ÎnvăţământEducaţieAbilitare Conducere Doctorat

IOSUD - Universitatea din Craiova

 TEZE DE ABILITARE 

IOSUD - Universitatea din Craiova

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Procedura de sustinere online a tezei de abilitare

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Popescu Florentina Luminita

Susținerea tezei de abilitare în Domeniul MANAGEMENT,  cu titlul   titlul  PROVOCĂRI ALE MANAGEMENTULUI ORGANIZAȚIILOR PENTRU DEZVOLTAREADURABILĂ A ROMÂNIEI, elaborate de doamna Conf.univ.dr.  POPESCU Florentina Luminița, cadru didactic titular la Universitatea din Craiova, va avea loc în data de 6 APRILIE  2021,  începând cu  ora 10,00, pe Platforma CISCO WEBEX, administrată, pentru Universitatea din Craiova, de INCESA.

Persoanele care doresc să ia parte la susținerea publică desfășurată on-line trebuie să-și  exprime această intenție la adresa de e-mail : cosmin.buzatu@incesa.ro pentru a primi un link de acces on-line sau la numărul de telefon: 0764 530 283.

Componenta comisiei de abilitare

 Detalii:

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

Sichigea Mirela

Susținerea tezei de abilitare în Domeniul Contabilitate  cu titlul   ”CONTRIBUȚII LA MĂSURAREA PERFORMANȚEI  COMPANIILOR PRIN INDICATORI FINANCIARI ȘI NON-FINANCIARI”, elaborate de Lect.univ.dr. Sichigea Mirela, cadru didactic titular la Universitatea din Craiova, va avea loc în data de 23 MARTIE 2021,  începând cu  ora 14,00, pe Platforma CISCO WEBEX, administrată, pentru Universitatea din Craiova, de INCESA.

 

Persoanele care doresc să ia parte la susținerea publică desfășurată on-line trebuie să-și  exprime această intenție la adresa de e-mail : cosmin.buzatu@incesa.ro pentru a primi un link de acces on-line sau la numărul de telefon: 0764 530 283

 

Componenta comisiei de abilitare

 Detalii:

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

Ghita Marius Viorel Jan (MARIUS GHICA, pseudonim literar)

Susținerea tezei de abilitare cu titlul La genèse de l’oeuvre littéraire. Nouvelles approches dans la théorie de la littérature. Poétique et poïétique dans le contexte de l’esthétique contemporaine. Penser et poétiser. Le hérisson poématique , elaborate de domnul conf.univ.dr. GHIȚĂ MARIUS VIOREL JAN ( MARIUS GHICA, pseudonim literar),  la data de 26 februarie, începând cu  13,00, pe PLATFORMA CISCO WEBEX, administrată, pentru Universitatea din Craiova, de INCESA.

 

Persoanele care doresc să ia parte la susținerea publică desfășurată on-line trebuie să-și  exprime această intenție la adresa de e-mail : cosmin.buzatu@incesa.ro pentru a primi un link de acces on-line sau la numărul de telefon: 0764 530 283.

 

Componenta comisiei de abilitare

 Detalii:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

Avram Costin Daniel

Susținerea tezei de abilitare în Domeniul ECONOMIE,  cu titlul  ”Noi provocări ale politicilor și strategiilor de dezvoltare economico-socială a României”, elaborate de conf.univ.dr. Avram Costin Daniel, cadru didactic titular la Universitatea din Craiova, va avea loc în data de 4 februarie 2020,  începând cu  ora 11,00, pe Platforma CISCO WEBEX, administrată, pentru Universitatea din Craiova, de INCESA.

 

Persoanele care doresc să ia parte la susținerea publică desfășurată on-line trebuie să-și  exprime această intenție la adresa de e-mail : cosmin.buzatu@incesa.ro pentru a primi un link de acces on-line sau la numărul de telefon: 0764 530 283.

 

Componenta comisiei de abilitare

 Detalii: 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Birau Felicia Ramona

Susținerea tezei de abilitare cu titlul “ADVANCED EMERGING RESEARCH ON FINANCIAL MARKETS AND BANKING: TRENDS AND PERSPECTIVES (Cercetări emergente avansate privind piețele financiare și sistemele bancare: tendințe și perspective)”,elaborate de doamna lect.univ.dr. BIRĂU FELICIA RAMONA,  cadru didactic asociat  la Facultatea  de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică,    Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Tîrgu Jiu, în vedere obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat  Finanțe va avea loc on-line,  în data de 4 decembrie  2020,  începând cu  ora 10,00, pe Platforma CISCO WEBEX, administrată, pentru Universitatea din Craiova, de INCESA.

 

Componenta comisiei de abilitare

 Detalii: 

 

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

 

 

 

Arhiva Școala Doctorală