Selecție participanți mobilități studenți, Granturi SEE 2022 – Apel la candidaturi

În cadrul Programului de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), finanţat prin Granturile SEE - Mecanismul Financiar 2014-2021, Departamentul de Relații Internaționale organizează selecția participanților pentru următoarele tipuri de mobilități studențești pentru anul universitar 2022-2023:

 

Tip Mobilitate

Nr. locuri

Domeniu de studiu

Nivel de studiu

Universitate parteneră

Durata

mobilității

Desfășurarea mobilității

Mobilitate de studiu

2

Information and Communication Technologies

Licență/

Master

University College of South-Eastern Norway, Norvegia

5 luni/mobilitate

Semestrul al doilea

(ianuarie-iunie 2023)

Mobilitate de studiu

2

Business and administration

 

 

 

GRANT MOBILITATE:

Grantul are caracter de sumă forfetară și este format din:

 • 1200 Euro/lună pentru subzistență și
 • 275 Euro – pentru cheltuieli de transport.

Conţinut dosar de candidatură:

 • CV Europass (redactat în limba engleză);  
 • Scrisoare de motivație (redactată în limba engleză);
 • Foaie matricolă pentru ultimul an de studiu.

Criterii de selecţie:

 • Rezultatele academice ‐ 20% din punctaj; 
 • Scrisoare de motivaţie ‐ 20% din punctaj; 
 • Interviu cu scopul de a evalua atitudinea faţă de posibila experienţă de mobilitate - 40% din punctaj;
 • Competenţele lingvistice de limba engleză, relevante pentru o mobilitate de calitate (cunoașterea limbii ţării gazdă va fi considerată un avantaj) -  20% din punctaj.

Studenţii de etnie romă, cei cu nevoi speciale sau cei cu un statut socio-economic dezavantajat pot primi puncte suplimentare de prioritate, reprezentând 20% din scorul maxim posibil.

Calendar de selecție:

 • Termen limită depunere dosare de candidatură: 10.10.2022

Dosarele se depun în format electronic, la adresa de e-mail relint@ucv.ro;

 • Interviu: 11.10.2022 (ora și modalitatea desfășurării interviului vor fi comunicate fiecărui candidat pe data de 11.10.2022);
 • Afișare rezultate: 11.10.2022, după ora 16.00;
 • Depunere contestaţii: 12.10.2022, între orele 10.00-14.00

Contestațiile se depun în format electronic, la adresa de e-mail relint@ucv.ro;

 • Afişarere zultate finale: 13.10.2021.

Rezultatele vor fi publicate pe site-ul Universității din Craiova.

Procedură de depunere a contestaţiilor se găsește aici.

Contact:

Loredana Harega, Departamentul de Relații Internaționale

Tel.: 0251 419 030

E-mail: relint@ucv.ro

Mai multe informaţii despre program:

 

 

Știri@UCV - 23.09.2022