CercetareCercetare

Cercetare

Cercetare stiintifica

 

Cercetarea ştiinţifică constituie o componentă de bază a activităţii cadrelor didactice, studenţilor, precum şi a personalului tehnic al Universităţii din Craiova. Activitatea de cercetare ştiinţifică din Universitate este organizată şi funcţionează pe baza legislaţiei naţionale şi a Uniunii Europene în domeniu, desfăşurându-se la nivel de cercetare fundamentală, cercetare aplicativă, cercetare tehnologică, proiectare, expertiză, consulting, analize şi determinări experimentale. Universitatea din Craiova este acreditată de CNCSIS ca unitate de cercetare-dezvoltare, conform deciziei ANCS nr. 9673/17.06.2008 (pdf).