Departamente AcademiceMatematici AplicateActivitate stiintificaDomenii specifice de cercetare

DOMENII SPECIFICE DE CERCETARE

 

Domenii de interes științific:

Ecuații diferențiale ordinare, Sisteme dinamice și teorie ergodică, Mecanica particulelor și a sistemelor

Domenii specifice

Ecuații și sisteme liniare, în general, Teoria stabilității, Probleme de stabilitate, Sisteme dinamice în mecanica clasică și cerească, Sisteme dinamice în mecanica solidă, Sisteme dinamice economice și optimizări, Metode de perturbații pentru dinamica corpurilor rigide, Probleme de stabilitate, Metoda sistemelor dinamice, Mecanică Hamiltoniană și Lagrangiană, Teoria perturbațiilor, Dinamică neliniară

 

Domenii de interes științific:

Ecuaţii cu derivate parţiale, Analiză funcţională

Domenii specifice

Probleme eliptice, Analiza calitativă a soluţiilor slabe, Teoria punctului critic, Operatori de tip Leray-Lions, Spaţii cu exponent variabil

 

Domenii de interes științific:

Analiză matematică, Sisteme dinamice

Domenii specifice

Calcul funcţional, Ecuaţii diferenţiale liniare, Teorie ergodică

 

 

Domenii de interes științific:

Analiză matematică,  Ecuaţii cu derivate parţiale

Domenii specifice

Ecuaţii cu derivate parţiale de ordin superior provenite din Teoria plăcilor, Calcul variaţional

 

 

 

Domenii de interes științific:

Analiză matematică, Statistică aplicată în modelarea proceselor experimentale, Instrumente software pentru managementul deciziei, Matematici speciale pentru modelarea dinamicii proceselor biologice şi inginereşti

Domenii specifice

Analiza calitativă şi simularea computaţională a modelelor matematice asociate curgerilor în amestec, Metode de linearizare şi control pentru sisteme dinamice continue şi discrete, Stabilitate şi optimizare pentru sistemele dinamice asociate fenomenelor departe de echilibru

 

Domenii de interes științific:

Algebră liniară, Geometrie, Geometrie diferenţială, Sisteme dinamice, Fizica matematică

Domenii specifice

Ecuaţii diferenţiale ordinare, Ecuaţii cu derivate parţiale, Analiză numerică, Metoda elementului finit, Probabilităţi, Statistică

 

Domenii de interes științific:

Analiză Funcţională, Teoria Operatorilor, Algebre de Operatori, Sisteme de Evoluţie, Controlul Orbitei, Entropie Dinamică Informaţională, Haos versus Ordine

Domenii specifice

Sisteme Informaţionale, Inteligenţă Artificială, Vision, Recunoastere Pattern, Cum funcţionează Mentalul, Memorie - Procesare - Rezonanţă, Transfer de Informaţie

 

Domenii de interes științific:

Geometria diferenţială, Foliaţii, Topologie Algebrică, Sisteme dinamice geometrice, Control şi optimizare, Fizica Matematică, Mecanica Teoretică, Calcul Numeric

Domenii specifice

Spaţii Finsler, Lagrange şi Hamilton, Spaţii de ordin superior, Teoria geometrică a foliaţiilor, Analiza semnalelor folosind descompuneri Fourier şi wavelet-uri, 

Sisteme dinamice geometrice, Sisteme neolonome cu constrângeri liniare, afine ori neliniare, Discretizarea geometrică a sistemelor lagrangiene şi hamiltoniene, Invarianţi algebrici, geometrici şi mecanici

 

Domenii de interes științific:

Geometria diferentială, Algebră, Foliaţii, Analiză pe varietăţi, Topologie Algebrica, Sisteme dinamice geometrice, Control şi optimizare, Fizică Matematică, Mecanică Teoretică, Calcul Numeric

Domenii specifice

Spaţii Finsler, Lagrange şi Hamilton, Spaţii de ordin superior, Teoria geometrică a foliaţiilor, Analiza semnalelor folosind descompuneri Fourier şi wavelet-uri, 

Sisteme dinamice geometrice, Sisteme neolonome cu constrângeri liniare, afine ori neliniare, Discretizarea geometrică a sistemelor lagrangiene şi hamiltoniene, Invarianţi algebrici, geometrici şi mecanici, Control şi Optimizare geometrică

 

Domenii de interes științific:

Analiză Numerică, Ecuaţii cu derivate parţiale, Metode computaţionale, Modelare, programare şi simulare numerică

Domenii specifice

Omogenizarea mediilor puternic heterogene: metoda scărilor multiple, Aplicatii biomedicale: modelarea osului cortical uman, proprietăţi mecanice la nivel micro şi macro, remodelare osoasă naturală şi patologică, proliferarea celulelor osteoblaste 

 

Domenii de interes științific:

Teoria spectrală, Convexitate, Programare liniară, Materiale compozite

Domenii specifice

Operatori diferenţiali şi integro-diferenţiali, Perturbaţii relativ mărginite, Caracteristici mecanice ale materialelor compozite

 

Domenii de interes științific:

Geometrie diferenţială

Domenii specifice

Geometrie Riemann, Finsler, Lagrange, Hamilton. Aplicaţii în mecanica clasică

 

 

Domenii de interes științific:

Ecuaţii diferenţiale ordinare, Ecuaţii integrale, Teoria punctului fix, Inegalităţi diferenţiale, Teoria operatorilor multivoci

Domenii specifice

Ecuaţii diferenţiale ordinare liniare sau neliniare, Existenţă şi proprietăţi calitative ale soluţiilor unor probleme la limită pe intervale compacte sau necompacte pentru ecuaţii diferenţiale ordinare, Existenţa soluţiilor homoclinice, Probleme de stabilitate a soluţiilor unor ecuaţii diferenţiale ordinare, Aplicaţii în teoria oscilatorilor liniari sau neliniari cu frecare, Stabilitate asimptotică a soluţiilor unor ecuaţii integrale neliniare, Aplicaţii ale teoremelor de punct fix, Stabilitate asimptotică a soluţiilor unor incluziuni integrale neliniare