AdmitereRomâni

Admitere

anul universitar 2023 - 2024

 

 

ANUNȚ IMPORTANT

ADMITERE –UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ROMÂNI

 

Platforma de admitere este construită astfel încât repartizarea locurilor buget/taxă să se facă în ordinea mediilor și a opțiunilor candidaților din fișa de înscriere. Astfel:

  • Dacă un candidat dorește să ocupe un loc la buget sau la taxă, trebuie să pună în fișa de înscriere programe de studiile  buget și taxă, în ordinea opțiunilor sale, iar repartizarea computerizată se va face în funcție de media de admitere. De exemplu: 
    • Dacă un candidat dorește, cu prioritate, un loc la buget, trebuie să pună în fișa de înscriere următoarea ordine: 1. Programele de studii X,Y…-buget; 2. Programele de studii X, Y…- taxă;
    • Dacă un candidat dorește cu prioritate un anumit program de studiu, trebuie să pună în fișa de înscriere următoarea ordine: 1. Program de studiu X (Buget); 2. Program de studiu X (Taxă); 3... Celelalte programe, în ordinea dorită.
  • Dacă un candidat optează pentru 2 locuri (un loc la buget și un loc la taxă), va depune în platforma de înscriere o cerere (model atașat) iar  repartizarea computerizată se va face în funcție de media de admitere, conform ordinii opțiunilor din fișa de înscriere depusă de candidat.

 

ATENȚIE! La afișarea finală se vor redistribui locuri doar în cadrul aceluiași program de studiu astfel:

  • Locurile cu finațare de la buget rămase libere vor fi ocupate doar de către candidații care au confirmat ocuparea unui loc la taxă la programul de studiu respectiv, în ordinea mediilor de admitere.

 

 

 

 

Inscriere online la UCv

 

Informaţii Admitere Facultăţi

Panou

Admitere

 Adrese email

clarificări

 Automatică, Calculatoare şi Electronică

aici

aici

 Agronomie

aici

aici

 Drept

aici

aici

 Economie şi Administrarea Afacerilor

aici

aici

 Educaţie Fizică şi Sport

aici

aici

 Horticultură

aici

aici

 Inginerie Electrică

aici

aici

 Litere

aici

aici

 Mecanică

aici

aici

 Ştiinţe

aici

aici

 Științe Sociale

aici

aici

 Teologie ortodoxă

aici

aici

 DPPD

aici

 aici