ÎnvăţământEducaţiePrograme de DoctoratConfirmare loc

Confirmare loc

Admitere 2022

 

CONFIRMAREA LOCULUI  DE CĂTRE CANDIDAȚII  ADMISI PRIN CONCURS IN SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022 SE FACE LA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, Str. Al. I . Cuza Nr. 13, Holul Central,  Etaj I ( În fața Aulei Mihai I) prin:

 • PLATA TAXEI DE ÎNMATRICULARE ÎN VALOARE DE 300 DE LEI, PENTRU DOCTORANZII ADMISI LA BUGET
 • PLATA TAXEI DE ÎNMATRICULARE ÎN VALOARE DE 300 DE LEI, PENTRU DOCTORANZII ADMISI LA TAXĂ, plus plata primei tranșe din taxa de școlarizare:
  • Modalităţi achitare TAXĂ înmatriculare /studiu:
   -  prin casieria Universitatii  în numerar sau cu cardul prin POS;
   -  prin BRD, în numerar sau cu cardul, prin intermediul reţelei de ATP ( ROBO), astfel:
         -studentul folosind CNP-ul şi parola va intra în platforma EvStud (https://cis01.ucv.ro/evstud), își va tipări factura proformă cu taxele pe care trebuie să le achite. Document generat de programul EvStud, Serviciul de Informatică și Comunicații, Universitatea din Craiova - www.ucv.ro pagina 2 din 5
         -studentul va scana factura proformă la ATP, la orice agenţie BRD şi va achita taxa de studiu.
         -  prin BRD, online, cu cardul, prin intermediul serviciului e-Commerce oferit de BRD în contul RO48BRDE 170SV4691043 1700, prin portalul EvStud (https://evstud.ucv.ro)
         -  prin BRD, în numerar, la ghișeul băncii, în contul RO47BRDE170SV71982041700.
  • plata taxei se face cu mențiunea ”taxă înmatriculare la studii doctorale pentru  domnul/doamna__________”  (femeile vor menționa neapărat numele din certificatul de naștere);
 • CONTRACTELE sunt puse la dispoziția candidaților admiși la adresa : link.
  • Contractele se vor tipări de preferinţă faţă – verso şi se vor complete şi semna în dublu exemplar.
 • Doctoranzii trebuie să prezinte actele în original si copii ale lor in dosarul de inscriere( într-un dosar plic), pentru autentificarea lor;

 

VALOAREA TAXEI DE ȘCOLARIZARE ȘI VALOAREA PRIMEI TRANȘE:

Nr. crt.

Școli doctorale (SD)

Valoarea taxei de școlarizare

Valoarea primei tranșe

 Data limită

1

SD ”Alexandru Piru”

6000 lei

3000

27.09.2022, ORA 15,00

2

SD  Ingineria Resurselor Animale și Vegetale

3

SD ”Constantin Belea”

4

SD Inginerie Electrică și Energetică

5

SD Academician ”Radu Voinea”

6

SD de Științe

7

SD ”Sfântul Nicodim”

8

SD Științe Sociale și Umaniste

9

SD Științe Economice

10

SD a Facultății de Drept

 

Biroul de Studii Doctorale

Tel 0251 419 900