Departamente AcademiceMatematici AplicateActivitate didacticaFacultatea de Economie

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Disciplina

Titular

Fisa disciplinei

Suport curs

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Matematici aplicate în economie

Dumitru Bălă

   

Matematici financiare şi actuariale

Dumitru Bălă