ÎnvăţământManagementul CalitățiiDepartamentul Managementul Calităţii

Departamentul de Mangementul Calităţii

Misiunea DMC

În conformitate cu Art. 162 din Carta Universităţii din Craiova, Departamentul de managementul calităţii (DMC) îşi asumă ca misiune organizarea şi monitorizarea procesului de evaluare periodică şi asigurare a calităţii educaţiei şi de inserţia profesională a studenţilor din Universitate, conform prevederilor Codului de asigurare a calităţii.  

 

Obiectivul general al DMC

În conformitate cu Art. 163 din Carta Universităţii din Craiova, prin întreaga sa activitate, DMC urmăreşte instituirea unei culturi a calităţii educaţiei la care să adere conştient membrii comunităţii universitare. 

 

Activităţile DMC

În conformitate cu Art. 164 din Carta Universităţii din Craiova, DMC are ca activităţi principale:

a) aplicarea strategiei şi a politicilor Universităţii în domeniul calităţii;

b) elaborarea şi aplicarea criteriilor şi metodologiei de evaluare periodică a calităţii;

c) diseminarea informaţiilor privind cultura calităţii şi standardele de calitate aplicate în universităţi europene de prestigiu;

d) culegerea periodică a opiniilor absolvenţilor şi angajatorilor privitoare la calitatea serviciilor educaţionale oferite de universitate şi iniţierea unor dezbateri, pe marginea acestor informaţii, la nivelul Senatului universitar;

e) auditarea periodică a modului în care facultăţile răspund cerinţelor mediului socio-economic şi cultural;

f) monitorizarea respectării principiului educaţiei centrate pe student;

g) consilierea structurilor organizatorice ale Universităţii în procesul elaborării documentelor înaintate către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS);

h) elaborarea unor propuneri vizând creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii, pe baza statisticilor anuale realizate de CCOP;

i) monitorizarea respectării standardelor de calitate şi a prevederilor legale în domeniul asigurării calităţii educaţiei în universitate;

j) elaborarea rapoartelor de autoevaluare instituţională a calităţii.. 

 

Acces site DMC anterior, documente pentru evaluarea programelor de studii.

 

Documente