Laborator de cercetare, educaţie şi promovare a matematicii în ştiinţă, tehnică şi societate este parte a Centrului de Cercetări Interdisciplinare în Ştiinţe
 
Membri:
 1.Prof.dr. Popescu Paul (coordonator)
 2.Conf.dr. Boureanu Maria-Magdalena
 3.Conf.dr. Constantinescu Dana 
 4.Lect.dr. Dăneţ Cristian Paul
 5.Lect.dr. Florea Aurelia
 6.Lect.dr. Munteanu Florian      
 7.Conf.dr. Popescu Marcela 
 8.Lect.dr. Sterbeti Catalin
 9.Lect.dr. Temereancă Laurenţiu
10.Conf.dr. Vladimirescu Cristian 
 
 DIRECȚII DE CERCETARE pe perioada 2020-2024: 
Studiul calitativ și cantitativ al unor probleme din sisteme dinamice, ecuații diferențiale, analiza convexă, algebră, geometrie și fizică matematică
 
Evenimente organizate:
 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED MATHEMATICS
AND NUMERICAL METHODS (ICAMNM) - fourth edition
June 29-July 2, 2022, Craiova, Romania
 
Joint event:
WORKSHOP ON INDUSTRIAL MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE
July 2, 2022, Craiova, Romania
 
Contact: paul.popescu@edu.ucv.ro