AdmitereRomâni de pretutindeni

Români de Pretutindeni 2020-2021

 

Școlarizarea românilor de pretutindeni  în învăţământul  superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în anul universitar 2020-2021

Din categoria românilor de pretutindeni fac parte:

a) Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus;

b) Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.   

 

ANUNȚ IMPORTANT

în atenția tuturor românilor de pretutindeni declarați admişi la studii universitare de Licență în sesiunile iulie și septembrie 2020

 

Candidaţii Români de Pretutindeni care au fost declaraţi admiși pe locurile cu bursă, fără bursă sau cu taxă, la studii universitare de Licență, în sesiunea iulie 2020, și pe numele cărora Ministerul Educației și Cercetării din România a emis deja aprobări de școlarizare, trebuie să  transmită actele de studii (Diplomă de Bacalureat și Foaie Matricolă) în original la Universitatea din Craiova, până cel târziu marți, 22 septembrie 2020, prin următoarele metode:

 • Personal, cu programare efectuată în prealabil prin e-mail, la adresa relint@ucv.ro;
 • Prin delegat/împuternicit pe bază de procură notarială;
 • Prin poștă/curier rapid, la adresa:

Universitatea din Craiova, Departamentul de Relații Internaționale, sala 445,

Str. A.I. Cuza nr. 13, 200585 Craiova, Dolj, România.

 

NOTĂ: Înmatricularea la studii este condiționată de transmiterea actelor de studii în original până la termenul limită de 22 septembrie 2020.

 

 

 

Admiterea la studii universitare a românilor de pretutindeni  

Sesiunea septembrie 2020

 

Rezultate finale admitere LICENȚĂ Români de pretutindeni - declarati admiși  - septembrie 2020 

 

Rezultate parțiale admitere LICENȚĂ Români de pretutindeni - declarati admiși și potențial admiși - septembrie 2020 

 

LICENȚĂ

45 locuri la buget

 
Calendar admitere:
 • Perioadă de înscriere:  25.08.2020-10.09.2020
 • Afișare rezultate parțiale: 11.09.2020
 • Confirmare locuri: 12-14.09.2020
 • Afișare rezultate finale: 15.09.2020
 • Transmitere acte în original: termen limită - 22.09.2020

  -Personal, cu programare efectuată în prealabil prin e-mail, la adresa relint@ucv.ro;

  -Prin delegat/împuternicit pe bază de procură notarială;

  -Prin poștă/curier rapid, la adresa:

  Universitatea din Craiova, Departamentul de Relații Internaționale, sala 445, A.Cuza, Nr.13, 200585, Craiova, Dolj, România

 

 

 

NOTA:

I. Candidații români de pretutindeni care doresc să se înscrie la una dintre următoarele specializări:

1. Educaţie fizică şi sportivă;

2. Educaţie fizică şi sportivă (la DrobetaTurnu Severin);

3. Artele spectacolului (actorie);

4. Cinematografie, fotografie, media (Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie);

5. Teologie ortodoxă pastorală;

6. Artă sacra;

7. Arte plastice (pictură și sculptură),

trebuie să susțină probe eliminatorii și/sau de concurs, potrivit  condițiilor de admitere și calendarului de admitere.

 

II.  La specializările:
1. Kinetoterapie şi motricitate specială;
2. Interpretare muzicală – canto;

3. Interpretare muzicală – instrumente;

4. Muzică;

5. Pedagogia învățământului primar și preșcolar;

6. Calculatoare;

7. Autovehicule rutiere;

8. Construcții civile, industriale și agrocole;

9. Administrarea afacerilor (la Dr.-Turnu Severin);

10. Statistică şi previziune economică,

nu se accepta inscrieri în sesiunea septembrie 2020, întrucât fie capacitatea de școlarizare a fost atinsă în sesiunea iulie 2020, fie nu se școlarizează în anul universitar 2020-2021.

 

 

Înscrierea candidaților se face pe bază de dosar, transmis prin una din cele doua modalități:

 

 • electronic, la adresa de e-mail: relint@ucv.ro;
 • prin poștă, la adresa: Universitatea din Craiova, Departamentul de Relații Internaționale, Sala 445, Str. A.I. Cuza nr. 13, Craiova, România.

 

CANDIDAȚII ROMÂNI DE PRETUTINDENI NU TREBUIE SĂ SE ÎNSCRIE PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI EVIDENȚA STUDENȚILOR (EvStud)

 

Candidații își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența copiilor documentelor digitale/scanate cu cele originale.

 

FOARTE IMPORTANT:

 • Toate documentele din dosarul de candidatură transmise în format electronic trebuie sa fie scanate la o rezoluție bună și să fie trimise ÎNTR-UN SINGUR DOCUMENT PDF;
 • La transmiterea dosarelor on-line la Universitatea din Craiova, candidații sunt rugați să folosească ca adresa de contact NUMAI ADRESA DE E-MAIL relint@ucv.ro;
 • Candidații care doresc să se înscrie la mai multe facultăți, respectiv la mai multe specializări din cadrul unei facultăți, sunt rugați să completeze O SINGURA Fisă de Înscriere în care să PRECIZEZE TOATE FACULTĂȚILE/SPECIALIZĂRILE LA CARE DORESC SĂ SE INSCRIE ÎN ORDINEA PREFERINTELOR;
 • Numele facultăților și ale specializărilor pentru care se fac opțiuni, trebuie să corespundă cu Oferta de studii a Universității din Craiova 2020;
 • Candidații români de pretutindeni NU sunt scutiți de la susținerea probelor (eliminatorii/ de concurs/ scrise/ practice) menționate în calendarul de admitere
 • Rezultatele concursului de admitere vor fi afișate la termenele stabilite numai pe site-ul Universității din Craiova, la rubrica Admitere, secțiunea Români de Pretutindeni;
 • Candidații români de pretutindeni au obligația de a-și confirma locul la buget la un singur program de studii, prin completarea formularului din Anexa 4 și transmiterea lui la adresa de e-mailrelint@ucv.ro;

 

 

Admiterea la studii universitare de LICENȚĂ a românilor de pretutindeni din:

A.       Republica Moldova

B.        Albania

C.        Bulgaria

D.        Croația

E.        Diaspora

F.        Grecia

G.        Israel

H.        Macedonia

I.         Serbia

J.       Ucraina

K.      Ungaria

 

Documente utile:

 

 

Admiterea la studii universitare de MASTER a românilor de pretutindeni  

Sesiunea septembrie 2020

 

Rezultate finale admitere MASTER Români de pretutindeni - declarati admisi - septembrie 2020
 

Rezultate admitere MASTER Români de pretutindeni - declarati admisi - septembrie 2020 

 

Master

51 locuri la buget

 
Calendar admitere:

 

 

LICENȚĂ

Admiterea la studii universitare de LICENȚĂ a românilor de pretutindeni

SESIUNEA IUNIE-IULIE 2020

 

În funcție de evoluția In epidemiei de SARS-CoV-2 la nivel național și internațional, autoritățile române pot aplica măsuri suplimentare privind sănătatea publică care să vizeze transportul internațional, înmatricularea la studii și participarea la cursuri.

Rezultate finale admitere LICENȚĂ Români de pretutindeni - iulie 2020 

Rezultate admitere LICENȚĂ Români de pretutindeni - declarati admiși în urma redistribuirii locurilor - iulie 2020 

Rezultate admitere LICENȚĂ Români de pretutindeni - declarati admiși și potențial admiși - iulie 2020

 

IMPORTANT!

1.       Confirmarea locului:

Confirmarea locului obținut de candidaţii Români de Pretutindeni care au fost admişi cu bursă/fără bursă/cu taxă în sesiunea iulie 2020, la studii universitare de licență, se face dor prin transmiterea formularului de confirmare (Anexa 4) în format electronic, scanat, la adresa de e-mail relint@ucv.ro.

Fiecare candidat va prezenta actele de studii în original la secretariatul facultății la care a fost admis, în momentul înmatriculării la studii (sfârșitul lunii septembrie-începutul lunii octombrie 2020).

2.       Rezervarea locului - candidat potențial admis

Candidații Români de Pretutindeni care au fost declaraţi potențial admişi, în sesiunea iulie 2020, la studii universitare de licență, trebuie să-şi rezerve locul până pe data de 31.07.2020, ora 12.00 prin transmiterea formularului din Anexa 9  în format electronic, scanat, la adresa de e-mail relint@ucv.ro.

3.       Cazare în căminele universității

Candidații Români de Pretutindeni care își confirmă locul obținut la Universitatea din Craiova și care solicită un loc de cazare în căminele universității, trebuie să trimită împreună cu Anexa 4 și Cererea de cazare.

 

Calendar admitere:

 • Perioadă de înscriere: 01.06.2020-28.07.2020
 • Afișare rezultate parțiale: 29.07.2020
 • Confirmare locuri: 30-31.07.2020
 • Afișare rezultate finale: 01.08.2020

 

 

MASTER

Admiterea la studii universitare de MASTER a românilor de pretutindeni

Rezultate FINALE admitere MASTER Români de pretutindeni - declarati admisi - iulie 2020

Rezultate admitere MASTER Români de pretutindeni - declarati admisi - iulie 2020

 

 

DOCTORAT

Admiterea la studii universitare de DOCTORAT a românilor de pretutindeni

 

Documente de informare: