Departamente AcademiceMatematici AplicatePerfectionare invatamant primar

 Teme pentru lucrari gradul I:

 Teme pentru lucrari gradul I:

I. Contracte legate de perfectionarea procesului instructive-educativ

1. Contract castigat prin concurs in anul 2008:

EUROCOMP- Centru de pregatire complementara a cadrelor didactice preuniversitare pentru adaptarea activitatii didactice la noile cerinte europene ale educatiei

Proiectul a fost aprobat spre finantare conform notificarii OI/00022/EV/26.09.2008 si se afla in faza de contractare.

Proiectul face parte din Programul Operational sectorial Dezvoltarea resurselor Umane 2007-2013, Numarul de referinta al proiectului 2007RO051PO001, Suma aprobata spre finantare nerambursabila 1.807.143 RON. Din echipa de implementare fac parte:

 Lect. Dr. Bucur Maria Liliana – manager proiect

Conf. dr. Predoi Maria – responsabil informare-instruire

Conf. dr. Constantinescu Dana – responsabil stiintific

Conf. dr. Popescu Marcela - Consultant proiect ciclu primar si preprimar

Lect. Dr. Stanescu Marius Marinel - Consultant cursuri interdisciplinare si     transdisciplinare

 Printre activitatile proiectului enumeram:

- Cursuri de pregatire complementara adresate institutorilor, invatatorilor si educatorilor

- Cursuri de mediatori si formatori regionali

- Realizarea unei platforme e-learning adresata cadrelor didactice, care va cuprinde o sectiune separata adresata ciclului primar si pre-primar

- Organizarea unei biblioteci cuprinzand cele mai noi aparitii in materie de didactica 

 

2. Participarea la alte contracte legate de perfectionarea sistemului de invatamant

2.1.  Imbunatatirea cooperarii intre unitatile de invatamant si agentii economici din judetul Dolj, pentru reducerea somajului si a abandonului scolar in randul tinerilor – proiect finantat de Consiliul judetean Dolj in proportie de 90% si de Federatia Patronatelor din Regiunea Oltenia  in proportie de 10%, Nr. 11418/ 12.10.2007, membru echipa proiect lect. dr. Bucur Maria Liliana

 2.2. Europa-o casa noua cu obiceiuri noi: Constientizarea populatiei rurale din judetul Dolj privind oportunitatile si perspectivele pe care le ofera integrarea Romaniei in Uniunea Europeana,nr. 6650/30.05.2008, proiect finantat de Consiliul judetean Dolj in proportie de 90% si de Federatia Patronatelor din Regiunea Oltenia  in proportie de 10%, membru echipa lect. dr. Bucur Maria Liliana

 

2.3. Participare la realizarea proiectului international “The Tutor-web” initiat de Departamentul de Matematica al Universitatii din  Reykjavík, Islanda.

Scopul proiectului (ce a fost propus spre aprobare in cadrul FP 7) este realizarea unei platforme e-learning ce se adreseaza studentilor din intreaga lume (accesul va fi gratuit) Acestia pot accesa pe site tutoriale de matematica, statistica, stiinte ale naturii. Site-ul are un caracter interactiv si permite o legatura stransa cu tutorii si responsabilii de curs.

II. Monografii 

 

1.      Marcela Popescu, Paul Popescu, Nabi Toporan, Mulţimi. Relaţii, Ed. Reprograph, Craiova, 2002, 199 pagini, ISBN 973-8419-13-1. (pentru Colegiul de institutori)

2.      Marcela Popescu, Paul Popescu, Nabi Toporan, Funcţii. Structuri algebrice, Ed. Reprograph, Craiova, 2002, 214 pagini, ISBN 973-8419-41-7. (pentru Colegiul de institutori)

3.      Marcela Popescu, Paul Popescu, Nabi Toporan, Numere naturale, Ed. Reprograph, Craiova, 2003, 197 pagini, ISBN 973-8419-69-7.  (pentru Colegiul de institutori)

4.      Marcela Popescu, Paul Popescu, Nabi Toporan, Numere intregi. Numere rationale. Numere reale, Ed. Reprograph, Craiova, 2005, 245 pag. ISBN 973-671-82-3. (pentru Colegiul de institutori)

5.      Marcela Popescu, Paul Popescu, Nabi Toporan, Didactica Matematică, Ed. Reprograph, Craiova, 2006, 311 pagini, ISBN 973-671-100-5, 978-973-671-100-8  (editură recunoscută CNCSIS).  (pentru Colegiul de institutori)

 

III. Lucrari psihopedagogice

 

 1.      Marcela Popescu (şi colab.), The conflict within the educaţional context. Control and solutions, Lucrările Simpozionului Internaţional ,,Recent Developments in Education – Equal chances for everyone-improving communication and quality in education’’, Craiova, 2007, Ed.Reprograph, pg. 53.

2.      Marcela Popescu, Paul Popescu (şi colab.), Education for change, Lucrările Simpozionului Internaţional ,,Recent Developments in Education – Equal chances for everyone-improving communication and quality in education’’, Craiova, 2007, Ed.Reprograph, pg.33.

3.      Marcela Popescu (şi colab.), Intercultural education, Lucrările Simpozionului Internaţional ,,Recent Developments in Education – Equal chances for everyone-improving communication and quality in education’’, Craiova, 2007, Ed.Reprograph, pg.127.

4.       Dana Constantinescu, Gunnar Stefansson: The Tutor-web, a step towards building an active web based university, lucrare ce va fi prezentata laThe 5th International Scientific Conference eLSE - eLearning and Software for Education”, Bucuresti,  09-10 aprilie, 2009

5.      Maria Liliana Bucur, Dana Constantinescu: Folosirea platformelor e-learning in invatamantul la distanta, a XII-a Conferinta Anuala a S.S.M.R., Bacau, 17-19 octombrie 2008-11-22

 

IV. Formatori  EUROTEACHER I (2006 - prezent)

 

Lect. Univ. Dr. Marius Stanescu

     Formator în cadrul programul de perfecţionare acreditat de C.N.F.P., „Formare pentru viitor – Euroteacher I”, din anul 2006 până în prezent, Modulul I, “Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice”, pentru cursurile:

-„Elemente de astronomie integrabile în studiul disciplinelor din aria curriculară Matematică şi Ştiinţe”

-„Specialitatea şi didactica specialităţii Matematică”

 

V. Formatori  EUROTEACHER II  (2007 - prezent)

 

Conf. Univ. Dr. Marcela Popescu