Departamente AcademiceMatematici AplicatePrezentareProcesul de invatamant si oferta educationala

PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI OFERTA EDUCAŢIONALĂ

Activitatea  didactică a DMA vizează o gamă variată de activități ce implică membrii acestui departament și anume:

1. Cursuri de specialitate (de matematică), cu caracter:

-  teoretic

-  cu pronunțat caracter aplicativ

-  cu pronuntat caracter didactic

Acestea se adresează studenților de la facultățile beneficiare și sunt  cursurile de Algebră,  Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială,  Analiză matematică, Matematici superioare, Ecuații diferențiale, Statistică, Calcul numeric și statistic, Metode numerice pentru ingineri, Cercetări operaționale, Editare în limbaje specializate, Elaborarea unui produs de relații publice cu ajutorul calculatorului, Tehnoredactare computerizată, Matematică cu aplicații în biologie,  Matematici aplicate în economie, Matematici aplicate pentru cadastru, Matematica – învățământ primar și preșcolar, Metodica predării activităților matematice, Metodica predării aritmeticii;

 

2.  Cursuri de specialitate care se adresează studenților de la master, cum ar fi cursul de Metode de optimizare în ingineria electrică;

 

3. Cursuri suplimentare (săptămânale) de pregătire a studenților de anul I ce  întâmpină dificultăți la aceste discipline, pentru aducerea lor la un nivel corespunzător, asigurate prin rotație de către cadrele didactice;

 

4. Consultații / pregătire a studenților pentru examene (saptămânal, dar și în sesiunile de examene);

 

5. Cursuri de pregătire  pentru concursuri  studențești, cum ar fi Concursul  Național Traian Lalescu;

 

6. Activități de pregătire a studenților pentru participarea la diverse conferințe științifice sau didactice, locale sau naționale;

 

7. Activități de pregătire a studenților ce solicită  sprijin în acest sens pentru realizarea unor studii, materiale, articole, cărți, comunicări, cu caracter științific sau didactic;

 

8. Activități de pregătire săptămânală cu elevii de liceu, viitorii noștri studenți, pentru examenul de bacalaureat, atât în județul Dolj, cât și în județele vecine;

 

9. Activități de coordonare de lucrări de licență, atât pentru studenții de la zi, cât și pentru cadrele didactice de la Conversie;

 

10. Activități de coordonare de lucrări de grad, atât în județul Dolj, cât și în județele vecine;

 

11. Participarea membrilor departamentului nostru în diverse comisii de bacalaureat, atât în județul Dolj, cât și în alte județe din țară;

 

12. Participarea în comisii de admitere la anumite facultăți din Universitatea noastră;

 

13. Participarea  în comisiile de definitivat sau  de gradul didactic I sau II;

 

14. Participarea atât la activități și acțiuni comune sau de colaborare între Universitarea noastră și Inspectoratul Scolar Județean  din  Dolj sau din județele vecine, cât și direct, punctual, în activități cu diverse școli din Oltenia;

 

15. Participarea la activități și acțiuni comune sau de colaborare între DMA și alte facultăți sau departamente din Universitatea noastră, în special cu  facultățile sau departamentele beneficiare (DPPD, PIPP);

 

16. Participarea la activități de perfecționare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de tip EUROTEACHER I sau II;

 

17. Participarea  în proiecte de formare continuă pentru cadre didactice din învățământul preuniversitar, cum ar fi proiectul EUROCOMP- Centru de pregătire complementară a cadrelor didactice preuniversitare pentru adaptarea activității didactice la noile cerințe europene ale educatiei, cod: POSDRU /19/1.3/G/7263, în valoare de 1.844.025 lei, în perioada 2009-2011 (în colaborare cu DPPD, precum și cu reprezentanți ai partenerilor UCV, ca  ISJ Dolj și CCJRAE Dolj), care a avut ca obiective atât îmbunătățirea calificărilor cadrelor didactice, formatorilor, mediatorilor și consilierilor în perspectiva dezvoltării societății bazate pe cunoaștere, cât și îmbunătățirea activităților didactice din mediul preuniversitar prin adaptarea strategiilor și metodologiilor la noile cerințe educaționale impuse de integrarea României în Uniunea Europeană; în cadrul proiectului au fost acreditate 6 programe de formare de care au beneficiat peste 600 de cadre didactice (învățământ școlar, preșcolar, gimnazial și liceal), au fost achiziționate cinci laptop-uri, un computer, un monitor LCD, o imprimantă multifuncțională, două videoproiectoare, două DVD-uri portabile, o cameră video, o imprimantă și unaparat foto, a fost realizată o platformă e-learning și s-a organizat o conferință pentru formatorii din regiune;

 

18. Publicarea unor cursuri didactice ce se adresează cu precădere studenților de la PIPP, dar și tuturor celor care doresc să aprofundeze aceste aspecte;

19. Publicarea unor studii, materiale sau articole de didactică matematică sau de modelare în acest domeniu sau în domenii conexe, în reviste de specialitate, atât din  țară, cât și din străinătate.

20. Realizarea unor material didactice necesare unei cât mai bune înțelegeri a disciplinelor predate, în concordanță cu obiectivele specifice propuse.

Este de menționat că au loc permanent actualizări ale cursurilor și seminariilor în funcție de cerințele facultăților beneficiare, de programele analitice supuse de acestea acreditării, de noile cerințe ale agenților economici.