CercetareOrganizareDepartament Relaţii cu Mediul Socio-Economic şi CulturalEvenimente anul 2013 noiembrie

Evenimente. Activităţi

 

 Anul 2013

 Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul Aug | Sep | Oct | Nov | Dec

 

 • Seminar „Cariere de succes”

28 noiembrie 2013

 

Locul de desfăşurare: Sala Albastră a Universităţii din Craiova

Participanţi: studenţi, cadre didactice

Organizatori:

-Departamentul de Chimie – Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii

-Departamentul de Relaţii cu Mediul Socio-Economic şi Cultural

-Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională.

Tema : Care sunt etapele principale în construirea unei cariere de succes?. 

Afiş eveniment (pdf)

 

 • Întâlnire de lucru în cadrul Consorţiului Regional Sud-Vest Oltenia

15 noiembrie 2013

Locul de desfăşurare: Sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia

 

Participanţi:

 • Agenţi economici

 • Patronate

 • AJOFM

 • Consiliile Judeţene

 • Inspectoratele şcolare

 • ADR SV Oltenia

 • Universitatea din Craiova

Tema întâlnirii: Actualizarea Planului Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) în regiunea Sud-Vest Oltenia pentru perioada 2014-2020, în vederea unei mai bune corelări a ofertei de formare profesională cu cererea de abilităţi şi competenţe pe o piaţă aflată într-un continuu proces de schimbare, în contextul identificării  principalelor evoluţii şi tendinţe la nivel regional.

Întâlnirea de lucru se înscrie în seria de activităţi care asigură sustenabilitatea proiectului „Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional pentru educaţie şi formare profesională”, care a fost iniţiat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi a fost derulat în perioada iulie 2010 - iunie 2013.  Universitatea din Craiova a fost partener la acest proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

 • Prima Conferinţă a Consiliului Educaţie - Mediul de afaceri

14 noiembrie 2013

Locul de desfăşurare: Universitatea din Bucureşti

Participanţi: Reprezentanţi din mediul socio-economic, studenţi, cadre didactice, reprezentanţi ai Centrelor de Consiliere şi ai Departamentelor de Relaţii cu mediul socio-economic.

Organizatori: Camera de Comerţ Americană în România (AMCHAM România) şi Universitatea din Bucureşti

Evenimentul a oferit posibilitatea unui dialog între studenţi, cadre didactice şi reprezentanţi ai firmelor, cu implicarea Departamentelor de Relaţii cu mediul economic şi a Centrelor de Consiliere şi Orientare Profesională - în vederea identificării unor oportunităţi de dezvoltare în direcţia asigurării convergenţei instituţionale între universităţi şi mediul socio-economic.

 

 • Întâlnire de lucru: Prezentarea perspectivelor pentru perioada de programare 2014-2020 la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia

13 noiembrie 2013

Locul de desfăşurare: Sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia

Participanţi: Actori relevanţi în domeniul implementării POS CCE la nivel regional şi beneficiari ai acestei strategii.

Tematica întâlnirii de lucru:

 • Prezentarea principalelor măsuri de pregătire a implementării POS CCE in perioada 2014-2020 în regiunea Sud-Vest Oltenia, în contextul elaborării studiului privind “Impactul implementării POSCCE 2007-2013 la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia şi pregătirea implementării POS CCE în perioada de programare 2014-2020”.

 • Prezentarea perspectivelor pentru perioada de programare 2014 - 2020 la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia.

 

 • Conferinţa regională „Responsabilitate pentru viitorul tinerilor absolvenţi de studii superioare”

11 noiembrie 2013

Locul de desfăşurare: Universitatea “Constantin Brâncuşi“

 

Participanţi:

 • Studenţi

 • Cadre didactice

 • Reprezentanţi din mediul socio-economic

 • Reprezentanţi ai Centrelor de Consiliere şi Orientare Profesională

 • Reprezentanţi ai Departamentelor de Relaţii cu mediul socio-economic

   Evenimentul este organizat în cadrul proiectului INSERT - Managementul corelării sistemului de învăţământ cu piaţa muncii – Proiectimplementat de Ministerul Educaţiei Naţionale în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, Centrul Naţional de Pregătire în Statistică şi OSB Consulting GmbH, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

   

 • Atelier de lucru sectorial - Cultură şi educaţie  

7 noiembrie 2013

Locul de desfăşurare: Sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia

Atelierele de lucru sunt organizate de Agenţia pentru Dezvoltare Regională S-V Oltenia şi Zona Metropolitană Craiova.

Participanţi: Reprezentanţi ai ADR S-V Oltenia, ZMC Craiova, Primăriei Craiova, Consiliului Judeţean Dolj, Prefecturii Judeţului Dolj, Universităţii din Craiova, Inspectoratului Şcolar Dolj.

În Regiunea S-V Oltenia, se desfăşoară o serie de ateliere de lucru care se înscriu pe linia activităţilor care se vor derula în vederea realizării strategiei de dezvoltare a Zonei Metropolitane Craiova, pentru perioada 2014-2020.

 

 • Prezentarea Proiectului ‘’Kautex Intership Program’’

7 noiembrie 2013

Locul de desfăşurare: Sala Albastră a Universităţii din Craiova

Participanţi:

 • Studenţi

 • Cadre didactice

 • Reprezentanţi ai companiei Kautex

Studenţii de la facultăţile tehnice din cadrul Universităţii din Craiova sunt invitaţi să participe la programul de internship propus de compania Kautex pentru anul universitar 2013-2014.

 

 • Vizită de studiu la S.C. Dacia S.A. Mioveni

6 noiembrie 2013

Locul de desfăşurare: S.C. Dacia S.A. Mioveni

Vizita de studiu a permis studenţilor şi cadrelor didactice să cunoască detalii referitoare la:

 • Programul de stagii Drive Your Future 2014;

 • noua structură a masterelor din universităţile partenere (Universitatea Politehnica Bucureşti, Universitatea din Craiova, Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iaşi, Universitatea din Piteşti), care au ca direcţie de aprofundare „Ingineria Proiectelor pentru Automobile–IPA 2014” ;

 • Procesul de fabricaţie specific S.C. Dacia S.A. Mioveni.

Studenţii au participat şi la un modul de formare organizat de reprezentanţii Departamentului HR.

 

 • Întâlnire de lucru dedicată secţiunii Clustere

1 noiembrie 2013

Locul de desfăşurare: Consiliul Judeţean Dolj

 

Participanţi:

 • Camera de Comerţ şi Industrie Villefranche - Beaujolais Franţa, Regiunea Rhone-Alpes

 • Consiliul Judeţean Dolj

 • ADR SV Oltenia

 • Camera de Comerţ şi Industrie Dolj

 • Universitatea din Craiova

 • Agenţi economici  

Evenimentul a fost organizat de Consulatul României la Lyon şi de Ministerul Român al Economiei în colaborare cu următoarele instituţii: Consiliul Judeţean Dolj, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi Camera de Comerţ şi Industrie Dolj.

Tema întâlnirii: Stabilirea de contacte, schimb de experienţă şi expertiză, prezentarea clusterelor din cele două regiuni (Regiunea Rhone-Alpes şi Regiunea Sud-Vest Oltenia) pentru analizarea unor forme de cooperare.