CercetareOrganizareDepartament Relaţii cu Mediul Socio-Economic şi CulturalEvenimente anul 2013 decembrie

Evenimente. Activităţi

 

 Anul 2013

 Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul Aug | Sep | Oct | Nov | Dec

 

  •  Conferinţa Craiova 2020

18 decembrie 2013

Locul de desfăşurare: Sala mică a Filarmonicii Oltenia

Organizatori:

- Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia

-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Craiova

Participanţi: Reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor publice şi private locale care reprezintă factori ai dezvoltării durabile din Zona Metropolitană Craiova în perioada 2014-2020.

Evenimentul, finanţat prin Programul Operaţional Asistenţa Tehnică în cadrul proiectului “Sprijin pentru implementarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Craiova“, se încadrează în contextul procesului de elaborare a Strategiei de dezvoltare a Zonei Metropolitane Craiova pentru următoarea perioadă de programare.

 

  • Întâlnire de lucru Implementarea POS CCE 2007- 2013

17 decembrie 2013

 

Locul de desfăşurare: Sediul ADR Sud-Vest Oltenia

Organizator - Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia

Participanţi: Actori relevanţi în domeniul implementării POS CCE la nivel regional şi beneficiari ai acestei strategii

Tema întâlnirii de lucru: Implementarea POS CCE 2007-2013 în regiunea Sud Vest Oltenia

 

  • Seminar “Strategii de dezvoltare a parteneriatului dintre mediul universitar şi mediul socio - economic

12-14 decembrie 2013         

Locul de desfăşurare: Universitatea din Craiova – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Organizatori:

- Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională

- Departamentul de Relaţii cu Mediul Socio-Economic şi Cultural

Masa rotundă Dezvoltarea parteneriatului dintre mediul universitar şi mediul economic"

 

Participanţi:

- Specialişti din mediul socio-economic:

- Agenţia pentru Dezvoltare Regională S-V Oltenia;

- Pirelli Tyres România;

- CEZ Distribuție;

- Ford România;

- S.C. Reloc S.A. Craiova;

- Ruris Impex;

- RECON SA;

- SC Primaserv;

- SC Popeci Utilaj Greu SA;

- SC Sitco Service SRL;

- Camera de Comerţ şi Industrie Dolj;

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj;

- CNDIPT – S-V Oltenia;

- CJRAE Dolj.

- Reprezentanţi ai universităţilor din ţară (Departamente de Relaţii cu mediul economic, Centre de Consiliere) studenţi, cadre didactice.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Link Education And Practice (LEAP) şi se înscrie în seria acţiunilor care susţin stabilirea unui dialog între departamentele de legătură cu mediul economic, centrele consiliere în carieră din ţară şi reprezentanţii mediului economic, având ca obiectiv diseminarea exemplelor de bune practici şi elaborarea unor strategii comune de creştere a gradului de angajabilitate al absolvenţilor cu studii superioare.  

 

  • Întâlnire de lucru în cadrul proiectului INSERT – Managementul corelării sistemului de învăţământ cu piaţa muncii

6-8 decembrie 2013

Participanţi: Specialişti din mediul economic, reprezentanţi ai universităţilor din ţară (Departamente de Relaţii cu mediul economic, Centre de Consiliere), studenţi, cadre didactice.

„Universităţi mai aproape de viitor” - Focus grupuri privind anticiparea nevoilor viitoare de pregătire a studenţilor pentru a răspunde cerinţelor pieţei muncii.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului INSERT - Managementul corelării sistemului de învăţământ cu piaţa muncii – Proiectimplementat de Ministerul Educaţiei Naţionale în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, Centrul Naţional de Pregătire în Statistică şi OSB Consulting GmbH, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013