Centrul de Cercetare, Educaţie şi Promovare a Matematicii

în Ştiinţă, Tehnică şi  Societate (CCEPM)

Center for Research, Education and Promotion of Mathematics

in Science, Technology and Society

 

            Centrul de Cercetare, Educaţie şi Promovare a Matematicii în Ştiinţă, Tehnică şi  Societate (CCEPM) este o organizaţie profesională de cercetare Ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică care funcţionează sub egida Universităţii, în conformitate cu Regulamentul de Funcţionare al CCEPM şi cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, cercetători,  doctoranzi şi masteranzi, cu preocupări ştiinţifice în domeniile de activitate ale centrului.

 

Directii principale de cercetare:

            - Studiul proceselor de evoluţie: ecuaţii diferenţiale ordinare, ecuaţii cu derivate parţiale,            sisteme dinamice;

            - Geometrie diferenţială, Foliaţii, Topologie Algebrică;

            - Modelare matematică;

            - Sisteme dinamice;

            - Simulări numerice, Programare aplicată;

            - Analiză Matematică, Analiză Funcţională;

            - Statistică aplicată;

            - Control şi optimizare,

            - Mecanica Teoretică, Fizica Matematică

            - Materiale compozite

 

Certificatul de inființare