În atenţia cadrelor didactice înscrise la examenul pentru obţinerea gradului didactic II

 

 

1) Programul Trepte în formarea continuă a cadrelor didactice, Program de pregătire pentru gradul didactic II, Profesori – Învăţământ preşcolar, program acreditat MEN, 23 credite, pentru profesori învăţământ preşcolar/educatoare

Perioada de desfăşurare: 3 iulie-16 iulie 2018

Termen limită depunere dosar înscriere la Univ. din Craiova, sala 323: 15 iunie 2018

Taxă: 300 lei

Responsabil program: Conf. univ. dr. Florentina Mogonea; Tel. 0740512241; E-mail: mogoneaf@yahoo.com

 

2) Programul Trepte în formarea continuă a cadrelor didactice, Program de pregătire pentru gradul didactic II, Profesori – Învăţământ primar, program acreditat MEN, 23 credite, pentru profesori învăţământ primar/învăţători

Perioada de desfăşurare: 3 iulie-16 iulie 2018

Termen limită depunere dosar înscriere la Univ. din Craiova, sala 323: 15 iunie 2018

Taxă: 300 lei

Responsabil program: Conf. univ. dr. Mihaela Aurelia Ştefan; Tel. 0765653357; E-mail: stefan.mihaela25@yahoo.com

 

3) Programul Trepte în formarea continuă a cadrelor didactice, Program de pregătire pentru gradul didactic II, Profesori – Limba engleză, Profesori - Limba şi literatura română program acreditat MEN, 23 credite, pentru profesori din învăţământul gimnazial şi liceal, specializările Limba engleză sau Limba şi literatura română

Perioada de desfăşurare: 18 iunie-2 iulie 2018

Termen limită depunere dosar înscriere la Univ. din Craiova, sala 323: 1 iunie 2018

Taxă: 300 lei

Responsabil program: Conf. univ. dr. Ecaterina Sarah Frăsineanu; Tel. 0727298927; E-mail: sarah.frasineanu@yahoo.com

 

Notă:

Înscrierile se realizează prin trimiterea fişei de înscriere la adresa de e-mail a responsabilului de program şi prin depunerea dosarului în zilele de luni până joi, orele 9-14, la sediul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), Universitatea din Craiova, str. A. I. Cuza, sala 323. Acte necesare: 1. Cerere de înscriere; 2. Copie CI; 3.Copie certificat de naştere; 4. Copie certificat căsătorie (dacă este cazul); 5. Copii acte de studii: bacalaureat şi licenţă; 6. Adeverinţa de încadrare de la locul de muncă în învăţământ. Toate documentele menţionate vor fi perforate şi îndosariate într-un dosar de plastic.

Precizăm că plata taxei fiecărui program şi desfăşurarea cursurilor se realizează numai după confirmarea constituirii grupei.

 

 

 

Director al DPPD,

Conf. univ. dr. Alexandrina Mihaela POPESCU

Știri@UCV - 27.03.2018