Departamente AcademiceMatematici AplicateActivitate stiintificaContracte de cercetare

 

CONTRACTE DE CERCETARE

 

la care au participat membrii DMA

 

Contracte in derulare:

 

Internationale:

 

1. Etude du couplage des équations cinétiques aux équations différentielles stochastiques. Application au problème du transport turbulent dans les plasmas confinés magnétiquement. Contractul de colaborare bilaterala Belgia –Romania, C18745/13.12.(Projet de cooperation bilaterale Roumanie-Wallonie –Bruxelles) 2007-2009 - din partea DMA participa Conf. Dr. Constantinescu Dana

 

2. Transport anomal in plasma turbulenta, Contractul ASSOCIATION EURATOM –M.Ed.C, ROMANIA, NUC-INT (FUS), nr.2/2000-2009 - din partea DMA participa Conf. Dr. Constantinescu Dana

 

3. GDR "Mécanotransduction" (GDR3162), durata : 3 ani, aprobat in 2008, finantat de CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique ) Franta, director proiect: Thierry Hoc (MSSMat, UMR8579, Franta), Ecole Centrale de Paris - din partea DMA participa Lect. Dr. Racila Mihaela

 

Nationale:

 

4. M.M.F.E.Ş. (AMPOSDRU) şi F.S.E. (POS DRU 2007-2013), CCI 2007RO051PO001, ID de proiect Nr. 7263, EUROCOMP – Centru de pregătire complementară a cadrelor didactice preuniversitare pentru adaptarea activităţii didactice la noile cerinţe europene ale educaţiei; Manager proiect: Lect. Dr. Bucur Liliana; Valoarea proiectului: 1.844.025 lei, 2009–2011 - din partea DMA participa Conf. Dr. Maria Predoi, Conf. Dr. Dana Constantinescu, Conf. Dr. Marcela Popescu si Lect. Dr. Stanescu Marius

 

5. Contractul de cercetare PN-II-RU-RP-2008-4-7 cu nr. 1 din 3/11/2008, Modelizarea matematica multi scara a fenomenelor cuplate in medii poroase: aplicatie la remodelarea osoasa; cazul osului sanatos si patologic, director de proiect: Lect. Dr. Racila Mihaela, finantat de CNCSIS, valoarea proiectului: 500.000 RON, durata: 2009-2011 (RP7)

 

6. M.E.C.T. prin C.N.M.P., PN-CDI-II, Program 4- Parteneriate în domenii prioritare, Domeniul 7- Materiale, procese şi produse inovative, Tip Proiect PC; Titlul Proiectului : Tehnologii inovative de realizare a unor produse din aliaje tip permalloy competitive la export – PERMATECH; Nr. Înregistrare 3309/2007 ; Organizaţie Coordonatoare: Universitatea Politehnica Bucureşti prin Centrul de Cercetare şi Expertizare Materiale Speciale; Director Proiect: Saban Rami; Valoarea proiectului: 2.181.600 lei, 2007-2010 - din partea DMA participa Lect. Dr. Stanescu Marius

 

7. M.E.C.T. prin C.N.M.P., PN-CDI-II, Program 4- Parteneriate în domenii prioritare, Domeniul 7- Materiale, procese şi produse inovative, Tip Proiect PC; Titlul Proiectului: Materiale multifuncţionale cu efect bioactiv destinate implantologiei - MULTIBIOMAT; Nr. Înregistrare 3021/2007; Organizaţie Coordonatoare: Universitatea Politehnica Bucureşti prin Centrul de Cercetare şi Expertizare Materiale Speciale; Director Proiect: Cosmeleaţă Georgeta; Valoarea proiectului: 2.256.238 lei, 2007-2010 - din partea DMA participa Lect. Dr. Stanescu Marius

 

8. A.N.C.S. şi A.M.C.S.I.T.-Politehnica Bucureşti, PN-CDI–II (PDT), Programul 5 – Inovare, Modulul 1 – Dezvoltare de Produs-Sisteme ; Titlul proiectului: Tehnologii integrate pentru realizarea unor materiale biocompatibile complexe – BIOCOMPLEXMAT; Proiect finantat in asociere cu Societatea Comercială S.C. Prelucrări Metalurgice Prod. S.R.L.; Nr. Înregistrare 1262/25.07.2007; Director Proiect: Nedelcu Ioan; Valoarea proiectului: 2.501.039 lei, 2007-2009 - din partea DMA participa Lect. Dr. Stanescu Marius

 

 

 

Contracte recente, finalizate:

 

Internationale:

 

1. Proiectul Internaţional de Cooperare Ştiinţifică PICS „Modélisation des Structures et des Processus en Biologie”, sub conducerea prof. dr. Gregory PANASENKO, Directorul Laboratorului de Matematică „LaMUSE” al Facultăţii de Ştiinţă şi Tehnică, Universitatea „J. Monnet”, St-Etienne, Franţa, 2005- din partea DMA a participat Conf. Dr. Militaru Romulus

 

2. Proiect tip IT2B, “Caractérisation et modélisation multi échelles de l’os (CMOS)” durata: 2 ani, 2004-2005, finantat deCNRS(Centre National de la Recherche Scientifique ) Franta, director proiect: Prof. MC Ho Ba Tho, Universite de Technologie de Compiegne - din partea DMA a participat Lect. Dr. Racila Mihaela

 

Nationale:

 

3. Europa-o casa noua cu obiceiuri noi: Constientizarea populatiei rurale din judetul Dolj privind oportunitatile si perspectivele pe care le ofera integrarea Romaniei in Uniunea Europeana, nr. 6650/30.05.2008

 

4. Grantul CNCSIS de tip A : Biosolubilizarea în vrac a deşeurilor poluante ce conţin cupru, utilizând bacterii de tip Thiobacillus în scopul reciclării şi prevenirii contaminării mediului cu metale grele; Director de grant: Şef Lucrări Dr. Ing. Ivănuş Radu Cristian; Cod CNCSIS: 201, 2006-2008 - din partea DMA a participat Lect. Dr. Stanescu Marius

 

5. Structuri coerente versus comportament haotic in structuri neliniare complexe, CEEX, 2005-2008, Contract nr. 240 /2005- din partea DMA a participat Conf. Dr. Constantinescu Dana

 

6. Grantul CNCSIS-AT nr. 100, cu titlul “Integrarea asimptotica a unor clase de modele diferentiale din ecologie si mecanica fluidelor”, director Lect. Dr. Octavian G. Mustafa, finantat de Ministerul Educatiei si Cercetarii, in derulare in anul 2007 - din partea DMA a participat Lect. Dr. Munteanu Florin

 

7. Imbunatatirea cooperarii intre unitatile de invatamant si agentii economici din judetul Dolj, pentru reducerea somajului si a abandonului scolar in randul tinerilor – proiect finantat de Consiliul judetean Dolj in proportie de 90% si de Federatia patronatelor in proportie de 10%, Nr. 11418/ 12.10.2007 - din partea DMA a participat Lect. Dr. Bucur Liliana

 

8. Cercetari teoretice si experimentale privind telecomanda vocala a sistemelor de actionare a instalatiilor de ridicat folosind tehnici neuro-fuzzy, CNCSIS 2006 - din partea DMA a participat Conf. Dr. Constantinescu Dana

 

9. Grantul CNCSIS de tip A: Comportari asimptotice pentru ecuatii de evolutie deterministe si stochastice in spatii infinit-dimensionale avand : cod CNCSIS : 1379, director de proiect : Prof. Dr. Mihail Megan, valoare : 65.000 RON, derulat in perioada 2005 – 2007 - din partea DMA a participat Lect. Dr. Diamandescu Aurel 

 

10. Grant: 2766/14.03.2005, tema 14, cod CNCSIS 80: “Integrarea in spatiul european al invatamantului masteral romanesc: promovarea cercetarii interdisciplinare prin studiul analizei neliniare si a problemelor de evolutie”, durata 2 ani, 2005-2006, finantat de CNCSIS, director proiect: Prof. Constantin Niculescu, Universitatea din Craiova, Facultatea de Matematica - din partea DMA a participat Lect. Dr. Racila Mihaela

 

11. Metode numerice in ecuatii neliniare, CNCSIS, 2005,cod 734, Contract:34677/2005 - din partea DMA a participat Conf. Dr. Constantinescu Dana

 

12. Grantul CNCSIS nr. 81, cu titlul Geometria subspatiilor Finsler, Lagrange si Hamilton. Aplicatii in mecanica, director Conf. Dr. Marcela Popescu, finantat de Ministerul Educatiei si Cercetarii, 2005 - din partea DMA au participat Lect. Dr. Munteanu Florin, Lect. Dr. Racila Mihaela si Lect. Dr. Sterbeti Catalin

 

13. Structuri dinamice complexe in sisteme neliniare, CERES, Contract C3-7 / 2003, 2003/2005 - din partea DMA a participat Conf. Dr. Constantinescu Dana

 

14. Ecuatii de evolutie si conditii de integrabilitate pentru sisteme dinamice, CNCSIS 2003, cod734, Contract:  40202/2003 - din partea DMA a participat Conf. Dr. Constantinescu Dana

 

15. Ecuatii de evolutie si conditii de integrabilitate pentru sisteme dinamiceCNCSIS, cod734, 2004 - din partea DMA a participat Conf. Dr. Constantinescu Dana

 

16. Teoria sistemelor hamiltoniene şi aplicaţii în fizica particulelor elementare, CNCSIS 2002, cod 1, Contract: 33451/2002 - din partea DMA a participat Conf. Dr. Constantinescu Dana

 

17. Interferente ale  analizei cu teoria sistemelor dinamice si teoria ecuatiilor cu derivate partiale. Contract  cu CNCSU,nr.3006/14C/B5/1994 - din partea DMA au participat Conf. Dr. Constantinescu Dana si Lect. Dr. Bucur Liliana

 

18. Contributii la studiul actiunilor de grupuri si ale analizei neliniare. Aplicatii in teoria ergodica, analiza combinatorica, geometrie si ecuatiile fizice matematice. Contract cu CNCSU nr. 4006/77C/A2/1995 - din partea DMA au participat Conf. Dr. Constantinescu Dana si Lect. Dr. Bucur Liliana

 

 

 

Stagii de perfectionare obtinute prin concurs:

 

1. Stagiu de Perfecţionare post-doctorală obţinut prin concurs pe baza proiectului de cercetare depus la Agenţia Universitară Francofonă. Decizia de atribuire: P6-420/3272 07/06/2004. Stagiu de cercetare în cadrul Laboratorului de Matematică al Universităţii „J. Monnet”, St-Etienne, Franţa, pe perioada 01/02/2005-30/07/2005 - din partea DMA a participat Conf. Dr. Militaru Romulus

 

2. Stagiu de Perfecţionare post-doctorală obţinut prin concurs pe baza proiectului de cercetare depus la Agenţia Universitară Francofonă. Decizia de atribuire: PC-420/2460 din 08/06/2007. Stagiu de cercetare în cadrul Laboratorului de Matematică al Universităţii Franche-Comté, Franţa, pe perioada 01/09/2007-30/06/2008 - din partea DMA a participat Lect. Dr. Racila Mihaela