ÎnvăţământEducaţieAbilitare Conducere Doctorat

IOSUD - Universitatea din Craiova

 TEZE DE ABILITARE 

IOSUD - Universitatea din Craiova

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Procedura de sustinere online a tezei de abilitare

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Avram Costin Daniel

Susținerea tezei de abilitare în Domeniul ECONOMIE,  cu titlul  ”Noi provocări ale politicilor și strategiilor de dezvoltare economico-socială a României”, elaborate de conf.univ.dr. Avram Costin Daniel, cadru didactic titular la Universitatea din Craiova, va avea loc în data de 4 februarie 2020,  începând cu  ora 11,00, pe Platforma CISCO WEBEX, administrată, pentru Universitatea din Craiova, de INCESA.

 

Persoanele care doresc să ia parte la susținerea publică desfășurată on-line trebuie să-și  exprime această intenție la adresa de e-mail : cosmin.buzatu@incesa.ro pentru a primi un link de acces on-line sau la numărul de telefon: 0764 530 283.

 

Componenta comisiei de abilitare

 Detalii: 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Birau Felicia Ramona

Susținerea tezei de abilitare cu titlul “ADVANCED EMERGING RESEARCH ON FINANCIAL MARKETS AND BANKING: TRENDS AND PERSPECTIVES (Cercetări emergente avansate privind piețele financiare și sistemele bancare: tendințe și perspective)”,elaborate de doamna lect.univ.dr. BIRĂU FELICIA RAMONA,  cadru didactic asociat  la Facultatea  de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică,    Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Tîrgu Jiu, în vedere obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat  Finanțe va avea loc on-line,  în data de 4 decembrie  2020,  începând cu  ora 10,00, pe Platforma CISCO WEBEX, administrată, pentru Universitatea din Craiova, de INCESA.

 

Componenta comisiei de abilitare

 Detalii: 

 

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

 

 

 

Arhiva Școala Doctorală