Departamente AcademiceMatematici AplicatePrezentarePersonalul didactic si de specialitate

PERSONALUL DIDACTIC ŞI DE SPECIALITATE

Departamentul de Matematici Aplicate are în structură 18 cadre didactice titulare, iar în Statul de funcţii pentru anul universitar 2016-2017, 5 posturi vacante.

Lista actualelor cadre didactice ale Departamentului de Matematici Aplicate:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia didactică

1

BĂLĂ Dumitru

Lect.

2

BOUREANU Maria-Magdalena

Conf.

3

BUCUR Maria-Liliana

Lect.

4

CONSTANTINESCU Constanţa Dana

Conf.

5

DĂNEŢ Cristian-Paul

Lect.

6

FLOREA Aurelia

Lect.

7

GRECU Luminiţa

Conf.

8

IONESCU Adela Janeta

Lect.

9

MUNTEANU Florin

Lect.

10

POPESCU George

Lect

11

POPESCU Marcela

Conf.

12

POPESCU Paul

Prof.

13

RACILĂ Mihaela

Conf.

14

STĂNESCU Marius Marinel

Conf.

15

ŞTERBEŢI Cătălin

Lect.

16

TEMEREANCĂ Laurenţiu-Emanuel

Asist.

17

TURCITU George

Lect.

18

VLADIMIRESCU Cristian

Conf.

 

Tabel cu structura şi ponderea pe grade didactice în perioada 2012-2016

Nr. crt.

Gradul didactic

Nr. de posturi

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

B

V

B

V

B

V

B

V

B

V

1

Profesor

2

0

2

0

2

0

1

0

1

0

2

Conferenţiar

9

1

9

0

8

1

7

1

7

1

3

Lector

13

5

13

1

12

2

9

2

9

2

4

Asistent

2

0

2

1

2

0

0

2

1

2

Total:

26

6

26

2

24

3

17

5

18

5

32

28

27

22

23