ÎnvăţământEducaţiePrograme de DoctoratConfirmare loc

Confirmare loc

 

CONFIRMAREA LOCULUI  DE CĂTRE CANDIDAȚII  ADMISI PRIN CONCURS IN SESIUNEA SEPTEMBRIE SE FACE LA SALA  165,  cu acces prin aripa de NORD-EST ( intrare dinspre Calea București), prin:

  • PLATA TAXEI DE ÎNMATRICULARE ÎN VALOARE DE 300 DE LEI, PENTRU DOCTORANZII ADMISI LA BUGET (la casieria universității/prin virament bancar, cu mențiunea taxă înmatriculare la studii doctorale pentru  domnul/doamna__________(femeile vor menționa neapărat numele din certificatul de naștere);
  • PLATA TAXEI DE ÎNMATRICULARE ÎN VALOARE DE 300 DE LEI, PENTRU DOCTORANZII ADMISI LA TAXĂ plus plata primei tranșe din taxa de școlarizare (la casieria universității/prin virament bancar, cu mențiunea ”taxă înmatriculare la studii doctorale pentru  domnul/doamna__________”  (femeile vor menționa neapărat numele din certificatul de naștere);
  • CONTRACTELE SUNT PUSE LA DISPOZIȚIA CANDIDAȚILOR ADMIȘI DE BIROUL DE STUDII DOCTORALE, LA CAMERA 165;
  • Doctoranzii trebuie să prezinte și actele în original din dosarul de înscriere, pentru autentificarea lor;

 

VALOAREA TAXEI DE ȘCOLARIZARE ȘI VALOAREA PRIMEI TRANȘE:

Nr. crt.

Școli doctorale (SD)

Valoarea taxei de școlarizare

Valoarea primei tranșe

 Data limită

1

SD ”Alexandru Piru”

4000 lei

1000 lei

30.09.2020

2

SD  Ingineria Resurselor Animale și Vegetale

3

SD ”Constantin Belea”

4

SD Inginerie Electrică și Energetică

5

SD Academician ”Radu Voinea”

6

SD de Științe

7

SD ”Sfântul Nicodim”

5000 lei

1000 lei

30.09.2020

8

SD Științe Sociale și Umaniste

6000 lei

2000 lei

30.09.2020

9

SD Științe Economice

10

SD a Facultății de Drept

8500 lei

2000 lei

30.09.2020

 

Biroul de Studii Doctorale

Tel 0251 419 900