În atenţia candidaţilor înscrişi pentru obţinerea Gradului Didactic I în învăţământ, seria 2020-2022

 

1. Candidaţii care au optat pentru Universitatea din Craiova ca şi centru de perfecţionare, vor completa la Prorectoratul Programe de Studii şi Asigurarea Calităţii, camera 450 , o cerere tip de înscriere.

Cererea tip cât şi tematica se obţin de la Secretariat, camera 450.

 

Alegerea temelor-completarea cererii - se va desfășura conform planificării:

 

În perioada 04.11.2019-14.11.2019 –alegerea temelor pentru învățători, institutori, educatoare, profesori pt. înv. primar și preșcolar.

În perioada 18.11.2019-28.11.2019 –alegerea temelor (completarea cererii) pentru profesori. (învățământ gimnazial și liceal)

Programul este de luni până joi, între orele 13,00-15,00.

 

2. Colocviul se va desfăşura în ziua de 12.02.2020-pentru profesori (toate specializările) şi în ziua de 13.02.2020-pentru învăţători, institutori, educatoare profesori înv. primar şi preşcolar)

 

3.Planificarea pe săli şi orele vor fi afişate pe site-ul universităţii:www.ucv.ro/învățământ-grade didactice-anunțuri după data de 10.02.2020

 

4. Pentru susţinerea colocviului, conform Deciziei Senatului Universităţii din Craiova, se percepe taxa de 100 lei/candidat.

Această taxă se va achita la Casieria Universităţii din Craiova, Strada Libertăţii nr. 19

Chitanţa se va prezenta secretariatului în ziua alegerii temei .

Programul Casieriei este de luni până vineri, între orele 8,30-12,30.

 

5. Cei care nu completează în termenul stabilit cererea de înscriere, nu vor fi notaţi în catalogul de examen, prin urmare nu vor putea participa la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2020-2022.

 

6. În cazul în care, din diverse considerente, cadrul didactic înscris la colocviul de admitere la gradul didactic I nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen,  taxa de susținere a colocviului în vederea acordării gradului didactic I  nu se restituie.

 

Specializările pentru care Universitatea din Craiova are atribuţii de perfecţionare prin gradele didactice:

Limba română, limba franceză, limba engleză, matematică, informatică, fizică, chimie, biologie, horticultură, agricultură, istorie, filosofie, sociologie, religie, educaţie fizică şi sport, electromecanică, electrotehnică, TCM, MU, automatică, calculatoare, electronică, finanţe, bănci, contabilitate, economie, management, învăţători, institutori şi educatoare, geografie.

 

Știri@UCV - 04.10.2019