ÎnvăţământEducaţieAbilitare Conducere Doctorat

IOSUD - Universitatea din Craiova

 TEZE DE ABILITARE 

 

 

Vladu Ionel Cristian

Susținerea tezei de abilitare în Domeniul  MECATRONICĂ ȘI ROBOTICĂ, cu titlul DEZVOLTAREA SISTEMELOR ROBOTICE AVANSATE CU IMPACT ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII, elaborate de domnul Ș.L. univ. dr. VLADU IONEL CRISTIAN, cadru didactic titular la Universitatea din Craiova, va avea loc în data de  04 octombrie  2023,  începând cu  ora 11,00,  în  Sala 315 INCESA.

Componenta comisiei de abilitare

 Detalii:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tutunea Dragoş

Susținerea tezei de abilitarein Domeniul INGINERIE MECANICA, cu titlul "RESEARCHES REGARDING THE USE OF BIOFUELS AND MECHATRONIC SYSTEMS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY", elaborate de domnul Conf. univ. dr. TUTUNEA DRAGO , cadru didactic titular la Universitatea din Craiova, va avea loc in data de 29 septembrie 2023, incepand  cu  ora 10,00, in Sala 315 INCESA.

Componenta comisiei de abilitare

 Detalii:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Oltean Antoanela

Susținerea tezei de abilitare în Domeniul  ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE, cu titlul ”Interdisciplinaritate în domeniul Științei Sportului și Educației Fizice – teorie și practică prin cercetare și profesionalism”, elaborate de doamna conf.univ.dr. Oltean Antoanela, cadru didactic titular la Universitatea  ”Ovidius” din Constanța, va avea loc în data de  25 iulie 2023, începând cu  ora 9,00,   în cadrul Universității din Craiova, la Facultatea de Educație Fizică și Sport,  în Aula 3.

 

Componenta comisiei de abilitare

 Detalii:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Duță Alina

Susținerea tezei de abilitare în Domeniul  INGINERIE INDUSTRIALĂ, cu titlul CONTRIBUȚII LA ANALIZA GENERĂRII CURBELOR CU APLICAȚII ÎN INGINERIE INDUSTRIALĂ ȘI DOMENII CONEXE, elaborate de doamna conf.univ.dr. Duță Alina, cadru didactic titular la Universitatea din Craiova, va avea loc în data de  10 iulie  2023,  începând cu  ora 10,00,  în  Sala 315 INCESA.

Componenta comisiei de abilitare

 Detalii:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Mihăescu Marian Cristian

Susținerea tezei de abilitare în Domeniul  CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, cu titlul ”Tackling Tasks in Educational Contexts through Applied Data Analysis” elaborate de domnul conf.univ.dr.ing. Mihăescu Marian Cristian, cadru didactic titular la Universitatea  din Craiova,  va avea loc în data de 10 iulie 2023, ora: 11:00 si sala 228.

 

Componenta comisiei de abilitare

 Detalii:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Pană Cristina Floriana

Susținerea tezei de abilitare în Domeniul  MECATRONICĂ ȘI  ROBOTICĂ cu titlulCercetări aplicative în dezvoltarea sistemelor robotice cu scopul creșterii calității vieții” elaborate de doamna   conf.univ.dr.ing. Pană Cristina Floriana, cadru didactic titular la Universitatea  din Craiova,  va avea loc în data de  3 iulie 2023, începând cu  ora 12,00,   la sediul INCESA, Sala 315.

Componenta comisiei de abilitare

 Detalii:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

Arhiva Școala Doctorală