InternaţionalProgrameAlte ProgrameAUF

AUF

Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) este una dintre cele mai mari asociaţii universitare din lume, fiind prezentă în 98 de țări, printr-o reţea mondială ce cuprinde 782 de instituţii de învăţământ superior şi de cercetare, dintre care 55 membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei.

Fondată în 1961, la Montréal (Québec,Canada), Agenţia Universitară a Francofoniei este o instituţie multilaterală care susţine cooperarea şi solidaritatea între instituţiile universitare francofone şi favorizează dezvoltarea învăţământului superior şi a cercetării.

Universitatea din Craiova este membră a AUF din 1995. 

Burse oferite de AUF

  • burse de formare inițială – mobilități pentru studenți și masteranzi
  • burse de formare în cercetare – mobilități doctorale
  • burse de perfecționare în cercetare – mobilități post-doctorale

Programul de mobilităţi ştiinţifice şi universitare al AUF oferă burse atât pentru studenţi, cât şi pentru cadre didactice şi cercetători. Pentru studenţi există burse de formare (iniţială sau pentru cercetare) şi burse pentru stagii (culturale sau profesionale).

 

Bursele de formare iniţială permit studenţilor universităţilor membre AUF efectuarea totală sau parţială a studiilor la nivelul ciclului al doilea sau al treilea (studii aprofundate, master, sau echivalente) într-o altă ţară decât cea de origine. Durata lor este de unul până la două semestre (6-10 luni).

 

Bursele de formare pentru cercetare sunt acordate doctoranzilor în vederea pregătirii şi susţinerii tezei de doctorat. Durata acestora este de un an universitar, reînnoibil în funcţie de rezultatele obţinute. Într-un an universitar stagiul este de 10 luni, în două perioade consecutive: una de 3 – 7 luni în ţara de destinaţie şi una în ţara de origine.

 

Bursele pentru stagii culturale sunt destinate studenţilor din ciclul 2 sau 3 ai programelor susţinute de AUF, având ca obiectiv perfecţionarea cunoştinţelor lor culturale asupra unei alte ţări francofone şi, dacă este cazul, a nivelului lor de stăpânire a limbii franceze.

 

Bursele pentru stagii profesionale sunt destinate studenţilor programelor susţinute de AUF la sfârşitul ciclul 2 sau 3, cu scopul de a le permite contactul direct cu lumea afacerilor sau dezvoltarea aptitudinilor necesare pentru obţinerea unui loc de muncă adecvat pregătirii lor. 

 

Pentru mai multe detalii, consultati site-ul Agenției Universitare a Francofoniei:  http://www.auf.org.