ÎnvăţământEducaţieArhiva Școala Doctorală 2017

Arhiva teze de abilitare 2017

 

Anul 2017

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  

Popescu Liviu Octavian 

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul: “LIE GEOMETRIC METHODS IN THE STUDY OF OPTIMAL CONTROL PROBLEMS WITH ECONOMIC APPLICATIONS”, elaborate de domnul conf.univ.dr. POPESCU LIVIU OCTAVIAN, cadru didactic titular la Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, în vederea obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Cibernetică și statistică, va avea loc în data de 25 iulie 2017, la ora 11,00, în Sala 228 a Universității din Craiova.

 

Componenta comisiei de abilitare 

 Detalii: 

 Lucrari reprezentative:  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

Marin Mihnea-Ion 

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul: “CONTRIBUȚII LA UTILIZAREA TEHNICILOR MODERNE DE MĂSURARE ȘI ANALIZĂ A COMPORTAMENTULUI MECANIC ȘI A MIȘCĂRII UMANE”, elaborate de domnul prof.univ.dr.ing. MARIN Mihnea Ion, cadru didactic titular la Universitatea din Craiova – Facultatea de Mecanică, în vederea obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Inginerie mecanică, va avea loc la sediul Facultății de Mecanică, în Sala BL 27, în data de 21 iulie 2017, la ora 10,00.

Componenta comisiei de abilitare 

 Detalii: 

 Lucrari reprezentative:  

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

Stan Nicolae Razvan

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul: “DOCTRINĂ ȘI SPIRITUALITATE: ANALIZĂ ȘI CONSIDERAȚII”, elaborate de domnul Prof. conf. univ. dr. STAN NICOLAE RĂZVAN, cadru didactic titular la Universitatea din Craiova, în vedereaobținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Teologie, va avea loc în data de 18 iulie 2017, la ora 9,00, în Sala Doctoranzilor din cadrul Centrului de Restaurare, Conservare, Patrimoniu și Vizualizare al Facultății de Teologie Ortodoxă, str. Brestei, nr. 24.

Componenta comisiei de abilitare  

 Detalii: 

 Lucrari reprezentative:   

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Vîlceanu Constantina Titela

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul:“TRANSLATION – DYNAMICS, INTERFERENCES AND IMPACT” („TRADUCEREA  – DINAMICĂ, INTERFERENȚE ȘI IMPACT”),elaborate de doamna conf.univ.dr. VÎLCEANU TITELA CONSTANTINA, cadru didactic titular la Universitatea din Craiova - Facultatea de Litere, în vederea obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Filologie, va avea loc în data de 26 mai 2017, la ora 10,00, în Sala 444 a Universității din Craiova, Sediul Central.

Componenta comisiei de abilitare

 Detalii:

 Lucrari reprezentative: 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rusu Gabriela

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul: “CULTURA TRADIȚIONALĂ, DE LA DIMENSIUNEA ETNOGRAFICĂ LA REFLECTAREA AUDIOVIZUALĂ”,elaborate de doamna conf.univ.dr. RUSU GABRIELA, cadru didactic titular la Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, în vederea obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Filologie, va avea loc în data de 25 aprilie 2017, la ora 9,00, în Sala 444  aUniversității din Craiova – Sediul Central.

Componenta comisiei de abilitare

 Detalii:

 Lucrari reprezentative: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Stoean Ruxandra

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul: “RESOLVING OPACITY IN TRADITIONAL CLASSIFICATION APPROACHES THROUGH HYBRIDIZATION", elaborate de doamna conf.univ.dr. STOEAN RUXANDRA, cadru didactic titular la Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe, în vederea obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Informatică, va avea loc în data de  5  aprilie 2017, la ora 11,00,  în Sala 116,  la Sediul Central al Universității din Craiova.

 Componenta comisiei de abilitare

 Detalii:

 Lucrari reprezentative: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Popescu Cecilia-Mihael

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul: “MODALITATE, SUBIECTIVITATE ȘI UNIVERSURI DISCURSIVE ÎN LIMBILE ROMANICE”,elaborate de doamna conf.univ.dr. POPESCU CECILIA MIHAELA, cadru didactic titular la Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, în vederea obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Filologie,  va avea loc în data de  26 ianuarie  2017, la ora 9,00, la Sala 444 a Universității din Craiova.

 Componenta comisiei de abilitare

 Detalii: 

 Lucrari reprezentative:

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Siminică Marian Ilie

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul: “EVALUAREA PERFORMANȚELOR ECONOMICO-FINANCIARE ȘI A RISCURILOR LA NIVELUL COMPANIILOR”, elaborate de domnul prof.univ.dr. SIMINICĂ MARIAN ILIE, cadru didactic titular la Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, în vederea obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Contabilitate,  va avea loc în data de  20 ianuarie  2017, la ora 11,00, la Sala 228 a Universității din Craiova.

Componenta comisiei de abilitare

 Detalii:

 Lucrari reprezentative: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Stănescu Marius Marinel 

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul “Cercetări teoretice și validări experimentale referitoare la comportamentul mecanic al unor materiale compozite”, elaborate de domnul  conf.univ.dr.ing. STĂNESCU MARIUS MARINEL, cadru didactic titular la Universitatea din Craiova, Facultatea de Mecanică, în vederea obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Inginerie mecanică,  va avea loc în data de  13 ianuarie  2017, la ora 10,00, la Casa Universitarilor din Craiova.

 Componenta comisiei de abilitare

 Detalii:

 Lucrari reprezentative: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Pociovălișteanu Diana Mihael

Componenta comisiei de abilitare

 Detalii:

 Lucrari reprezentative: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~