Departamente AcademiceMatematici AplicateActivitate didacticaFacultatea de Mecanica

Facultatea de Mecanică

Disciplina

Titular

Fisa disciplinei

Suport curs

Facultatea de Mecanică

Matematici speciale

Cristian Dăneţ

 

 

 

Analiză matematică

Marcela Popescu

 

 

Matematici speciale

Adela Ionescu

 

 

 

Algebră, geometrie analitică şi diferenţială

Luminiţa Grecu

 

 

 

Analiza matematică

Luminiţa Grecu

 

 

 

Metode numerice

Grecu Luminiţa