CercetareOrganizareDepartament Relaţii cu Mediul Socio-Economic şi CulturalOperative