ÎnvăţământDepartamentul ID-FR

Prezentare Generală

Programe de studii oferite prin Învăţământ la Distanţă (ID) funcţionează în cadrul Universităţii din Craiova încă din anul  1999. Senatul Universităţii din Craiova, în şedinţa din 23.09.1999, a aprobat înfinţarea  Centrului de Studii pentru Învăţămînt la Distanţă, cu începere din anul universitar 1999-2000.

În cadrul acestui Centru de Studii, au funcţionat următoarele module : Economic, Drept, Informatică, Automatică, Informatică aplicată şi Mecanică. 

Legalitatea acestei forme de învăţămînt are la bază  Ordinele  Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3289 din 19.02.1998 si nr. 3354 din 25.02.1999.

 

În martie 2012, denumirea Centrului de Studii pentru Învaţămînt la Distanţă s-a schimbat în Departamentul pentru Programe ID-FR (DIDFR).

În Universitatea din Craiova, activităţile dedicate invăţământului la distanţa (ID) şi celui in forma cu frecvenţă redusa (FR) se desfăşoară conform Regulamentului de funcţionare al Departamentului pentru Programe ID-FR (DIDFR).

Departamentul ID-FR coordonează şi monitorizează activităţile specifice formelor de învăţământ ID şi FR oferite de Universitatea din Craiova, asigură respectarea standardelor pedagogice şi calitatea programelor de instruire.

DIDFR se află în subordinea Prorectorului 1, responsabil cu "Programe de Studii şi Asigurarea Calităţii".

Activitatea DIDFR respectă prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.