ÎnvăţământEducaţieArhiva Scoala Doctorala 2019

 

Arhiva Scoala Doctorala 2019

 

Boldișor George Adrian

Susținerea tezei de abilitare cu titlul Istoria și filosofia religiilor în dialogul intercultural, intercreștin și interreligios,elaborate de domnul conf.univ.dr. BOLDIȘOR GEORGE-ADRIAN, cadru didactic titular la Facultatea de  Teologie Ortodoxă – Universitatea din Craiova, în vedere obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Teologie, va avea loc în data de 26 septembrie 2019,  în Sala  de Consiliu a Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova, la ora 10,00.

Componenta comisiei de abilitare  

 Detalii:  

Lucrari reprezentative:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Safta Marieta

Susținerea tezei de abilitare cu titlul “Evoluția dreptului constituțional prin controlul de constituționalitate”, elaborate de doamna conf.univ.dr. SAFTA MARIETA, cadru didactic titular la Facultatea de Drept – Universitatea “Titu Maiorescu” din București, în vedere obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Drept, va avea loc în data de  5 iulie 2019  în Sala de Consiliu a Facultății de Drept, str. Calea București Nr. 107 D, la ora 11,00.

 

Componenta comisiei de abilitare  

 Detalii:  

Lucrari reprezentative:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Dincă Daniela Liliana

Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul “LINGUISTIQUE CONTRASTIVE: TYPOLOGIES, INTERFÉRENCES, STRATÉGIES”, elaborate de doamna conf.univ.dr.  DINCĂ DANIELA - LILIANA cadru didactic titular la Facultatea de Litere – Universitatea din Craiova, în vedere obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Filologie, va avea loc în data de 21 iunie 2019,  în Sala  444 la Universității din Craiova, la ora 10

 

Componenta comisiei de abilitare  

 Detalii:  

 Lucrari reprezentative:  

  

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Badircea Roxana Maria

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul: NOI PROVOCĂRI PENTRU SISTEMUL BANCAR ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA ECONOMICĂ ȘI MONETARĂ, elaborate de doamna conf.univ.dr. ROXANA MARIA BĂDÎRCEA  cadru didactic titular la Facultatea de Științe Economice,  Universitatea din Craiova,în vedere obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat  Finanțe va avea loc în data de 12 APRILIE 2019,  în Sala 228  Universității din Craiova,   la ora 12,00.

 

Componenta comisiei de abilitare  

 Detalii:  

 Lucrari reprezentative:  

 

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Banta Carmen

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul: “FOLCLORISTICA – O ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ,elaborate de doamna conf.univ.dr.  BANȚA IONELA CARMEN, cadru didactic titular la Facultatea de Litere – Universitatea din Craiova,în vedere obținerii atestatului de abilitareînDomeniul de doctorat Filologie, va avea loc în data de 2 aprilie 2019,  în Sala  444, la Universității din Craiova, la ora 9,30.

 

Componenta comisiei de abilitare  

 Detalii:  

 Lucrari reprezentative:  

 

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Danciu Daniela

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul: Qualitative Analysis and Control of Nonlinear Systems. Computational Modeling and Stabilization of Distributed Parameter Systems, elaborate de doamna conf. univ. dr. ing. DANCIU DANIELA, cadru didactic titular la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică – Universitatea din Craiova, în vederea obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Ingineria sistemelor, va avea loc în data de 22 martie 2019, în  Sala de Consiliu din clădirea INCESA, la ora  11:00.

Componenta comisiei de abilitare  

 Detalii:  

 Lucrari reprezentative - preprints si versiunea publicata online:  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~