Mobilități personal academic, Granturi SEE – Apel la candidaturi

În urma redistribuirii fondurilor alocate în cadrul Programului de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), finanţat prin Granturile SEE - Mecanismul Financiar 2014-2021, și în vedereaabsorbției în proporție cât mai mare a fondurilor rămase neutilizate, Universitatea din Craiova anunță organizarea selecției ongoing a participanților din randul membrilor personalului academic (didactic și administrativ) pentru anul universitar 2018-2019, pentru următoarele tipuri de mobilități:

 

 

TIPUL MOBILITĂŢII

DOMENIUL

UNIVERSITATEA PARTENERĂ

DURATA

MOBILITĂȚII

Mobilitate de predare/  Mobilitate de formare

Information and Communication Technologies

University College of Southeast Norway, Norvegia

2-5 zile/mobilitate

Mobilitate de predare/  Mobilitate de formare

Business and administration

University College of Southeast Norway, Norvegia

2-5 zile/mobilitate

Mobilitate de predare/  Mobilitate de formare

Business and administration

Bifrost University, Islanda

2-5 zile/mobilitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT:

- Mobilitatea trebuie sa fie efectuată până cel târziu la data de 30.09.2019;

- Efectuarea mobilităților este condiționată deprimirea acceptului din partea universității partenere.

 

Persoanele interesate pot depune Dosarul de candidatură la Departamentul de Relații Internaționale (sala 445, clădirea centrală a Universităţii din Craiova, etajul 2) în fiecare zi lucrătoare, în perioada 02 – 28.09.2019, în intervalul orar 10.00 – 14.00. În ziua lucrătoare imediat următoare candidatul va primi rezultatul cu privire la solicitarea sa.

Conţinut dosar de candidatură:

·         CV Europass (în limba engleză);

·         Scrisoare de motivaţie (în limba engleză);

·         Plan al activităților estimate a se desfășura pe perioada mobilității (în limba engleză).

 

Criterii de selecţie:

·         Conţinut scrisoare de motivaţie - 20% din punctaj;

·         Conţinut plan de activitate propus - 40% din punctaj;

·         Crelarea planului de de activitate propus cu nevoile de dezvoltare instituţională a Universităţii din Craiova – 30% din punctaj;

·         Implicare în activităţile de internaţionalizare ale UCv – 10% din punctaj.

 

Personalul didactic şi adminsitrativ care a contribuit la consolidarea relaţiilor bilaterale ale UCv cu parteneri din zona SEE sau care poate face dovada concretă a rezultatelor experienţelor academice anterioare cu parteneri din zona SEE poate primi puncte suplimentare de prioritate, reprezentând 20% din scorul maxim posibil.

 

Personalul de etnie Romă sau cu nevoi speciale va beneficia de puncte adiţionale.

 

Rezultatele vor fi publicate pe site-ul Universității din Craiova

 

Mai multe informaţii despre program:

·         www.eeagrants.org

·         www.eeagrants.ro

·         www.eea4edu.ro

·         http://www.ucv.ro/international/programe/programe_europene/mecanismul_financiar_see.php

 

 

 

Știri@UCV - 02.09.2019