CONTRACTE DE CERCETARE

la care au participat membrii centrului

 

Internationale:

 

1. Etude du couplage des équations cinétiques aux équations différentielles stochastiques. Application au problème du transport turbulent dans les plasmas confinés magnétiquement. Contractul de colaborare bilaterala Belgia –Romania, C18745/13.12.(Projet de cooperation bilaterale Roumanie-Wallonie –Bruxelles) 2007-2009 - din partea DMA participa Conf. Dr. Constantinescu Dana

 

2. Transport anomal in plasma turbulenta, Contractul ASSOCIATION EURATOM –M.Ed.C, ROMANIA, NUC-INT (FUS), nr.2/2000-2009 - din partea DMA participa Conf. Dr. Constantinescu Dana

 

3. GDR "Mécanotransduction" (GDR3162), durata : 3 ani, aprobat in 2008, finantat de CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique ) Franta, director proiect: Thierry Hoc (MSSMat, UMR8579, Franta), Ecole Centrale de Paris - din partea DMA participa Lect. Dr. Racila Mihaela

 

4. Proiect tip IT2B, “Caractérisation et modélisation multi échelles de l’os (CMOS)” durata: 2 ani, 2004-2005, finantat deCNRS(Centre National de la Recherche Scientifique ) Franta, director proiect: Prof. MC Ho Ba Tho, Universite de Technologie de Compiegne - din partea DMA a participat Lect. Dr. Racila Mihaela

 

Nationale:

 

1. University of Craiova Grant 19C/27.01.2014: Differential Equations: qualitative study, efficient numerical processing, and applications, Director Conf. dr. Cristian Vladimirescu

 

2. M.M.F.E.Ş. (AMPOSDRU) şi F.S.E. (POS DRU 2007-2013), CCI 2007RO051PO001, ID de proiect Nr. 7263, EUROCOMP – Centru de pregătire complementară a cadrelor didactice preuniversitare pentru adaptarea activităţii didactice la noile cerinţe europene ale educaţiei; Manager proiect: Lect. Dr. Bucur Liliana; Valoarea proiectului: 1.844.025 lei, 2009–2011 - din partea DMA participa Conf. Dr. Maria Predoi, Conf. Dr. Dana Constantinescu, Conf. Dr. Marcela Popescu si Lect. Dr. Stanescu Marius

 

3. Contractul de cercetare PN-II-RU-RP-2008-4-7 cu nr. 1 din 3/11/2008, Modelizarea matematica multi scara a fenomenelor cuplate in medii poroase: aplicatie la remodelarea osoasa; cazul osului sanatos si patologic, director de proiect: Lect. Dr. Racila Mihaela, finantat de CNCSIS, valoarea proiectului: 500.000 RON, durata: 2009-2011 (RP7)

 

4. Proiect POSDRU/86/1.2/S/62485, 2009-2013, Universitățile partenere: Universitatea POLITEHNICA din București, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași și Universitatea din Craiova. Din partea DMA a participat prof. dr. Paul Popescu

 

5. Europa-o casa noua cu obiceiuri noi: Constientizarea populatiei rurale din judetul Dolj privind oportunitatile si perspectivele pe care le ofera integrarea Romaniei in Uniunea Europeana, nr. 6650/30.05.2008

 

6. Structuri coerente versus comportament haotic in structuri neliniare complexe, CEEX, 2005-2008, Contract nr. 240 /2005- din partea DMA a participat Conf. Dr. Constantinescu Dana

 

7. Cercetari teoretice si experimentale privind telecomanda vocala a sistemelor de actionare a instalatiilor de ridicat folosind tehnici neuro-fuzzy, CNCSIS 2006 - din partea DMA a participat Conf. Dr. Constantinescu Dana

 

8. Grant: 2766/14.03.2005, tema 14, cod CNCSIS 80: “Integrarea in spatiul european al invatamantului masteral romanesc: promovarea cercetarii interdisciplinare prin studiul analizei neliniare si a problemelor de evolutie”, durata 2 ani, 2005-2006, finantat de CNCSIS, director proiect: Prof. Constantin Niculescu, Universitatea din Craiova, Facultatea de Matematica - din partea DMA a participat Lect. Dr. Racila Mihaela

 

9. Metode numerice in ecuatii neliniare, CNCSIS, 2005,cod 734, Contract:34677/2005 - din partea DMA a participat Conf. Dr. Constantinescu Dana

 

10. Grantul CNCSIS nr. 81, cu titlul Geometria subspatiilor Finsler, Lagrange si Hamilton. Aplicatii in mecanica, director Conf. Dr. Marcela Popescu, finantat de Ministerul Educatiei si Cercetarii, 2005 - din partea DMA au participat Lect. Dr. Munteanu Florin, Lect. Dr. Racila Mihaela si Lect. Dr. Sterbeti Catalin

 

11. Structuri dinamice complexe in sisteme neliniare, CERES, Contract C3-7 / 2003, 2003/2005 - din partea DMA a participat Conf. Dr. Constantinescu Dana

 

12. Ecuatii de evolutie si conditii de integrabilitate pentru sisteme dinamice, CNCSIS 2003, cod734, Contract:  40202/2003 - din partea DMA a participat Conf. Dr. Constantinescu Dana

 

13. Ecuatii de evolutie si conditii de integrabilitate pentru sisteme dinamice, CNCSIS, cod734, 2004 - din partea DMA a participat Conf. Dr. Constantinescu Dana

 

14. Teoria sistemelor hamiltoniene şi aplicaţii în fizica particulelor elementare, CNCSIS 2002, cod 1, Contract: 33451/2002 - din partea DMA a participat Conf. Dr. Constantinescu Dana

 

15. Interferente ale  analizei cu teoria sistemelor dinamice si teoria ecuatiilor cu derivate partiale. Contract  cu CNCSU,nr.3006/14C/B5/1994 - din partea DMA au participat Conf. Dr. Constantinescu Dana si Lect. Dr. Bucur Liliana

 

16. Contributii la studiul actiunilor de grupuri si ale analizei neliniare. Aplicatii in teoria ergodica, analiza combinatorica, geometrie si ecuatiile fizice matematice. Contract cu CNCSU nr. 4006/77C/A2/1995 - din partea DMA au participat Conf. Dr. Constantinescu Dana si Lect. Dr. Bucur Liliana

 

 Stagii de perfectionare obtinute prin concurs:

 

1. Stagiu de Perfecţionare post-doctorală obţinut prin concurs pe baza proiectului de cercetare depus la Agenţia Universitară Francofonă. Decizia de atribuire: PC-420/2460 din 08/06/2007. Stagiu de cercetare în cadrul Laboratorului de Matematică al Universităţii Franche-Comté, Franţa, pe perioada 01/09/2007-30/06/2008 - din partea DMA a participat Lect. Dr. Racila Mihaela