ServiciiDirecţia Generală AdministrativăDirecția EconomicăProceduri Operaționale

 

Proceduri operaționale

 • PO 13.01 - privind completarea Registrului de casă
 • PO 13.02 - privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei
 • PO 13.03 - privind înregistrarea contabilă a activelor circulante (materiale și obiecte de inventar)
 • PO 13.04 - privind înregistrarea contabilă a imobilizărilor necorporale și corporale
 • PO 13.05 - privind veniturie obținute din vânzarea biletelor de intrare la spectacole și înregistrarea lor contabilă
 • PO 13.06 - privind înregistrarea în contabilitate a sumelor primite din donații și sponsorizări și cheltuirea lor
 • PO 13.07 - privind activitatea de control financiar preventiv
 • PO 13.08 - privind circuitul documentelor
 • PO 13.09 - organizarea și conducerea contabilității
 • PO 13.10 - privind modul de completare a Registrului Jurnal
 • PO 13.11 - privind modul de completare a Registrului Inventar
 • PO 13.12 - privind evidența formularelor cu regim intern de numerotare și înseriere
 • PO 13.13 - privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor
 • PO 13.14 - privind elaborarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli
 • PO 13.15 - privind contabilitatea fondurilor externe nerambursabile postaderare
 • PO 13.16 - privind efectuarea deplasărilor în țară
 • PO 13.17 - privind încasarea și restituirea taxelor de școlarizare
 • PO 13.18 - privind efectuarea deplasărilor în străinatate
 • PO 13.19 - privind activitățile sistemului informatic din cadrul Direcției Economice
 • PO 13.20 - privind decontarea cheltuielilor de doctorat
 • PO 13.21 - privind arhivarea, păstrarea și reconstituirea documentelor
 • PO 13.22 - privind Sistemul National de Raportare - ForExeBug - Acces aplicatie CAB
 • PO 13.23privind calculul si restituirea alocatiei bugetare pentru studentii scolarizati la buget