ÎnvăţământEducaţiePrograme de DoctoratAdmitere studii postdoctorale

Admitere studii postdoctorale

 

Universitatea din Craiova organizeaza admiterea la studii universitare postdoctorale pe baza Metodologiei aprobate prin Hotărârea Senatului Universităţii din Craiova nr. 5 din data de 12 iulie 2019, dupa urmatorul calendar:

ADMITERE STUDII POSTDOCTORALE

Perioada

Înscrierea la concursul de admitere studii postdoctorale

21-24.09.2020

zilele lucrătoare, Biroul de studii Doctorale

IOSUD-UCV,  orele 09.00 – 15.00

Evaluarea dosarului în vederea stabilirii eligibilității / neeligibilității candidatului

25.09.2020

Susținerea proiectului de cercetare științifică postdoctorală

25-27.09.2020

Publicare rezultate admitere

28.09.2020

Depunere contestaţii

29.09.2020

Biroul de studii Doctorale

IOSUD-UCV,  orele 09.00 – 15.00

Soluţionare contestaţii depuse

30.09.2020

Semnare contracte de studii postdoctorale

1.10.2020

 

Documente utile