ÎnvăţământEducaţiePrograme de DoctoratAdmitere studii postdoctorale

Admitere studii postdoctorale

 

Universitatea din Craiova organizeaza admiterea la studii universitare postdoctorale pe baza Metodologiei aprobate prin Hotărârea Senatului Universităţii din Craiova din data de 28 ianuarie 2021, dupa urmatorul calendar:

ADMITERE STUDII POSTDOCTORALE

Perioada

Înscrierea la concursul de admitere studii postdoctorale

27-28.09.2022

Biroul de studii Doctorale

IOSUD-UCV,  orele 09.00 – 15.00

Evaluarea dosarului în vederea stabilirii eligibilității / neeligibilității candidatului

28.09.2022

Susținerea proiectului de cercetare științifică postdoctorală

29.09.2022

Publicare rezultate admitere

29.09.2022

Depunere contestaţii

30.09.2022

Biroul de studii Doctorale

IOSUD-UCV,  orele 09.00 – 15.00

Soluţionare contestaţii depuse

30.09.2022

Semnare contracte de studii postdoctorale

1.10.2022

 

Documente utile