AdmitereRomâni de pretutindeni

Români de Pretutindeni 2023-2024

 

ANUNȚ IMPORTANT

ADMITERE –UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ROMÂNI DE PRETUTINDENI

Platforma de admitere este construită astfel încât repartizarea locurilor buget/taxă să se facă în ordinea mediilor și a opțiunilor candidaților din fișa de înscriere. Astfel:

  1. Dacă un candidat dorește să ocupe doar un loc la buget cu bursă, optează numai pentru un loc la buget cu bursă și trebuie să pună în fișa de înscriere, în ordinea opțiunilor sale, doar specializări la buget cu bursă.
  2. Dacă un candidat dorește să ocupe doar un loc la taxă, optează numai pentru un loc la taxă și trebuie să pună în fișa de înscriere, în ordinea opțiunilor sale, doar specializări la taxă.
  3. Dacă un candidat dorește să ocupe un loc la buget cu bursă sau la buget fără bursă, trebuie să pună în fișa de înscriere specializările buget cu bursă și buget fără bursă, în ordinea opțiunilor sale, iar repartizarea computerizată se va face în funcție de media de admitere (De exemplu: Dacă un candidat dorește, cu prioritate, un loc la buget cu bursă, trebuie să pună în fișa de înscriere următoarea ordine: 1. Specializarea X, Y…-buget cu bursă; 2. Specializarea X, Y…-buget fără bursă și apoi celelalte specializări, în ordinea dorită).
  4. Dacă un candidat deține o carte de identitate din România și din străinătate, în cazul dublei cetățenii, poate opta prin platforma de admitere, doar pentru un  singur loc:
  • alocat cetățenilor români (caz în care în introduce în platformă CI cu domiciliul în România);
  • alocat pentru  români de pretutindeni (caz în care în introduce în platformă CI cu domiciliul din străinătate).

 

Școlarizarea românilor de pretutindeni  în învăţământul  superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în anul universitar 2023-2024.

 

Din categoria românilor de pretutindeni fac parte:

a) Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus;

b) Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.   

 

Candidații își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența documentelor digitale/scanate încărcate în platforma de înscriere și cele originale.

Candidații care nu fac dovada cunoașterii limbii române, vor urma obligatoriu și cursurile anului pregătitor de limbă română.

Candidații se vor înscrie pe platforma de admitere EvStud, în secțiunea alocată pentru candidații romani de pretutindeni.

 

 Documente utile: 

 

Documente de informare: 

 

 

Contact

Departamentul de Relații Internaționale (DRI)

Adresă: str. A.I. Cuza nr. 13, 200585 Craiova, clădirea centrală, etaj II, sala 445

Email: relint@ucv.ro

Tel. /Fax sala 445: +40 251 419 030