DespreStructurăSenat UCVRegulament

Regulamentul de desfăşurare a activităţii Senatului universitar

Regulamentul de desfăşurare a activităţii Senatului universitar a fost adoptat în şedinţa Senatului universitar din data de 21.04.2016.

 

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1.

(1) Senatul universitar reprezintă comunitatea academică şi este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul universităţii.

(2) Senatul se constituie și își desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale legislației in vigoare, ale Cartei Universitatii din Craiova denumita in continuare Carta  şi cu propriile reglementări.

(3) Mandatul Senatului universitar este de 4 ani.

(4) O persoană poate fi aleasă ca membru al senatului universitar pentru maximum trei mandate consecutive, începând cu intrarea în vigoare a Legii educaţiei naţionale, nr. 1/2011 şi cu Carta Universităţii din Craiova.

(5) Nu pot să fie membri ai Senatului universitar persoanele care: a) au suferit condamnări penale definitive şi nu sunt încă reabilitate; b) au comis abateri disciplinare, de etică sau deontologie universitară, în urma cărora au fost sancţionate cu suspendarea dreptului de ocupare a unei funcţii publice sau de conducere, pe perioada de timp cât această sancţiune este în vigoare.

 (6) Senatul Universităţii din Craiova are 91 de membri si este alcătuit conform cotei de reprezentare precizate in Carta astfel:

a)75% sunt reprezentanţi ai personalului didactic şi de cercetare titular al universităţii, cu normă de bază în universitate, adică 68 membri;

b)25% sunt reprezentanţi ai studenţilor adică 23 membri, repartizaţi pe facultăţi conform Anexei1.

Pentru întreg documentul click (aici).