Mobilități personal academic, Granturi SEE – Apel la candidaturi

În cadrul Programului de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), finanţat prin Granturile SEE - Mecanismul Financiar 2014-2021, Departamentul de Relații Internaționale organizează selecția participanților din randul membrilor personalului academic (didactic și administrativ)la următoarele tipuri de mobilități pentru anul universitar 2021-2022:

 

TIPUL MOBILITĂŢII

DOMENIUL

NUMĂR LOCURI

UNIVERSITATEA PARTENERĂ

DURATA

MOBILITĂȚII*

Mobilitate de predare

Information and Communication Technologies

1

University College of South-Eastern Norway, Norvegia

5 zile

Mobilitate de formare

-

1

University College of South-Eastern Norway, Norvegia

5 zile

Mobilitate de formare

-

1

Inland Norway University of Applied Sciences

5 zile

Mobilitate de formare

-

2

Bifrost University, Islanda

5 zile/mobilitate

Mobilitate de formare

 

1

University of Iceland, Islanfa

5 zile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Mobilitatea trebuie să se desfășoare până cel târziu la data de 30.09.2022

 

Organizarea selecţiei şi a mobilităţilor se va derula conform Ghidului Candidaților 2019.

 

Conţinut dosar de candidatură:

·         CV Europass (în limba engleză);

·         Scrisoare de motivaţie (în limba engleză);

·     Plan al activităților estimate a se desfășura pe perioada mobilității (în limba engleză).

 

 

Criterii de selecţie:

·         Conţinut scrisoare de motivaţie - 20% din punctaj;

·         Conţinut plan de activitate propus - 40% din punctaj;

·         Corelarea planului de activitate propus cu nevoile de dezvoltare instituţională a Universităţii din Craiova - 30% din punctaj;

·        Implicarea în activităţi de internaţionalizare la nivel instituțional - 10% din punctaj.

 

Calendar de selecție:

·         Termen limită depunere dosare de candidatură:06.05.2022

Dosarele se depun în format electronic, la adresa de e-mail loredana.harega@adm.ucv.ro;

·         Afişare rezultate: 09.05.2022;

·         Depunere contestaţii: 10.05.2022 (nu mai târziu de ora 14.00)

Contestațiile se depun în format electronic, la adresa de e-mail loredana.harega@adm.ucv.ro;

·         Afişare rezultate finale: 11.05.2022.

 

Rezultatele vor fi publicate pe site-ul Universității din Craiova.

 

Procedură de depunere a contestaţiilor se găsește aici.

Știri@UCV - 14.04.2022