DespreStructurăRectorul Universităţii

Rectorul Universităţii

Prof. univ. dr. Cezar Ionuţ SPÎNU - Rectorul Universităţii din Craiova                            Rectorul Universităţii din Craiova

Prof. univ. dr. Cezar Ionuţ SPÎNU

 

Este doctor în ştiinţe exacte, domeniul chimie. Are peste 120 de lucrari (cărţi, manuale, studii în reviste cotate ISI) şi peste 234 de citări (h-index=8) în Web of Science, 286 de citari (h-index=9) în Scopus şi 438 de citari (h-index=10) în Google Scholar. A coordonat sau a fost parte din echipă în 17 granturi/contracte de cercetare - dezvoltare. Este membru în Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, membru al Consiliului Agenției de Credite și Burse de Studii, membru în diverse societăţi academice, dar şi recenzor Talanta (SUA), International Research Journal of Pharmacy and Pharmacology. Expert Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS), domeniul ştiințe exacte.

 

Rectorul realizează conducerea executivă a Universităţii.

Rectorul este ordonatorul de credite al Universităţii.

Rectorul acţionează pentru aplicarea prevederilor Cartei, a regulamentelor Universităţii şi a hotărârilor adoptate de Senatul universitar.

 

Program audienţe:

Luni: 10-12

Marţi: 10-12 

 

Secretariat cabinet rector:

Ramona ȘENDRESCU

 

Contact:

Adresa: Cabinet Rector

Universitatea din Craiova,

Str. A. I. Cuza, Nr. 13, Craiova, România

Sala: 420 (etaj 2)

e-mail:

Tel:  +(40)0351 403 145

Fax: +(40)0251 411 688