Prorectori

 

Prof. univ. dr. Radu CONSTANTINESCU - Prorector Cercetare ştiinţifică şi relaţii cu mediul economic

 

Este absolvent al Facultăţii de Fizică a Universităţii din Craiova şi doctor în ştiinţe. A publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice, dintre care 30 în reviste cotate ISI. Are 80 de citări în reviste ISI. Este recenzor la Mathematical Reviews (USA) şi la Central European Journal of Physics, membru al IEEE şi al Societăţii de Matematică din SUA.

A coordonat mai multe programe naționale sau internaționale de cercetare, precum și programe educative de tip Erasmus sau Grundtvig. A activat ca expert al Comisiei Europene pe probleme de învăţământ superior şi promotor Bologna pentru România, precum şi ca președinte al reţelei UNESCO Sud-Est Europene de Fizică Matematică (SEENET MTP) – reţea care cuprinde universităţi şi institute de cercetare din 10 ţări din sud-estul Europei (din 2009).

Este secretar științific al Uniunii Balcanice de Fizică și membru al Comitetului pentru integrare europeană al Societății Europene de Fizică.

 

 Contact:

Telefon+40-0251-413 844
Fax+40-0251-418 803

 

 

Prof. univ. dr. Magdalena MIHAI - Prorector Management economic şi financiar şi probleme sociale ale studenţilor

 

 

A absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Craiova, primind recomandarea Consiliului Profesoral al Facultăţii pentru învăţământ superior şi cercetare. Este doctor în economie. Este expert contabil membru Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România; auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din România; consultant fiscal membru al Camerei consultanţilor fiscali. A publicat 42 de cărţi şi manuale (autor unic şi în colaborare), 32 de articole şi studii în reviste de specialitate, din care 6 în reviste ISI.

 

Contact:

Telefon+40-0251-413 102
Fax+40-0251-413 102

 

 

Prof. univ. dr. Nicu George BÎZDOACĂ - Prorector Informatizare şi Administrarea Fondurilor Europene

 

 

A studiat Automatica, Programarea calculatoarelor la Universitatea din Craiova şi este doctor în automatică. A urmat cursuri şi stagii de cercetare la Seoul National University, Robotics Laboratory, Departments of Mechanical and Aerospace Engineering, la Institut Universitaire de Technologie Cachan Paris Sud XI, Cachan, Franţa. A publicat peste 130 de lucrări ştiinţifice şi este conducător de doctorat la Şcoala doctorală a Universităţii din Craiova, domeniul de Mecatronică şi Robotică. Director a 6 proiecte de cercetare naţionale, 2 internaţionale, responsabil implementare proiect major de investiţie pe fonduri europene - INCESA, membru în peste 30 de proiecte de cercetare. Are două brevete de invenţie în parteneriat, cinci premii ale organismelor naţionale şi două premii internaţionale.

 

Contact:

Telefon+40-0251-413 102
Fax+40-0251-413 102

 

 

Prof. univ. dr. Nicu PANEA - Prorector Relaţii internaţionale şi imagine academică

 

 

Absolvent al Facultăţii de Filologie a Universităţii din Craiova şi al Université de Bordeaux III (Franţa). Este doctor în filologie şi autorul unor lucrări fundamentale pentru antropologia românească, precum: Antropologie culturală americană. O introducere (Craiova, Editura Universitaria, 2012);  Pâinea, sarea şi vinul. Ospitalitate şi moarte (Craiova, Scrisul Românesc, 2005); Zeii de asfalt. Antropologie a urbanului (Bucureşti, Cartea Românească, 2001). A coordonat proiecte precum: „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale” POSDRU ID 59758/2010; „Cross-Border University Network for Intercultural Communication POSDRU. Nr. CBC ROC Cod 2(2i)-3.2-1 (Anexa 1 la Decizia nr. 6/21.04.2010) ş.a.

În 2015, Academia Română i-a acordat Premiul „Simion Florea Marian” în domeniul etnografiei şi folclorului pentru lucrarea Oraşul subtil (Editura Etnologică, Bucureşti, 2013).

 

 Contact:

Telefon+40-0251-413 102
Fax+40-0251-413 102

 

 

Prof. univ. dr. Aurel CĂLINA - Prorector pentru Patrimoniul agricol

 

 

A absolvit Facultatea de Agronomie a Universităţii din Craiova şi este doctor în agricultură şi horticultură, specializarea Pedologie. A publicat peste 120 lucrări, din care 6 ISI, 36 BDI. Este membru în asociațiile profesionale: Uniunea Geodezilor din România, Asociaţia Naţională de Turism Rural Ecologic şi Cultural, Asociaţia de Turism Oltenia, Asociaţia CONSAGRO Craiova.

 

Contact:

 

Telefon+40-0251-413 844
Fax+40-0251-418 803

 

 

Conf. univ. dr. Dorel BERCEANU - Prorector Conducere operativă a Centrului Universitar din Drobeta-Turnu Severin

 

 

A absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică – Universitatea din Craiova. Este doctor în relaţii economice internaţionale. Este autor/co-autor la aproape 100 de articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate. A fost coordonator sau membru în 20 de proiecte de cercetare - dezvoltare pe bază de contract/grant. A urmat mai multe stagii de pregătire în străinătate în management financiar şi finanţele firmei, precum: Middlesbrough (Marea Britanie), Nijmegen (Olanda).

 

 

 Contact:

 Craiova:

Telefon+40-0251-413 102
Fax+40-0251-413 102

 Drobeta - Turnu Severin:

Telefon+40-252-319-303

Fax+40-252-319-303

 

Conf. univ. dr. Mircea Zavaleanu - Secretar Sef Universitate

  

                                                                                                                                                      

Contact:

Telefon+40-0251-413 041
Fax+40-0251-411 688

 

Prorectorii îndeplinesc funcţii care le sunt delegate de către rector prin ordin scris.
Prorectorii răspund în faţa rectorului şi a Senatului universitar.