AdmitereRomâni de pretutindeni

Români de Pretutindeni 2019-2020

 

Școlarizarea românilor de pretutindeni  în învăţământul  superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în anul universitar 2019-2020.

 

Admitere Romani de Pretutindeni, sesiunea Septembrie 2019

 

LICENȚĂ  

 

Rezultate admitere LICENȚĂ Români de pretutindeni - declarati admisi- Septembrie 2019 

Rezultate admitere LICENȚĂ Români de pretutindeni -potentiali admisi- Septembrie 2019

 

 

IMPORTANT:

 • Candidaţii Români de Pretutindeni care au fost declaraţi potențial admişi pe locurile cu bursă/fără bursă, în sesiunea Septembrie 2019, la Studii Universitare de Licență, trebuie să-şi confirme locul la studii obținut până pe data de 19.09.2019, ora 12.00 prin completarea formularului din Anexa 4. Formularul trebuie trimis în format electronic, scanat, pe adresa de e-mail relint@ucv.ro sau depus la Departamentul de Relații Internaționale (Clădirea Centrală a Universității, str. A.I. Cuza, nr. 13, etajul 2, sala 445).

 

Program:

Miercuri: 9.00 - 15.30

 Joi: 9.00 - 12.00

 

 • După publicarea listelor finale (20.09.2019), candidații declarați admiși trebuie să depună, până cel târziu la data de 30. 09. 2019, actele de studii în original și copii ale documentelor de admitere la secretariatele facultăților la care au fost admiși.

 

 


 

Pentru buna deșfășurare a concursului de admitere, candidații români de pretutindeni sunt rugați să respecte calendarul de admitere.

Orice dosar de candidatură primit după termenul limită nu va fi acceptat.

FOARTE IMPORTANT:

 1. Dosarele candidaților români de pretutindeni se vor depune conform calendarului de admitere, la Comisia de Admitere Centrală pentru studenți străini astfel:
 • personal (sau de către o altă persoană pe bază de procură) la sala 445, Departamentul de Relații Internaționale;
  • Program:  Luni - Vineri: 09.00 - 15.30
 • electronic la adresa de e-mail relint@ucv.ropână cel târziu la data de 15.09.2019, ora 16.00 (GMT+3)La transmiterea dosarelor on-line la Universitatea din Craiova, candidații sunt rugați să folosească ca adresa de contact NUMAI ADRESA DE E-MAIL relint@ucv.ro;
 1. Candidații care doresc să se înscrie la mai multe facultăți, respectiv la mai multe specializări din cadrul unei facultăți, sunt rugați să transmită O SINGURA Fisă de Înscriere în care să PRECIZEZE TOATE FACULTĂȚILE/SPECIALIZĂRILE LA CARE DORESC SĂ SE INSCRIE ÎN ORDINEA PREFERINTELOR;
 2. Pentru rezervarea unui loc în căminele Universității din Craiova, va rugam sa completați și cererea de cazare si sa o trimiteți impreună cu documentele de admitere până la data de 15 septembrie 2019. După afișarea rezultatelor finale și numai în cazul în care ați fost declarat admis, vă rugăm să vă adresați Convenției Organizațiilor Studențești - Universitatea din.
 3. Toate documentele din dosarul de candidatură transmise în format electronic trebuie sa fie scanate la o rezoluție bună și să fie trimise ÎNTR-UN SINGUR DOCUMENT PDF;
 4. Candidații români de pretutindeni NU sunt scutiți de la susținerea probelor (eliminatorii/ de concurs/ scrise/ practice) menționate în calendarul admiterii;
 5. Rezultatele concursului de admitere vor fi afișate la termenele stabilite numai pe site-ul Universității din Craiova, la rubrica Admiteresecțiunea Români de Pretutindeni.

 

Admiterea la studii universitare de LICENȚĂ a românilor de pretutindeni din:

 

 

Documente utile:

 

 

MASTER 

 
 
 
 
 
 
FOARTE IMPORTANT:  
Inscrierea la Master se face la sediul facultății pentru care se optează
Dosarele de admitere se depun personal de catre candidat la comisia de admitere aferentă. 

 

DOCTORAT  

  
 

 

ANUNT pentru cazarea în caminele Universității din Craiova
 
Pentru rezervarea unui loc în căminele Universității din Craiova, va rugam sa completați cererea de cazare si sa o trimiteți până la data de 10 august 2019 la adresa de e-mail:  cereristudentistraini@gmail.com.
 
Pentru alte informații referitoare la cazare, vă rugăm so vă adresați Convenției Organizațiilor Studențești - Universitatea din Craiova (C.O.S.): http://www.cosucv.ro/  

 

LICENȚĂ 

Admiterea la studii universitare de LICENȚĂ a românilor de pretutindeni

 

REZULTATE:

 

 

Rezultate admitere LICENȚĂ Români de pretutindeni -potentiali admisi- Iulie 2019

 

IMPORTANT:

1.    Candidaţii Români de Pretutindeni care au fost declaraţi potențial admişi pe locurile cu bursă/fără bursă, în sesiunea Iulie 2019, la Studii Universitare de Licență, trebuie să-şi confirme locul la studii obținutpână pe data de 27.07.2019:

· Prin depunearea actelor de studiu în original la Departamentul de Relații Internaționale (Clădirea Centrală a Universității, str. A.I. Cuza, nr. 13, etajul 2, sala 445)

 • prin împuternicit pe bază de procură notarială;
 • prin curier rapid la adresa:

Universitatea din Craiova, Departamentul de Relații Internaționale, sala 445, Str. A.I. Cuza nr.13, 200585 Craiova, Dolj, România.

 

NOTĂ pentru candidații din Republica Moldova: Pentru a facilita depunerea documentelor în original, Universitatea din Craiova l-a delegat pe Nicu CERTAN, Președintele Asociației Studenților Basarabeni din Craiova, să colecteze dosarele cu actele de studii în original ale studenților. Programul deplasărilor și orașele în care se va face colectarea vor fi afișate pe pagina de facebook a Asociației (https://www.facebook.com/asbcraiova/).

și

·         Prin completarea formularului din Anexa 4Formularul va fi trimis în format electronic, scanat, pe adresa de e-mail relint@ucv.ro sau depus la Departamentul de Relații Internaționale.

 

Program:

Miercuri - Vineri: 9.00 - 15.30

Sâmbătă: 10.00 - 14.00

 

2.Candidații Români de Pretutindeni care au fost declaraţi potențial admişi fără loc, în sesiunea Iulie 2019, la Studii Universitare de Licență, trebuie să-şi rezerve locul până pe data de 27.07.2019 prin completarea formularului din Anexa 9Formularul va fi trimis în format electronic, scanat, pe adresa de e-mail relint@ucv.ro.

 

Calendar admitere LICENȚĂ  

Pentru buna deșfășurare a concursului de admitere, candidații români de pretutindeni sunt rugați să respecte calendarul de admitere.

Orice dosar de candidatură primit după termenul limită nu va fi acceptat.

 

FOARTE IMPORTANT:

 1. Dosarele candidaților români de pretutindeni se vor depune conform calendarului de admitere, la Comisia de Admitere Centrală pentru studenți străini astfel:
 • personal (sau de către o altă persoană pe bază de procură) la sala 445, Departamentul de Relații Internaționale;
  • Program: 
   • Luni - Vineri: 09.00 - 15.30
   • Sâmbătă - DuminicăȘ 10.00 - 14.00
 • electronic la adresa de e-mail relint@ucv.ro, până cel târziu la data de 21.07.2019, ora 16.00 (GMT+3)
 1. La transmiterea dosarelor on-line la Universitatea din Craiova, candidații sunt rugați să folosească ca adresa de contact NUMAI ADRESA DE E-MAIL relint@ucv.ro;
 2. Candidații care doresc să se înscrie la mai multe facultăți, respectiv la mai multe specializări din cadrul unei facultăți, sunt rugați să transmită O SINGURA Fisă de Înscriere în care să PRECIZEZE TOATE FACULTĂȚILE/SPECIALIZĂRILE LA CARE DORESC SĂ SE INSCRIE ÎN ORDINEA PREFERINTELOR;
 3. Toate documentele din dosarul de candidatură transmise în format electronic trebuie sa fie scanate la o rezoluție bună și să fie trimise ÎNTR-UN SINGUR DOCUMENT PDF;
 4. Candidații români de pretutindeni NU sunt scutiți de la susținerea probelor (eliminatorii/ de concurs/ scrise/ practice) menționate în calendarul admiterii;
 5. Rezultatele concursului de admitere vor fi afișate la termenele stabilite numai pe site-ul Universității din Craiova, la rubrica Admitere, secțiunea Români de Pretutindeni.

 

Repartizare locuri LICENȚĂ pentru românii de pretutindeni 2019-2020: 248

 • Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă: 161
 • Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă: 87

 

Admiterea la studii universitare de LICENȚĂ a românilor de pretutindeni din:

 

MASTER

Admiterea la studii universitare de MASTER a românilor de pretutindeni

 

REZULTATE:

 • REZULTATE FINALE ADMITERE MASTER Români de pretutindeni - Iulie 2019 (aici) 

 

REZULTATE ADMITERE MASTER Români de pretutindeni - Iulie 2019 (aici)

IMPORTANT:

 Candidaţii Români de Pretutindeni care au fost declaraţi potențial admişi în sesiunea Iulie 2019 la Studii Universitare de Master trebuie să-şi confirme locul la studii obținut până pe data de 22.07.2019:

 • Prin depunearea actelor de studiu în original la Departamentul de Relații Internaționale (Clădirea Centrală a Universității, str. A.I. Cuza, nr. 13, etajul 2, sala 445)

și

 • Prin completarea formularului din Anexa 4Formularul va fi trimis în format electronic, scanat, pe adresa de e-mail relint@ucv.ro sau adus personal de către candidat la Departamentul de Relații Internaționale.

Program:

 • Sâmbătă – Duminică: 10.00-14.00
 • Luni: 9.00 – 16.00

Totodată, rugăm candidații să completeze și să trimită/depună Anexa 6.

 

DOCTORAT

Admiterea la studii universitare de DOCTORAT a românilor de pretutindeni

 

 

Documente utile:

 

 

Documente de informare: