Mobilități personal academic, Granturi SEE – Apel la candidaturi

În cadrul Programului de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), finanţat prin Granturile SEE - Mecanismul Financiar 2014-2021, Departamentul de Relații Internaționale organizează selecția beneficiarilor pentru următoarele mobilități din randul membrilor personalului academic (didactic și administrativ) pentru anul universitar 2018-2019:

 

TIPUL MOBILITĂŢII

DOMENIUL

NUMĂR LOCURI

UNIVERSITATEA PARTENERĂ

DURATA

MOBILITĂȚII

Mobilitate de predare

Information and Communication Technologies

1

University College of Southeast Norway, Norvegia

5 zile

Mobilitate de predare

Business and administration

1

University College of Southeast Norway, Norvegia

5 zile

Mobilitate de formare

-

2

University College of Southeast Norway, Norvegia

5 zile/mobilitate

Mobilitate de formare

-

3

Bifrost University, Islanda

5 zile/mobilitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea selecţiei şi a mobilităţilor se va derula conform Ghidului Candidaților 2017.

 

Conţinut dosar de candidatură:

 • CV Europass (în limba engleză);
 • Scrisoare de motivaţie (în limba engleză);
 • Plan al activităților estimate a se desfășura pe perioada mobilității (în limba engleză).

 

 

Criterii de selecţie:

 • Conţinut scrisoare de motivaţie - 20% din punctaj;
 • Conţinut plan de activitate propus - 40% din punctaj;
 • Crelarea planului de de activitate propus cu nevoile de dezvoltare instituţională a Universităţii din Craiova – 30% din punctaj;
 • Implicare în activităţile de internaţionalizare ale UCv – 10% din punctaj.

 

Personalul didactic şi adminsitrativ care a contribuit la consolidarea relaţiilor bilaterale ale UCv cu parteneri din zona SEE sau care poate face dovada concretă a rezultatelor experienţelor academice anterioare cu parteneri din zona SEE poate primi puncte suplimentare de prioritate, reprezentând 20% din scorul maxim posibil.

 

Personalul de etnie Romă sau cu nevoi speciale va beneficia de puncte adiţionale.

 

Participarea multiplă a aceleiași persoane în cadrul aceluiași Proiect de Mobilitate nu va fi eligibilă.

 

Calendar de selecție:

 • Depunere dosare de candidatură: 08 – 12.10.2018, între orele 10.00 - 14.00, Departamentul de Relații Internaționale (sala 445, Clădirea Centrală a Universităţii din Craiova, etajul 2);
 • Afişare rezultate: 15.10.2018;
 • Depunere contestaţii: 16.10.2018, între orele 10.00 - 14.00, Departamentul de Relații Internaționale (sala 445, Clădirea Centrală a Universităţii din Craiova, etajul 2);
 • Afişare rezultate finale: 17.10.2018.

 

Rezultatele vor fi publicate pe site-ul Universității din Craiova

 

Procedură de depunere a contestaţiilor se găsește aici.

 

Mai multe informaţii despre program:

Știri@UCV - 24.09.2018