Departamente AcademiceMatematici AplicatePrezentareActivitatea de cercetare stiintifica

ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Direcţiile principale de cercetare ale membrilor DMA sunt: studiul proceselor de evoluţie (ecuaţii diferenţiale ordinare, sisteme dinamice), geometrie diferenţială (clasică, Finsler-Lagrange-Hamilton, foliaţii), topologie algebrică, modelare matematică, programare aplicată, ecuaţii cu derivate parţiale, analiză funcţională, control şi optimizare, mecanică teoretică, fizică matematică, materiale compozite.

În perioada 2001-2017 membrii departamentului au publicat 185 articole în reviste şi proceedings-uri  indexate ISI şi 205 articole în reviste BDI. Au fost realizate peste 300 de prezentări în cadrul unor conferinţe şi simpozioane internaţionale. Toate aceste lucrări  au fost citate de 1505 ori,  dintre care 446 în reviste indexate ISI.  Membrii DMA sunt referenţi la 47 de reviste cotate ISI şi fac parte din 3 comitete de redacţie ale unor reviste de specialitate.

Au fost publicate 20 de monografii matematice în edituri din Romania şi 2 monografii în edituri din străinătate. Au fost tipărite 71 de cursuri şi manuale universitare. Sub egida departamentului, în anul 2015 a fost publicat volumul “Qualitative Study of Differential Equations, Geometrical and Dynamical Aspects of Some Mechanical Systems, Numerical Treatment, and Applications”,  Ed. Universitaria, Craiova , autori  Boureanu, M.M., Dăneţ, C., Diamandescu, A., Ionescu, A.J., Militaru, R., Munteanu, F., Popescu, G., Popescu, M., Popescu, P., Racilă, M., Vladimirescu, C.

În anul 2017 a fost lansată seria “Monographs  in Applied Mathematics”, fiind publicat primul volum “Complements  of  Hyperbolic  Mathematics”,  autor  prof. dr. Trandafir  Bălan.

Experienţa membrilor DMA a fost fructificată prin coordonarea, ca director, a 10 granturi de cercetare şi participarea, ca membru, în 91 echipe de cercetare în granturi naţionale şi internaţionale.

Evenimentele ştiinţifice organizate de DMA au fost:

  • “Nonlinear Dynamics”, International Workshop, September 26-27, 2014, Sinaia, cu participanti din Belarus, Brazilia, China, România, Slovenia.
  • “International Conference on Applied Mathematics and Numerical Methods”, April 14-16, 2016, Craiova, cu participanţi din Canada, Franţa, Portugalia, România, Spania, Turcia, Ungaria.
  • “Workshop on Dynamical Systems and Applications”, April 16-17, 2016, Craiova, cu participanţi din Belarus, Franţa, Republica Moldova, România, Slovenia, Spania.

În anul 2016 a fost  înfiinţat în cadrul DMA ,,Centrul de Cercetare, Educaţie şi Promovare a Matematicii în Ştiinţă, Tehnică şi Societate (CCEPM)”, care a fost aprobat prin Decizia Rectorului Universităţii din Craiova, nr. 80B/23.02.2017.

Printre obiectivele CCEPM se numară: promovarea educaţiei ştiinţifice;  cooperarea ştiinţifică, tehnologică şi de creaţie ştiinţifică cu universităţi şi instituţii de cercetare din ţară şi din străinătate; conceperea şi derularea de programe de cercetare inter şi pluridisciplinare în domeniile de competenţă, prin participarea la competiţiile de finanţare naţionale şi internaţionale; formarea cadrelor didactice tinere şi a studenţilor masteranzi/doctoranzi în pentru cercetarea ştiinţifică şi aplicativă; perfecţionarea continuă a cercetătorilor cu experienţă; promovarea şi diseminarea pe plan naţional şi internaţional prin conferinţe, simpozioane şi publicaţii în reviste a rezultatelor cercetării ştiinţifice; acordarea de asistenţă de specialitate în cadrul programelor de învăţământ şi de cercetare, care se derulează în Universitatea din Craiova.