CercetareOrganizareDepartament Relaţii cu Mediul Socio-Economic şi CulturalEvenimente anul 2015 noiembrie

Evenimente. Activităţi

 

 Anul 2015

 Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul Aug | Sep | Oct | Nov | Dec

 

  • Şedinţa Consorţiului Regional Sud Vest Oltenia

25 noiembrie 2015

Locul de desfăşurare: sala de consiliu a Liceului Tehnologic Transporturi Cai Ferate Craiova

Au participat reprezentanţi ai CR din regiunea Sud-Vest Oltenia:

-    Agenţi economici

-    AJOFM

-    Consiliile Judeţene

-    Inspectoratele şcolare

-    ADR SV Oltenia

-    Universitatea din Craiova

În conformitate cu Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4456 din  8 iulie 2015, privind aprobarea Cadrului general de organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul profesional şi tehnic, publicat în Monitorul Oficial nr. 621 din 14 august 2015, a fost constituit, la nivelul regiunii noastre de dezvoltare, Consorţiul Regional Sud Vest Oltenia.

 La întâlnirea de lucru a fost aleasă conducerea Consorţiului Regional Sud Vest Oltenia şi s-au purtat discuţii privind adoptarea regulamentului de organizare şi funcţionare.

 

  • Întâlnire de lucru cu reprezentanţii companiei Pirelli Tyres România

23 noiembrie 2015

Locul de desfăşurare: Casa Universitarilor

Participanţi

-Reprezentanţi ai companiei Pirelli

-Decan Facultatea de Inginerie Electrică

-Inspector ISJ

-Director DR-MESC

Tema întâlnirii: Discutarea detaliilor legate de dezvoltarea unei colaborări între Universitatea din Craiova, ISJ Dolj şi compania Pyrelli, având ca punct central învăţământul profesional şi tehnic.

 

  •  Eveniment de informare organizat de ADR S-V Oltenia în cadrul proiectului „Promovarea culturii antreprenoriale în regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia şi Bucureşti-Ilfov”.

13-14 noiembrie 2015

Locul de desfăşurare: Râmnicu Vâlcea

Participanţi:

-Antreprenori;

-ADR S-V Oltenia;

-IPA CIFATT;

-Asociaţia Pro Mehedinţi;

-Universitatea din Craiova.

Tema întâlnirii: Agentia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a organizat un eveniment de informare, în cadrul proiectului „Promovarea culturii antreprenoriale în regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia şi Bucureşti-Ilfov”. Organizatorii și invitații au prezentat studenților informaţii despre sursele de finanţare și au discutat despre modalitățile de realizare a sustenabilității proiectului.

 

  • Întâlnire de lucru cu reprezentanţii companiei International Automotive Components (IAC) Balş

13 noiembrie 2015

Locul de desfăşurare: Sediul companiei International Automotive Components (IAC) Balș

Participanţi

-Reprezentanţi ai echipei de management IAC Balş

-Director DR-MESC

Tema întâlnirii: Discutarea detaliilor tehnice legate de semnarea acordului cadru de cooperare între compania IAC Balş şi Universitatea din Craiova

 

  • Întâlnire de lucru cu reprezentanţii International Automotive Components (IAC) Balş

6 noiembrie 2015

Locul de desfăşurare: Universitatea din Craiova

Participanţi

-Director Resurse Umane IAC Balş

-Director DR-MESC

Tema întâlnirii: Identificarea axelor prioritare de colaborare.

 

  • AUL

5 noiembrie 2015

Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Auto

Participanţi

-Reprezentanţi ai Liceului Tehnologic Auto

-Reprezentanţi ai companiilor Cummins Generator technologies, Popeci, Kirchhoff Automative, Sitco, Ford România

-Reprezentanţi ai Ucv

 

Liceul Tehnologic Auto Craiova în parteneriat cu operatori economici locali (S.C. Cummins Generator Technologies S.A., KIRCHHOFF Automotive România, S.C. POPECI Utilaj Greu S.A. și S.C. Sitco Service S.R.L.), Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Universitatea din Craiova, Camera de Comerț și Industrie Dolj, a organizat ZIUA PROIECTULUI ADOPTĂ UN LICEU - LTA, inițiat de Asociația ROI și Școala de Valori București.  Cu această ocazie au fost prezentate rezultatele obținute în cadrul proiectului "Adoptă un liceu" precum și activitățile derulate alături de partenerii proiectului.

Programul a cuprins vizitarea atelierelor de instruire practică unde au avut loc diferite activități, probe de îndemânare "conducere auto", competiții sportive etc. S-au acordat premii participanților la activități și a avut loc lansarea ziarului școlii intitulat PROSPECT – Actualitatea LTA (bilunar al elevilor din Liceul Tehnologic Auto).

  • Întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai companiei Pirelli Tyres România

02 noiembrie 2015

Locul de desfăşurare: Universitatea din Craiova

Participanţi

-Reprezentanţi ai companiei Pirelli Tyres România

-Decan Facultatea de Automatică, Electronică şi Calculatoare

-Director DR-MESC

Tema întâlnirii:

-Stabilirea etapelor de derulare a programului de stagii oferite studenţilor de la Facultatea de Automatică, Electronică şi Calculatoare

-Organizarea interviurilor pentru masteranzii de la Facultatea de Inginerie Electrică