Departamente OperaționaleDPMITraduceri TRANSLATIO

Centrul de traduceri TRANSLATIO

Activități specifice

  • Organizarea, coordonarea şi monitorizarea/verificarea activității de traducere a documentelor oficiale și de prezentare a Universității din Craiova, a documentelor de prezentare a facultăţilor, a site-ului Universităţii şi a paginilor web ale facultăţilor, precum și activitatea de traducere a materialelor solicitate de mediul extern al Universității din Craiova, în baza unui contract de prestări servicii.
  • Oferirea de consultanţă pentru traducere entităților Universităţii din Craiova și monitorizarea acestora în traducerea materialelor de prezentare și/ sau promoționale.
  • Asigurarea activității de traducere simultană pentru activitățile și evenimentele organizate de UCV, precum și pentru activitățile organizate de entitățile Universității din Craiova sau de mediul extern, pentru acestea două din urmă, în baza unui contract de prestări servicii.
  • Elaborarea și implementarea politicii editoriale de traduceri ale unor cărți și lucrări de referință în diverse domenii de specialitate, care să asigure vizibilitatea științifică a Universităţii din Craiova.
  • Organizarea de cursuri de dezvoltare a competenței de comunicare în limbi moderne și a competenței de traducere pentru personalul didactic și administrativ al Universităţii din Craiova, precum și pentru alte categorii de beneficiari, în baza unui contract de prestări servicii.