ÎnvăţământEducaţieArhiva scoala doctorala 2018

Arhiva scoala doctorala 2018

 

 

 

Pîrvu Ramona Costina

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul: “Dezvoltarea economică și socială a României - între teorie și practică”, elaborate de doamna conf.univ.dr. PÎRVU RAMONA COSTINA, cadru didactic titular la Facultatea de Economie și Admistrarea Afacerilor – Universitatea din Craiova, în vedere obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Economie, va avea loc în data de 4 decembrie 2018,  în Sala 228 a Facultățíi de Economie și Administrarea  Afacerilor, la ora 11,00.

 

Componenta comisiei de abilitare  

 Detalii:  

 Lucrari reprezentative:  

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Șendrescu Gheorghe Dorin

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul: “Identification and Control Techniques for Nonlinear Systems ”, elaborate de domnul conf.univ.dr.ing. ȘENDRESCU GHEORGHE DORIN, cadru didactic titular la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică – Universitatea din Craiova, în vedere obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Ingineria sistemelor, va avea loc în data de 3 decembrie 2018, în  Sala de Consiliu a clădirii INCESA, la ora  13,00

Componenta comisiei de abilitare  

 Detalii:  

 Lucrari reprezentative:   

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Roman Monica

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul: “Contributions to modelling, simulation and control of chemical reactions based processes”, elaborate de doamna conf.univ.dr.ing. ROMAN MONICA, cadru didactic titular la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică – Universitatea din Craiova, în vedere obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Ingineria sistemelor, va avea loc în data de 3 decembrie 2018,  în Sala de Consiliu  din clădirea INCESA, la ora 15,00.

Componenta comisiei de abilitare  

 Detalii:  

 Lucrari reprezentative:   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Savu Sorin Vasile

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul: “Developments of New Joining and Processing Technologies for Advanced Materials”, elaborate de domnul conf.univ.dr.ing. SAVU SORIN - VASILE, cadru didactic titular la Facultatea de Mecanică – Universitatea din Craiova, în vedere obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Inginerie industrială, va avea loc în data de 26 octombrie 2018, la ora 12,00,  la Casa Universitarilor din Craiova.

Componenta comisiei de abilitare

 Detalii: 

 Lucrari reprezentative:  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Benga Gabriel Constantin

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul: “Contributions Towards Improvements of Manufacturing Processes in Industrial Engineering”,elaborate de domnul conf.univ.dr.ing. BENGA GABRIEL - CONSTANTIN, cadru didactic titular la Facultatea de Mecanică – Universitatea din Craiova,în vedere obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Inginerie industrială, va avea loc în data de 26 octombrie 2018, la ora 10,00,  la Casa Universitarilor din Craiova. 

Componenta comisiei de abilitare 

 Detalii: 

 Lucrari reprezentative:  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Grigorescu Sorin Mihai

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul: “Robust Vision for Autonomous Robotic Systems” (“Vederea artificială robustă pentru sisteme robotice autonome”),elaborate de domnul conf.univ.dr.ing. GRIGORESCU SORIN MIHAI, cadru didactic titular la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor – Universitatea “Transilvania” din Brașov, în vedere obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Mecatronică și robotică, va avea loc în data de 7 septembrie  2018, la ora 10,00, în Sala de Consiliu  din Cladirea INCESA, etajul II,  Bulevardul Decebal, Nr. 107, Craiova.

Componenta comisiei de abilitare  

 Detalii:  

 Lucrari reprezentative:   

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Raluca Toma

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul: “CLASIC ȘI MODERN ÎN ANALIZA LIMBAJELOR DE SPECIALITATE”, elaborate de doamna conf.univ.dr. TOMA FELICIA - RALUCA, cadru didactic titular la Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Facultatea de Teologie - Litere, în vederea obținerii atestatului  de abilitare în Domeniul de doctorat Filologie,va avea loc în data de 5 aprilie 2018, la ora 9,00, în Sala 454 a Universității din Craiova,Sediul Central.

Componenta comisiei de abilitare  

 Detalii:  

 Lucrari reprezentative:   

  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Popescu Elvira

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul: CONTRIBUTIONS TO SOCIAL LEARNING ENVIRONMENTS AND LEARNING ANALYTICS", elaborate de domnișoara conf. univ. dr. ELVIRA POPESCU, cadru didactic titular la Universitatea din Craiova, Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, în vederea obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Calculatoare și tehnologia informației, va avea loc în data de 23 ianuarie 2018, la ora 12,00, în Sala de Consiliu a Facultății de Automatică, Calculatore și Electronică.

Componenta comisiei de abilitare 

 Detalii: 

 Lucrari reprezentative:  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Lazăr Ioan

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul: “MĂSURILE FINANCIAR – FISCALE ȘI POLITICA UNIUNII EUROPENE ÎN DOMENIUL AJUTOARELOR DE STAT”, elaborate de domnul conf. univ. dr. LAZĂR IOAN, cadru didactic titular la Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – Facultatea de Drept și Științe Sociale, în vederea obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Drept, va avea loc în data de 30 ianuarie 2018, la ora 16,00, la Sala de Consiliu a Facultății de Drept.

Componenta Comisie de abilitare

 Detalii: 

 Lucrari reprezentative:  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Gruionu Lucian Gheorghe

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul: “APLICAȚII ALE INGINERIEI MECANICE ÎN DEZVOLTAREA DE SISTEME MEDICALE”, elaborate de domnul conf. univ. dr. ing.  GRUIONU LUCIAN GHEORGHE, cadru didactic titular al Universității din Craiova, la Facultatea de Mecanică,  în vederea obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Inginerie mecanică, va avea loc în data de 15 februarie 2018, la ora 11,00, la Casa Universitarilor, în Sala „Mihai Eminescu”.

Componenta comisiei de abilitare

 Detalii: 

 Lucrari reprezentative:  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

Arhiva Școala Doctorală