Calendar concurs pentru acordarea burselor doctorale si postdoctorale antreprenor, ID 123990-Seria 3

 2021-2022

 

Universitatea din Craiova prezinta Calendarul de concurs pentru acordarea burselor doctorale si postdoctorale antreprenor, ID 123990 - Sesiunea Septembrie-Octombrie 2020.

Universitatea din Craiova anunță organizeaza concursul pentru acordarea burselor doctorale si postdoctorale antreprenor cofinanţate din Fondul Social European în cadrul proiectului „Universitatea Antreprenorială – sistem de educaţie superioară şi de formare pentru piața muncii din România prin acordarea de burse pentru doctoranzi şi cercetători post-doctorat şi implemetarea de programe de formare antreprenorială inovative”, ID 123990, proiect implementat de către Universitatea din Craiova (UCV–P1) în parteneriat cu IPA SA (IPA– P2), respectand condiţiile specifice din Ghidul solicitatului – Condiţii specifice - „Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători post-doctorat”.

Calendar concurs pentru acordarea burselor doctorale antreprenor, ID 123990

BURSE DOCTORALE

Perioada

Înscrierea la concursul pentru acordarea burselor doctorale

27.09-05.10.2021

zilele lucrătoare, Sala 448,  orele 09.00 – 15.00

Evaluarea dosarelor de concurs pentru acordarea burselor doctorale

05.10.2021

Publicare rezultate concurs pentru acordarea burselor doctorale

05.10.2021

Depunere contestaţii cu privire la evaluarea dosarului de candidatură

06.10.2021

Sala 448,  orele 09.00 – 15.00

Soluţionare contestaţii depuse

07.10.2021

Semnare contracte de bursă doctorală

08.10.2021

 

Regulamentul competitiei este aici.

Candidatul la concursul pentru acordarea burselor doctorale va depune un dosar de înscriere în format fizic şi în format scanat pe CD/DVD, înregistrat la locul depunerii acestuia, care trebuie să conţină următoarele documente:

-Coperta dosar de înscriere ( Anexa 2) – format fizic şi scanat pdf;

-Cerere de înscriere ( Anexa 3 ) – format fizic, scanat pdf şi format word;

-Declaraţie pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări ( Anexa 4 ) – format fizic şi scanat pdf;

-Curriculum vitae în format Europass – format fizic şi scanat pdf;

-Anexă la CV ( Anexa 5 ) – format fizic,scanat pdf şi format word;

-Copii ale diplomelor de studiu şi ale foilor matricole (licenţă, master) – format fizic şi scanat pdf.;

-Copii ale celorlalte documente necesarepentru dovedirea competenţei ştiinţifice şi profesionale anterioare ( Anexa 6 )– format fizic şi scanat pdf.

Documentele incluse în dosarul de înscriere vor fi despărţite prin separatoare, iar scanarea se va efectua pe fiecare tip de document. Candidaţii trebuie să anexeze la dosarul de înscriere, doar în format scanat, dovezile activităţii de cercetare anterioare conform Ghidului de evaluare a candidaţilor şi dosarelor de concurs DOC (Anexa 6.1 și Anexa 6.2) (articole publicate, coperta şi cuprins monografii sau cursuri, apartenenţă proiecte de cercetare, burse de cercetare etc.). Nedepunerea acestor dovezi poate atrage neluarea în considerare a punctajului declarat de către candidat în formularul de aplicaţie.

Numărul de burse alocat fiecărei şcoli doctorale/fiecărui domeniu sunt nominalizate în cadrul Anexei 1 – Repartizare burse DOC-POSTDOC.

Calendar concurs pentru acordarea burselor postdoctorale antreprenor, ID 123990

BURSE POSTDOCTORALE

Perioada

Înscrierea la concursul pentru acordarea burselor doctorale şi postdoctorale

27.09-05.10.2021

zilele lucrătoare, Sala 448,  orele 09.00 – 15.00

Evaluarea eligibilităţii dosarelor de concurs pentru acordarea burselor postdoctorale

05.10.2021

Evaluarea relevanței temei de cercetare, caracterul interdisciplinar, potentialul de inovare, potentialului de valorificare in domeniul antreprenorial a rezultatelor cercetarii postdoctorale și a rezultatelor ştiinţifice, academice şi profesionale anterioare ale candidatului

05.10.2021

Publicare rezultate concurs pentru acordarea burselor postdoctorale

05.10.2021

Depunere contestaţii

06.10.2021

Sala 448,  orele 09.00 – 15.00

Soluţionare contestaţii depuse

07.10.2021

Semnare contracte de bursă postdoctorală

08.10.2021

 

Regulamentul competitiei este aici.

Candidatul la concursul pentru acordarea burselor postdoctorale va depune un dosar de înscriere în format fizic şi în format scanat pe CD/DVD, înregistrat la locul depunerii acestuia, care trebuie să conţină următoarele documente:

-Copii ale celorlalte documente necesare pentru dovedirea competenţei ştiinţifice şi profesionale anterioare ( Anexa 10 )– format fizic şi scanat pdf. Documentele incluse în dosarul de înscriere vor fi despărţite prin separatoare, iar scanarea se va efectua pe fiecare tip de document. Candidaţii trebuie să anexeze la dosarul de înscriere, doar în format scanat, dovezile activităţii de cercetare anterioare conform Ghidului de evaluare a candidaţilor şi dosarelor de concurs POSTDOC (Anexa 10.1 și Anexa 10.2) (articole publicate, coperta şi cuprins monografii sau cursuri, apartenenţă proiecte de cercetare, burse de cercetare etc.). Nedepunerea acestor dovezi poate atrage neluarea în considerare a punctajului declarat de către candidat în formularul de aplicaţie.

-Coperta dosar de înscriere (Anexa 7) – format fizic şi scanat pdf;

-Cerere de înscriere (Anexa 8.1) – format fizic, scanat pdf şi format word;

-Declaraţie pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări (Anexa 8.2) – format fizic şi scanat pdf;

-Curriculum vitae în format Europass – format fizic semnat şi datat şi scanat pdf;

-Copie a diplomei de doctor/documentului de atestare/echivalare a titlului ştiinţific de doctor obţinut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral al proiectului pentru unul dintre domeniile prevăzute în art. 4 din prezentul Regulament – format fizic şi scanat pdf;

-Dovada înmatriculării ca cercetători post-doctorat la nivelul UCV;

-Formular de aplicaţie bursă postdoctorală (Anexa 9) – format fizic, scanat pdf. şi format word.

Numărul de burse alocat fiecărei şcoli doctorale/fiecărui domeniu sunt nominalizate în cadrul Anexei 1 – Repartizare burse DOC-POSTDOC.

 

Proiecte@UCV - 24.09.2021