AdmitereRomâni de pretutindeni

Români de Pretutindeni 2020-2021

 

Școlarizarea românilor de pretutindeni  în învăţământul  superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în anul universitar 2020-2021

 

Din categoria românilor de pretutindeni fac parte:

a) Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus;

b) Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.   

 

Admiterea la studii universitare a românilor de pretutindeni  

Sesiunea septembrie 2020

 

LICENȚĂ

34 locuri la buget

 
Calendar admitere:
 • Perioadă de înscriere:  25.08.2020-10.09.2020

 

Master

51 locuri la buget

 
Calendar admitere:

 

 

LICENȚĂ

Admiterea la studii universitare de LICENȚĂ a românilor de pretutindeni

SESIUNEA IUNIE-IULIE 2020

 

În funcție de evoluția In epidemiei de SARS-CoV-2 la nivel național și internațional, autoritățile române pot aplica măsuri suplimentare privind sănătatea publică care să vizeze transportul internațional, înmatricularea la studii și participarea la cursuri.

Rezultate finale admitere LICENȚĂ Români de pretutindeni - iulie 2020 

Rezultate admitere LICENȚĂ Români de pretutindeni - declarati admiși în urma redistribuirii locurilor - iulie 2020 

Rezultate admitere LICENȚĂ Români de pretutindeni - declarati admiși și potențial admiși - iulie 2020

 

IMPORTANT!

1.       Confirmarea locului:

Confirmarea locului obținut de candidaţii Români de Pretutindeni care au fost admişi cu bursă/fără bursă/cu taxă în sesiunea iulie 2020, la studii universitare de licență, se face dor prin transmiterea formularului de confirmare (Anexa 4) în format electronic, scanat, la adresa de e-mail relint@ucv.ro.

Fiecare candidat va prezenta actele de studii în original la secretariatul facultății la care a fost admis, în momentul înmatriculării la studii (sfârșitul lunii septembrie-începutul lunii octombrie 2020).

2.       Rezervarea locului - candidat potențial admis

Candidații Români de Pretutindeni care au fost declaraţi potențial admişi, în sesiunea iulie 2020, la studii universitare de licență, trebuie să-şi rezerve locul până pe data de 31.07.2020, ora 12.00 prin transmiterea formularului din Anexa 9  în format electronic, scanat, la adresa de e-mail relint@ucv.ro.

3.       Cazare în căminele universității

Candidații Români de Pretutindeni care își confirmă locul obținut la Universitatea din Craiova și care solicită un loc de cazare în căminele universității, trebuie să trimită împreună cu Anexa 4 și Cererea de cazare.

 

Calendar admitere:

 • Perioadă de înscriere: 01.06.2020-28.07.2020
 • Afișare rezultate parțiale: 29.07.2020
 • Confirmare locuri: 30-31.07.2020
 • Afișare rezultate finale: 01.08.2020

 

NOTA:

Candidații români de pretutindeni care doresc să se înscrie la una dintre următoarele specializări:

1.       Educaţie fizică şi sportivă;

2.       Educaţie fizică şi sportivă (la DrobetaTurnu Severin);

3.       Interpretare muzicală – canto;

4.       Interpretare muzicală – instrumente;

5.       Muzică;

6.       Artele spectacolului (actorie);

7.       Cinematografie, fotografie, media (Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie);

8.       Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar;

9.       Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (Drobeta-Tr.Severin);

10.   Teologie ortodoxă pastoral;

11.   Artă sacra;

12.   Arte plastice (pictură și sculptură);

trebuie să depună dosarul de admitere până cel târziu la data de 16 iulie 2020, ora 14.00, urmând ca în data de 17 iulie 2020 să susțină probe eliminatorii și/sau de concurs, potrivit condițiilor de admitere și calendarului de admitere.

 

Înscrierea candidaților se face pe bază de dosar, transmis prin una din cele doua modalități:

 • electronic, la adresa de e-mail: relint@ucv.ro;
 • prin poștă, la adresa: Universitatea din Craiova, Departamentul de Relații Internaționale, Sala 445, Str. A.I. Cuza nr. 13, Craiova, România

 

Candidații își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența copiilor documentelor digitale/scanate cu cele originale.

 

FOARTE IMPORTANT:

 1. Toate documentele din dosarul de candidatură transmise în format electronic trebuie sa fie scanate la o rezoluție bună și să fie trimise ÎNTR-UN SINGUR DOCUMENT PDF;
 2. La transmiterea dosarelor on-line la Universitatea din Craiova, candidații sunt rugați să folosească ca adresa de contact NUMAI ADRESA DE E-MAIL relint@ucv.ro;
 3. Candidații care doresc să se înscrie la mai multe facultăți, respectiv la mai multe specializări din cadrul unei facultăți, sunt rugați să completeze O SINGURA Fisă de Înscriere în care să PRECIZEZE TOATE FACULTĂȚILE/SPECIALIZĂRILE LA CARE DORESC SĂ SE INSCRIE ÎN ORDINEA PREFERINTELOR;
 4. Numele facultăților și ale specializărilor pentru care se fac opțiuni, trebuie să corespundă cu Oferta de studii a Universității din Craiova 2020;
 5. Candidații români de pretutindeni NU sunt scutiți de la susținerea probelor (eliminatorii/ de concurs/ scrise/ practice) menționate în calendarul de admitere
 6. Rezultatele concursului de admitere vor fi afișate la termenele stabilite numai pe site-ul Universității din Craiova, la rubrica Admitere, secțiunea Români de Pretutindeni;
 7. Candidații români de pretutindeni au obligația de a-și confirma locul la buget la un singur program de studii, prin completarea formularului din Anexa 4 și transmiterea lui la adresa de e-mailrelint@ucv.ro;

Repartizare locuri LICENȚĂ pentru românii de pretutindeni 2020-2021: 222

 • Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă: 176
 • Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă: 46

 

Admiterea la studii universitare de LICENȚĂ a românilor de pretutindeni din:

 1. A.        Republica Moldova
 2. B.        Albania
 3. C.        Bulgaria
 4. D.        Croația
 5. E.        Diaspora
 6. F.        Grecia
 7. G.        Israel
 8. H.        Macedonia
 9. I.         Serbia
 10. J.         Ucraina
 11. K.        Ungaria

 

MASTER

Admiterea la studii universitare de MASTER a românilor de pretutindeni

Rezultate FINALE admitere MASTER Români de pretutindeni - declarati admisi - iulie 2020

Rezultate admitere MASTER Români de pretutindeni - declarati admisi - iulie 2020

 

 

DOCTORAT

Admiterea la studii universitare de DOCTORAT a românilor de pretutindeni

 

Documente utile:

 

Documente de informare: