DespreStructurăConsiliul de AdministrațieAtribuții

Atribuții

Consiliul de administraţie, prezidat de rector, asigură conducerea operativă a Universităţii.
Consiliul de administraţie aplică hotărârile strategice ale Senatului universitar.
Liderii sindicatelor reprezentative legal constituite din Universitate sunt invitaţi de către rector să participe la şedinţele Consiliului de administraţie.

Atributiile Consiliului de administratie:

  • propune Senatului universitar strategii ale Universităţii pe termen lung şi mediu, precum şi politici pe domenii de interes ale Universităţii;
  • stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţional;
  • aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual;
  • aprobă operaţiunile financiare care depăşesc plafoanele stabilite de Senatul universitar;
  • avizează propunerile de programe noi de studii;
  • formulează propuneri către Senatul universitar de terminare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea Universităţii sau care sunt ineficiente financiar;
  • aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare.