AdmitereAn pregătitor de limba romănă

 

ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI 2019-2020

 

ANUL PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ

 

 

REZULTATE ADMITERE - Sesiunea Septembrie 2019 

Candidaţii Români de Pretutindeni care au fost declaraţi potențial admişi în sesiunea Septembrie 2019 la Anul pregătitor de Limba Română trebuie să-şi confirme locul la studii obținut până pe data de 19.09.2019, ora 12.00:

·         Prin depunearea actelor de studiu în original la Facultatea de Litere, (Clădirea Centrală a Universității, str. A.I. Cuza, nr. 13, etajul 1, sala 334)

și

·         Prin completarea formularului din Anexa 4Formularul va fi trimis în format electronic, scanat, pe adresa de e-mail relint@ucv.ro sau depus la Facultatea de Litere.

 

REZULTATE ADMITERE - Sesiunea Iulie 2019 

IMPORTANT:

Candidaţii Români de Pretutindeni care au fost declaraţi potențial admişi în sesiunea Iulie 2019 la Anul pregătitor de Limba Română trebuie să-şi confirme locul la studii obținut până pe data de 26.07.2019:

 • Prin depunearea actelor de studiu în original la Facultatea de Litere, (Clădirea Centrală a Universității, str. A.I. Cuza, nr. 13, etajul 1, sala 334)

și

 • Prin completarea formularului din Anexa 4Formularul va fi trimis în format electronic, scanat, pe adresa de e-mail relint@ucv.ro sau depus la Departamentul de Relații Internaționale.

Program:

Miercuri - Vineri: 9.00 - 15.30

 

PRECIZARI PENTRU URMĂTOARELE CATEGORII DE STUDENŢI

 1. 1.    Români de pretutindeni
 2. 2.    Cetăţeni străini din state MEMBRE UE  
 3. 3.    Cetăţeni  străini din state TERŢE UE  

 

Acest program de studii se adresează cetățenilor străini care nu cunosc limba română şi care doresc să urmeze în România studii universitare sau postuniversitare în limba română.

Candidații, care nu cunosc limba română, vor fi înscriși la cursurile anului pregătitor de limbă română, în același regim financiar în care au fost admiși la studii.

 Durata cursurilor anului pregătitor este de un an academic pentru studii universitare de licență/master/doctorat;

 

PERIOADĂ DE ÎNSCRIERE:

 • 08.07.2019-20.07.2019
 • 09-17.09.2019

Dosarele candidaților se vor înregistra și se vor depune personal (sau de către o altă persoană pe bază de procură) la Facultatea de Litere, Sala 334 sau electronic la adresa de e-mail: secretariat.litere@ucv.ro.

 

TAXE DE ȘCOLARIZARE:

 

Românii de pretutindeni/Românii din Diaspora NU plătesc taxe de școlarizare.

 

Cetăţeni străini din state MEMBRE UE, nivel LICENȚĂ: 3000 lei (trei tranşe de plată)

 

Cetăţeni străini din state TERŢE UE, nivel LICENȚĂ/MASTER - Domenii de studiu:

 1. Medicină Generală, Stomatologie, Farmacie - 2880 Euro,
 2. Socio-Uman, Psihologie, Economic - 1980 Euro
 3. Muzică și Arte - 3780 Euro
 4. Interpretare Muzicală și Teatru - 6750 Euro
 5. Film - 8550 Euro
 6. Arhitectură - 3150 Euro
 7. Tehnic, Agronomic, Ştiinţe, Matematică și Matematici Aplicate, Educaţie Fizică și Sport –Kinetoterapie - 2430 Euro

 

Numai pentru cetăţeni străini din state TERŢE UE, nivel DOCTORAT - Domenii de studiu:

 1. Medicină Generală, Stomatologie, Farmacie - 3060 Euro,
 2. Socio-Uman, Psihologie, Economic - 2160 Euro
 3. Muzică și Arte - 3960 Euro
 4. Interpretare Muzicală și Teatru - 6930 Euro
 5. Film – 8730 Euro
 6. Arhitectură - 3330 Euro
 7. Tehnic, Agronomic, Ştiinţe, Matematică și Matematici Aplicate, Educaţie Fizică și Sport –Kinetoterapie - 2610 Euro

 

TAXE DE PROCESARE DOSAR:

Numai pentru cetățeni din state TERȚE UE : 400 RON

Plata se face, prin transfer bancar sau la Casieria Universității din Craiova, în contul :

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

C.I.F. 4553380

IBAN: RO36TREZ29120F330500XXXX

Mențiune pe documentul de plată: TAXA PROCESARE DOSAR, DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE APLICATE

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT (numai pentru cetăţenii din state TERŢE UE)

 

 

Documente utile:

 

 

Documente de informare: