ÎnvăţământEducaţiePrograme de DoctoratScoli doctorale

Școli Doctorale

 

Școlile Doctorale ale IOSUD-Universitatea din Craiova

COD

SD

Școala Doctorală

Facultatea (de)

Nr crt.

Domeniul de doctorat

Directori Scoala Doctorala

Link-uri site-uri Școli Doctorale

1

Școala Doctorală ”Alexandru Piru”

Litere

1

Filologie

 Prof.univ.dr. Cristiana  Nicola TEODORESCU

 

link

2

Școala Doctorală de Teologie Ortodoxă ”Sfîntul Nicodim”

Teologie Ortodoxă

2

Teologie

 Prof.univ.dr. Nelu    PICU-OCOLEANU

 

link

3

Școala Doctorală de Științe Sociale și Umaniste

Științe Sociale

3

Istorie

 Prof.univ.dr. Sorin  Liviu DAMEAN

 

link

4

Sociologie

5

Știința sportului și educației fizice

4

Școala Doctorală a Facultății de Drept

Drept

6

Drept

 Prof.univ.dr. Dan Claudiu DĂNIȘOR

 

link

5

Școala Doctorală de Ştiinţe Economice

Economie şi Administrarea Afacerilor

7

Economie

 Prof.univ.dr.Marian SIMINICĂ

 

link

8

Cibernetică şi statistică

9

Finanţe

10

Contabilitate

11

Economie şi afaceri internaţionale

12

Management

6

Școala Doctorală ”Constantin Belea”

Automatică, Calculatoare şi Electronică

13

Ingineria sistemelor

 

 Prof.univ.dr.ing. Costin BĂDICĂ

 

link

14

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

15

Mecatronică şi robotică

7

Școala Doctorală de Inginerie Electrică și Energetică

Inginerie Electrică

16

Inginerie electrică

Prof.dr.ing.Mihaela POPESCU

 

link

17

Inginerie energetică

8

Școala Doctorală ”Academician Radu  Voinea”

Mecanică

18

Inginerie mecanică

 Prof.univ.dr.ing. Daniela TARNIȚĂ

 

link

19

Ingineria materialelor

20

Inginerie industrială

9

Școala Doctorală de Ingineria Resurselor Animale și Vegetale

Horticultură

21

Agronomie

 Prof.univ.dr. Ion MITREA

 

link

22

Horticultură

10

 

Școala Doctorală de Ştiinţe

 

Științe

 

23

Matematică

Prof.univ.dr. SORIN MICU

 

 

link

 

24

Informatică

25

Fizică

26

Chimie

27

Geografie