CercetareOrganizareDepartament Relaţii cu Mediul Socio-Economic şi CulturalEvenimente anul 2015 decembrie

Evenimente. Activităţi

 

 Anul 2015

 Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul Aug | Sep | Oct | Nov | Dec

 

  • A patra reuniune formală a Consiliului  Educaţie - Mediu de afaceri

4 decembrie 2015

Locul de desfăşurare: Universitatea din Craiova

Organizatori: Camera de Comerţ Americană în România (AMCHAM România) şi Universitatea din Craiova (Departamentul de Relaţii cu mediul socio-economic şi cultural şi Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră)

Participanţi: Reprezentanţi din mediul socio-economic, studenţi, cadre didactice, reprezentanţi ai Centrelor de Consiliere şi ai Departamentelor de Relaţii cu mediul socio-economic.

Din Consiliul Educaţie - Mediu de Afaceri fac parte cele trei grupuri de interes: universităţile, studenţii şi angajatorii, care se reunesc periodic pentru a stabili noi direcţii de acţiune.

Evenimentul a oferit posibilitatea unui dialog între studenţi, cadre didactice şi reprezentanţi ai firmelor, care să conducă la identificarea unor soluţii de creştere a gradului de inserţie a absolvenţilor prin asigurarea convergenţei instituţionale între universităţi şi mediul socio-economic.

 

Agenda evenimentului pdf