Prorectori

 

Prof. univ. dr. ing. NICOLAE DUMITRU – Prorector Programe de studii şi asigurarea calităţii 

 

A absolvit Facultatea de Mecanică a Universităţii din Craiova, al cărei decan a fost din 2008 până în 2020. De-a lungul carierei didactice, a fost profesor invitat în mai multe universităţi din străinătate precum: Universitatea din Salamanca, Şcoala politehnică superioară din Zamora (Spania), Universitatea din Casino, Facultatea de inginerie (Italia), Universitatea din Bourgogne, Ecole Superieure D’Ingineurs de Recherche en Materiaux – ESIREM (Franţa). Este invitat la congrese internaţionale de inginerie, unde a şi condus mai multe paneluri, în calitate de chairman: Congresul Internaţional de Inginerie (Londra, U.K. World Congress of Engineering WCE);  Congresul Internaţional de Inginerie (San Francisco, World Congress of Engineering WCE 2018). A fost preşedinte al unor societăţi ştiinţifice de impact precum: Asociaţia Română de Teoria Mecanismelor şi a Maşinilor (ARoTMM); Asociaţia Română de Transmisii Mecanice; este membru al Society of Automotive Engineers inc., Societatea română de Robotică, etc. A publicat mai multe cărţi în edituri de prestigiu, dar şi 130 de articole științifice în reviste de specialitate cotate ISI sau în reviste/volume indexate ISI sau BDI. A coordonat 27 de granturi internaţionale şi naţionale şi 20 de contracte cu beneficiari din mediul economic. Este conducător de doctorat în domeniul Inginerie mecanică din anul 2004, având 14 teze finalizate în calitate de conducător ştiinţific. A coordonat şi implementat în calitate de manager, un proiect complex în valoare de aproximativ 10 milioane de euro, prin care s-a realizat o infrastructură modernă de educaţie, cazare şi cercetare, cu un cămin studenţesc modern, o aulă de 260 de locuri și spațiu expozițional, s-au construit şi dotat cu standuri şi aparatură complexe peste 5000 m2 de spaţii moderne destinate laboratoarelor şi proiectării asistate în inginerie.

 

 

Prof. univ. dr. ing. Dan SELIŞTEANU - Prorector Cercetare științifică și relații cu mediul economic

 

Este absolvent al Facultății de Electrotehnică (Universitatea din Craiova) și este doctor în automatică. Din 2016 a fost decan al Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică. A urmat cursuri de cercetare postdoctorală la CNRS Heudiasyc, Université de Technologie de Compiègne, Franţa (AUF, 2005), precum și numeroase stagii de specializare și de cercetare în străinătate. Din 2008 este expert evaluator național (UEFISCDI), iar din 2018 expert internațional MIUR (Register of Scientific Experts, Italia). Este membru în colectivele editoriale ale unor reviste științifice precum: Complexity, Wiley&Hindawi (ISI), din 2018; Acta Polytechnica Hungarica (ISI), din 2020; Int. Journal of Artificial Intelligence (Scopus), din 2017 etc. A publicat 20 de monografii, manuale și capitole, peste 150 de articole în reviste și volume indexate ISI/BDI, iar publicațiile cumulează peste 700 de citări. A coordonat 5 proiecte naționale sau internaționale de cercetare și a fost membru în peste 30 de proiecte de cercetare. Este membru IEEE (Institute of Electrical& Electronics Engineers), membru al Comitetului Tehnic IFAC (International Federation of Automatic Control) TC 8.3. Modelling & Control of Environmental Systems, membru AGIR (Asociația Generală a Inginerilor din România).

A fost profesor invitat (2016) și a obținut distincția Man of Merit - Lodz University of Technology, acordată de Senatul Universității Politehnice din Lodz, Polonia (2017), dar și peste 10 premii CNCSIS / UEFISCDI pentru rezultatele cercetării, precum și patru Best paperawards.

 

 

Prof. univ. dr. Magdalena MIHAI - Prorector Management economic şi financiar şi probleme sociale ale studenţilor

  

A absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Craiova, primind recomandarea Consiliului Profesoral al Facultăţii pentru învăţământ superior şi cercetare. Este doctor în economie. Este expert contabil membru Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România; auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din România; consultant fiscal membru al Camerei consultanţilor fiscali. A publicat 43 de cărţi şi manuale (autor unic şi în colaborare), 32 de articole şi studii în reviste de specialitate, din care 8 în reviste ISI. Se află la al doilea mandat pe acelaşi portofoliu.

În ultimii patru ani, prorectoratul Management economic şi financiar şi probleme sociale ale studenţilor a susţinut îndeplinirea celor mai importante puncte din programul managerial instituţional şi a dezvoltat o relaţie deosebită de comunicare şi colaborare cu studenţii.

Contact:

+40-0251-413 102
+40-0251-413 102

 

 

Prof. univ. dr. Nicu George BÎZDOACĂ - Prorector Informatizare şi Administrarea Fondurilor Europene

  

A studiat Automatica, Programarea calculatoarelor la Universitatea din Craiova şi este doctor în automatică. A urmat cursuri şi stagii de cercetare la Seoul National University, Robotics Laboratory, Departments of Mechanical and Aerospace Engineering, la Institut Universitaire de Technologie Cachan Paris Sud XI, Cachan, Franţa. Este membru CNATCDU - Comisia Inginerie mecanică, mecatronică şi robotică. A publicat peste 130 de lucrări ştiinţifice şi este conducător de doctorat la Şcoala doctorală a Universităţii din Craiova, domeniul de Mecatronică şi Robotică. Are mai multe brevete de invenţie, iar activitatea ştiinţifică, de cercetare şi inventică i-a fost recunoxcută prin peste 20 de distincţii (medalii, diplome, premii). Dintre acestea amintim doar Gold medal at Exposition of Inventions (China, Shanghai, 2017) şi Special Honour of Invention – Toronto International Society of Inovation & Advanced Skills (2019).

 În ultimii patru ani, la nivel instituțional au fost implementate 53 de proiecte la care cofinanțarea efectivă din partea Universității a fost zero si 17 proiecte la care cofinanțarea a fost de maxim 2%. Rata de success a participării Universității din Craiova la competițiile de fonduri europene și fondurile CNFIS de finanțare instituțională la care a participat este de 78,12%.

Toate inițiativele de proiecte au fost primite şi analizate în concordanță cu strategia de dezvoltare a Universității din Craiova și disponibilitățile financiare existente la momentul propunerii. Au fost propuse un număr de 100 de proiecte și aprobate spre depunere un număr de 93, ceea ce reprezintă o rată de acceptare de 93 %.

 

Contact:

+40-0251-413 102
+40-0251-413 102

 

 

Prof. univ. dr. Nicu PANEA - Prorector Relaţii internaţionale şi imagine academică

  

Absolvent al Facultăţii de Filologie a Universităţii din Craiova şi al Université de Bordeaux III (Franţa). Este doctor în filologie şi autorul unor lucrări fundamentale pentru antropologia românească, precum: Antropologie culturală americană. O introducere (Craiova, Editura Universitaria, 2012);  Pâinea, sarea şi vinul. Ospitalitate şi moarte (Craiova, Scrisul Românesc, 2005); Zeii de asfalt. Antropologie a urbanului (Bucureşti, Cartea Românească, 2001). A coordonat proiecte precum: „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale” POSDRU ID 59758/2010; „Cross-Border University Network for Intercultural Communication POSDRU. Nr. CBC ROC Cod 2(2i)-3.2-1 (Anexa 1 la Decizia nr. 6/21.04.2010) ş.a.

În 2015, Academia Română i-a acordat Premiul „Simion Florea Marian” în domeniul etnografiei şi folclorului pentru lucrarea Oraşul subtil (Editura Etnologică, Bucureşti, 2013). 

 Contact:

+40-0251-413 102
+40-0251-413 102

 

 

Conf. univ. dr. Dorel BERCEANU - Prorector Conducere operativă a Centrului Universitar din Drobeta-Turnu Severin

  

A absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică – Universitatea din Craiova. Este doctor în relaţii economice internaţionale. Este autor/co-autor la peste  100 de articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate. A fost coordonator sau membru în peste 20 de proiecte de cercetare - dezvoltare pe bază de contract/grant. A urmat mai multe stagii de pregătire în străinătate în management financiar şi finanţele firmei, precum: Middlesbrough (Marea Britanie), Nijmegen (Olanda). Se află la al doilea mandat pe acelaşi portofoliu.

 

 

 Contact:

 Craiova:

+40-0251-413 102
+40-0251-413 102

 Drobeta - Turnu Severin:

+40-252-319-303

+40-252-319-303

 

Secretariatul General al Universității

                                                                                                                                                  

Contact:

+40-0251-413 041
+40-0251-411 688

 

Prorectorii îndeplinesc funcţii care le sunt delegate de către rector prin ordin scris.
Prorectorii răspund în faţa rectorului şi a Senatului universitar.