ÎnvăţământEducaţiePrograme de DoctoratConfirmare loc

Confirmare loc

 

CONFIRMAREA LOCULUI  DE CĂTRE CANDIDAȚII  ADMISI PRIN CONCURS IN SESIUNEA SEPTEMBRIE SE FACE LA SALA  233A,  cu acces prin aripa aripa situată vis-a vis de BCR prin:

 • PLATA TAXEI DE ÎNMATRICULARE ÎN VALOARE DE 300 DE LEI, PENTRU DOCTORANZII ADMISI LA BUGET
 • PLATA TAXEI DE ÎNMATRICULARE ÎN VALOARE DE 300 DE LEI, PENTRU DOCTORANZII ADMISI LA TAXĂ, plus plata primei tranșe din taxa de școlarizare:
  • Modalităţi achitare TAXĂ înmatriculare /studiu:
   -  prin casieria Universitatii  în numerar sau cu cardul prin POS;
   -  prin BRD, în numerar sau cu cardul, prin intermediul reţelei de ATP ( ROBO), astfel:
    -studentul folosind CNP-ul şi parola va intra în platforma EvStud (https://cis01.ucv.ro/evstud), își va tipări
    factura proformă cu taxele pe care trebuie să le achite.
   Document generat de programul EvStud, Serviciul de Informatică și Comunicații, Universitatea din Craiova - www.ucv.ro
   pagina 2 din 5
    -studentul va scana factura proformă la ATP, la orice agenţie BRD şi va achita taxa de studiu.
   -  prin BRD, online, cu cardul, prin intermediul serviciului e-Commerce oferit de BRD în contul RO48BRDE 170
    SV4691043 1700, prin portalul EvStud (https://evstud.ucv.ro)
   -  prin BRD, în numerar, la ghișeul băncii, în contul RO47BRDE170SV71982041700.

  • plata taxei se face cu mențiunea ”taxă înmatriculare la studii doctorale pentru  domnul/doamna__________”  (femeile vor menționa neapărat numele din certificatul de naștere);
 • CONTRACTELE sunt puse la dispoziția candidaților admiși la adresa : link.
  • Contractele se vor tipări de preferinţă faţă – verso şi se vor complete şi semna în dublu exemplar.
 • Doctoranzii trebuie să prezinte actele în original si copii ale lor in dosarul de inscriere( într-un dosar plic), pentru autentificarea lor;

 

VALOAREA TAXEI DE ȘCOLARIZARE ȘI VALOAREA PRIMEI TRANȘE:

Nr. crt.

Școli doctorale (SD)

Valoarea taxei de școlarizare

Valoarea primei tranșe

 Data limită

1

SD ”Alexandru Piru”

4000 lei

1000 lei

27.09.2021 - ora 15.00

2

SD  Ingineria Resurselor Animale și Vegetale

3

SD ”Constantin Belea”

4

SD Inginerie Electrică și Energetică

5

SD Academician ”Radu Voinea”

6

SD de Științe

7

SD ”Sfântul Nicodim”

5000 lei

1000 lei

27.09.2021 - ora 15.00

8

SD Științe Sociale și Umaniste

6000 lei

2000 lei

27.09.2021 - ora 15.00

9

SD Științe Economice

10

SD a Facultății de Drept

8500 lei

2000 lei

27.09.2021 - ora 15.00

 

Biroul de Studii Doctorale

Tel 0251 419 900