CampusPuncte de AtracțieCasa UniversitarilorPrezentare

Casa Universitarilor 

Îşi are sediul în vechea casă a familiei lui Nicolae Romanescu, primar  de elită al Craiovei – în anul 1898, apoi între 1901-1916 şi în anul 1929, de personalitatea căruia se leagă modernizarea şi dezvoltarea oraşului. De la numele proprietarului a derivat şi denumirea de „Casa Romanescu”, care, după intrarea în patrimoniul Universităţii din Craiova, este cunoscută drept „Casa Universitarilor” (fiind situată pe Calea Unirii, nr. 57 ). Potrivit cercetărilor documentare, fosta proprietate a lui Nicolae Romanescu a primit titulatura de „Casa Universitarilor” în anul 1974, iar actul de intrare în posesia Universităţii din Craiova este datat 25 noiembrie 1985.

 

Clădirea şi anexele interioare ale curţii au fost construite în mai multe etape, în cursul secolului al XIX-lea (cea dintâi mărturie despre casă datează  din 1833), ajungând la configuraţia definitivă, care este şi acum, în anul 1903,  datorită arhitectului I.D. Berindey şi antreprenorului C. Roschovsky, care au colaborat într-un mod inspirat pentru a-i conferi nu numai valoare artistică, ci  şi finalitate funcţională.  Întreaga construcţie ilustrează concepţia despre viaţă  a proprietarului acesteea şi mentalitatea unei epoci revolute. Graţie funcţiei de primar al oraşului Craiova, N. Romanescu a venit în contact cu personalităţi de seamă ale României, propria casă fiind un cadru ales de găzduire a unora dintre numeroasele sale întâlniri. Astfel, i-au fost oaspeţi Nicolae Iorga şi George Enescu, Barbu Ştefănescu-Delavrancea, Ion I.C. Brătianu, Take Ionescu, Elena Văcărescu, C.A. Rosetti, Alexandru Macedonski .

După cutremurul din martie 1977, care a distrus numeroase edificii vechi ale oraşului, şi Casa Universitarilor a necesitat reparaţii majore, care s-au efectuat, însă, fără respectarea în totalitate a formelor iniţiale .

 

În anul 1996 s-au realizat reparaţii capitale ale construcţiei, iar în anul 1997 s-au efectuat lucrări de consolidare, după care s-au făcut ample intervenţii de restaurare de către specialiştii firmei S.C.Restaurare– S.R.L.Craiova, coordonată de pictorul restaurator Octavian Ciocşan. Astfel, pictura interioară a fost refăcută complet, ca şi toate celelalte detalii care fac din această clădire un monument de arhitectură. Subliniem faptul că întreaga pictură interioară a Casei Romanescu se datorează lui Francisc Tribalsky – un pictor monumentalist, de origine poloneză, dar educat la Academia de Arte

Frumoase din Viena. Acestuia i-au fost încredinţate lucrări de pictură şi decorare şi de către alţi proprietari de vază ai Craiovei, precum: Gogu Vârvoreanu (deţinătorul clădirii în care se află Palatul Mitropoliei Olteniei), Constantin Dinu Mihail (posesorul clădirii ce adăposteşte, actualmente, Muzeul de Artă) .

 

Noul parcurs al Casei Universitarilor debutează în anul 2002 şi secorelează cu proiecte cultural-ştiinţifice proprii mediului profesional şi cultural pe care îl găzduieşte. Aici se organizează susţineri de teze de doctorat,ceremonii academice restrânse, lansări de carte, conferinţe ştiinţifice, microexpoziţii de artă, cenacluri culturale, întruniri colegiale şi aniversări oficiale etc. Casa Universitarilor şi-a reînceput  activităţile specifice în saloane cu denumiri schimbate: Salonul Nicolae Romanescu, Salonul Nicolaescu-Plopşor,Salonul Nicolae Iorga, Salonul Grigore Moisil ,Salonul Roşu, Salonul Albastru,Salonul Verde , Salonul Hillary , Salonul Alexandru Piru ,Salonul Mihai Eminescu ,Salonul Tudor Vladimirescu,Salonul Rustic . Ea constituie un suport indispensabil al vieţii spiritual-academice din Craiova şi o dezvoltare firească a instituţiei universitare, care, în anul 2007, a împlinit şase decenii de activitate educaţională în sistemul învăţământului superior din România.

În prezent,  Casa  Universitarilor este închiriată  firmei  S.C. DASIDISTRIB GROUP SRL având ca activitate restaurant unde Universitaea din Craiova poate să - şi organizeze  în continuare activităţile enumerate mai sus.