Departamente AcademiceLimbi Moderne AplicateActivitatea ŞtiinţificăEdiţia a XII-a a Colocviului Limbă, Cultură, Civilizaţie

Ediţia a XII-a a Colocviului Limbă, Cultură, Civilizaţie (a V-a ediţie internaţională), 3-5 aprilie 2014

 

Apel  (aici)
Informatii organizatorice (aici)
Fisa de inscriere (aici)
Fisa de participare (aici)
Program provizoriu (aici)
Rezumat sectiunea "Cultura si Civilizatie" (aici)
Rezumat sectiunea "Limba" (aici)

 

University of Craiova, Faculty of Letters, invites you to participate in the 12th Colloquium Language, Culture, Civilization (5th international edition),  3-5 of April 2014.

Call for papers (here)
Organizing informations (here)
Registration form (here)
Participation form (here)
Provisional programme (here)
Section "Culture and Civilization" Abstracts (here)
Section "Langue" Abstracts (here)

 

L’Université de Craiova, La Faculté des Lettres, vous invitent à participer à la XIIe édition du Colloque Langue, Culture, Civilisation (Ve édition internationale),  3-5 avril 2014.

Appel (ici)
Informations complémentaires (ici)
Fiche d'inscription (ici)
Fiche de participation (ici)
Programme provisoire (ici)
Résumés de la section "Culture et Civilisation" (ici)
Résumés de la section "Langue" (ici)