IT si Administrare Fonduri EuropeneMari ProiecteReabilitare Campus Electrotehnica- corpuri D,E,F

Reabilitare Campus Electrotehnica- corpuri D,E,F

 

REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAŢII ÎNVĂŢĂMÂNT - CORPURILE D(C5-6), E(C4) ȘI F(C11) DIN COMPLEXUL FACULTAȚILOR CU PROFIL ELECTRIC” - Cod SMIS 123507.

 

Universitatea din Craiova, în calitate de Beneficiar, implementează începând cu data de 01.10.2017 , proiectul „Reabilitare și modernizare spaţii învăţământ - Corpurile D(C5-6), E(C4) și F(C11) din complexul facultaților cu profil electric", finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de Investiții: 10.1 - Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare, Obiectiv specific: 10.3 - Creşterea relevanţei învăţământului terţiar universitar în relaţie cu piaţa forţei de muncă şi sectoarele economice competitive.

Mai multe detalii gasiți în anunțul postat aici.