ÎnvăţământEducaţiePrograme de DoctoratAdmitere studii postdoctorale

Admitere studii postdoctorale

 

Universitatea din Craiova organizeaza admiterea la studii universitare postdoctorale pe baza Metodologiei aprobate prin Hotărârea Senatului Universităţii din Craiova din data de 28 ianuarie 2021, dupa urmatorul calendar:

ADMITERE STUDII POSTDOCTORALE

Perioada

Înscrierea la concursul de admitere studii postdoctorale

13-17.09.2021

zilele lucrătoare, Biroul de studii Doctorale

IOSUD-UCV,  orele 09.00 – 15.00

Evaluarea dosarului în vederea stabilirii eligibilității / neeligibilității candidatului

20-24.09.2021

Susținerea proiectului de cercetare științifică postdoctorală

25-26.09.2021

Publicare rezultate admitere

27.09.2021

Depunere contestaţii

28.09.2021

Biroul de studii Doctorale

IOSUD-UCV,  orele 09.00 – 15.00

Soluţionare contestaţii depuse

29.09.2021

Semnare contracte de studii postdoctorale

1.10.2021

 

Documente utile