Departamente AcademiceMatematici AplicatePrezentareScurt istoric al intemeierii si evolutiei departamentului

SCURT ISTORIC AL ÎNTEMEIERII ŞI EVOLUŢIEI DEPARTAMENTULUI

În anul universitar 2016-1017 Universitatea din Craiova are în componență 11 facultăți și 3 departamente academice autonome, dintre care unul este Departamentul de Matematici Aplicate, pe scurt DMA.

Departamentul de Matematici Aplicate a fost înfiinţat ca departament autonom în cadrul Universităţii din Craiova, subordonat direct Rectoratului, prin Hotărârea Senatului din iunie 2001, pe baza art. 56 (3) din Legea Învăţământului, pentru a rezolva două mari probleme:

  • organizarea corpului profesoral de matematică ce desfăşoară activităţi didactice la mai multe facultăţi beneficiare cu specializări nematematice;
  • o implementare cât mai bună a autonomiei universitare în plan financiar.

Facultăţile beneficiare sunt: Agronomie, Automatică, Calculatoare şi Electronică, Economie şi Administrarea Afacerilor, Horticultură, Inginerie Electrică, Litere, Mecanică, Ştiinţe. Prin acest departament, se preconizează o creştere a eficienţei colaborării dintre matematicieni şi specialiştii din alte domenii care utilizează matematica. DMA oferă cadrul organizatoric în care să se poată forma viitorii matematicieni care doresc să pună instrumentul matematic în slujba rezolvării problemelor ridicate de practică.

În anul 1965 a fost înființată Facultatea de Matematică, ulterior reorganizată și inclusă în cadrul Facultății de Științe ale Naturii. Apoi, în anul 1991, Facultatea de Matematică a fost reînființată sub numele de Facultatea de Matematică-Informatică și reorganizată în 4 catedre de matematici: Analiză matematică, Algebră și geometrie, Matematici aplicate în tehnică, Matematici aplicate în economie, plus o catedră de Informatică.

Catedrele de matematică aplicată în tehnică și matematică aplicată în economie  au acoperit  cursuri de matematică atât pentru facultăți cu profil tehnic (automatizări, calculatoare, electronică, inginerie electrică, electrotehnică, electromecanică  și inginerie mecanică),  cât și pentru facultățile de agronomie, științe economice, fizică, chimie și chiar și litere.  Astfel s-a format  un grup de matematicieni axați pe cercetarea în matematică aplicată și pe predarea matematicii pentru facultățile de inginerie.

În perioada 1991-2000, Profesorul Trandafir Bălan, un matematician remarcabil (bursier Humbolt) și profesor de circa 40 de ani, a fost șeful catedrei  de matematică aplicată în tehnică. La catedra  de matematică aplicată în economie au fost la conducere  Profesorul Vasile Ionescu (1991-1995) și Profesorul Petre Stavre (1996-2000), conducător științific de doctorat în geometrie diferențială şi profesor emerit.

În anul 2001, Universitatea din Craiova este reorganizată din nou în mai multe facultăți, fiecare facultate cuprinzând mai multe departamente. Astfel, începând cu data de 1 octombrie 2001, catedrele de matematică aplicată în tehnică și matematică aplicată în economie se unesc și  împreună cu câțiva membri extrem de valoroși ai altor catedre din cadrul Facultății de Matematică-Informatică  formează Departamentul de Matematici Aplicate, ca departament independent, care nu este inclus în Facultatea de Matematică-Informatică. Totuși au fost cinci membri catedrei de matematică aplicată în economie care au ales să rămană în cadrul Facultății  Științe Economice. În  acest fel s-a născut și a pornit la drum Departamentul de Matematici Aplicate al Universității din Craiova, cu Conf. dr. Maria Predoi ca director al departamentului din 2001 până în 2011. Atunci, în 2001,  departamentul a avut mai mult de 30 de cadre didactice și peste 40 de posturi în ștatele de  funcțiuni.

Începând cu 1 octombrie 2011 Universitatea din Craiova s-a reorganizat şi au rezultat 3 departamente academice independente, unul fiind DMA. Director de departament a fost Conf. dr. Romulus Militaru, până în anul 2015, când decesul lui a reprezentat o mare pierdere pentru toţi colegii lui şi întreaga comunitate matematică.

Următorul director de departament a fost Conf. dr. Dana Constantinescu, care a organizat cu succes Conferinţa Internaţională ICNAMN în aprilie 2016, în memoria lui Romulus Militaru, fiind prima conferinţă organizată de DMA. Din februarie 2016 şi până în prezent, director de department este Conf. dr. Cristian Vladimirescu.

În prezent, DMA asigură cursurile de matematică pentru toate facultăţile tehnice: Automatică, Calculatoare şi Electronică, Inginerie Electrică şi Mecanică, Facultatea de Sţiinţe (departamentele de Chimie şi Fizică), Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură şi Facultatea de Litere.

Membrii DMA din 1991, când au fost înfiinţate catedrele de Matematici Aplicate în Tehnică şi Matematici Aplicate în Economie sunt: Trandafir Bălan, Virgil Bălan, Ion Badea, Dumitru Bălă, Ion Barbulescu, Magdalena Boureanu, Liliana Bucur, Ion Cojocaru, Dana Constantinescu, Cristian Dăneţ,  Aurel Diamandescu, Aurelia Florea, Rodica Gherman, Luminiţa Grecu,  Adela Ionescu, Marian Ivanovici, Oprea Jitianu, Liliana Logofetescu, Leontin Nicolescu, Marin Nisipeanu, Mariana Popa, Mihaela Racilă, Rădescu Nicolae, Rădescu Eugenia, Militaru Romulus, Florian Munteanu, Constantin Pătrăşcoiu, George Popescu, Marcela Popescu, Paul Popescu, Maria Predoi, Vasile Seleacu, Marius-Marinel Stănescu, Liliana Stoica, Traian Şurtea, Cătălin Şterbeţi, Laurenţiu Temereancă, Veronica Teodorescu, Gheorghe Ţiganilă, George Turcitu, Cristian Vladimirescu.

Printre profesorii remarcabili, care au predat cursuri în cadrul DMA, se găsesc: Prof. dr. George Vraciu – decan al Facultății de Științe ale Naturii (1976-1984) şi managerul clubului de fotbal Universitatea Craiova (1978-1980), Prof. dr. Petre Stavre – conducător de doctorat în Geometrie diferenţială până în 2005, Prof. dr. Ion Vladimirescu – Prorector (1996-2004) și Rector (2004-2012) al Universității din Craiova.