CercetareOrganizareDepartament Relaţii cu Mediul Socio-Economic şi CulturalEvenimente anul 2012 iunie

 

Evenimente. Activităţi

 

 Anul 2012

 Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul Aug | Sep | Oct | Nov | Dec

 

 

  • Întâlniri de lucru cu reprezentanţi din mediul socio-economic în vederea constituirii unor poli de excelenţă

În perioada iunie-august 2012 Universitatea din Craiova a organizat, în parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-vest Oltenia, întâlniri de lucru unde au fost invitaţi reprezentanţi din mediul socio-economic în vederea constituirii unor poli de excelenţă

Locul de desfăşurare: Universitatea din Craiova - Sala 420

Participanţi:

- Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-vest Oltenia;

- Universitatea din Craiova;

- Parcul industrial Craiova;

- Camera de Comerţ şi Industrie;

- ARACO;

- Reprezentanţi ai mediului economic din domeniul construcţiei de autoturisme;

- Reprezentanţi din domeniul turismului.

 

  • Seminarul “Strategii de dezvoltare a parteneriatului dintre mediul universitar şi cel socio - economic”                                                        

 22 iunie 2012

Locul de desfăşurare: Sala Albastră a Universităţii din Craiova                            

Participanţi:  

- Reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;

- Reprezentanţi ai facultăţilor din UCv;

- Peste 50 de IMM-uri, bănci, companii multinaţionale.                             

În strategia Universităţii din Craiova una dintre axele prioritare este dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu mediul socio-economic. Evenimentul are drept scop punerea bazelor unei bune colaborări între mediul de afaceri şi UCv.

Universitatea din Craiova a lansat invitaţii de participare către reprezentanţii mediului socio–economic. Invitatul de onoare al acestui eveniment este domnul Daniel Chitoiu, ministrul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. La seminar au fost invitaţi, de asemenea, preşedinţii consiliilor judeţene din Oltenia, primarii municipiilor din zonă, precum şi oameni de afaceri din mai multe domenii de activitate. Din partea Universităţii din Craiova participă decanii facultăţilor, membrii senatului, cadre didactice, dar şi reprezentanţi ai studenţilor.

 

  • Seminarul «Le  partenariat Entreprises - Universités: la clef de l'insertion professionnelle des diplômés francophone  » în cadrul proiectului RESSOURCES PARTAGEES POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLOMES EN EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE (RePartI-ECO) – proiect finanţat de Agence universitaire de la Francophonie

15 iunie 2012

Locul de desfăşurare: Sala Albastră a Universităţii din Craiova

Organizator DR-MESC

Participanţi:

- Reprezentanţi din mediul socio- economic;

- Studenţi şi cadre didactice din Universitatea din Craiova;

- Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională.

Proiectul « Ressources partagées pour l’insertion professionnelle des diplômés en Europe Centrale et Orientale » îşi propune să construiască o punte de legătură între universităţi şi mediul socio-economic.

Universitatea din Craiova este coordonatorul proiectului RePartI-ECO, având ca parteneri:

- Université de technologie chimique et de métallurgie de Sofia;

- Université de Zagreb;

- PRES UniverSud Paris;

- Université des sciences techniques et économiques de Budapest;

- Université Libre Internationale de Moldova;

- Universitatea « Transilvania » Braşov;

- Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;

- Universitatea din Piteşti;

- Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti;

- Universitatea « Politehnica » din Timişoara;

- Université de finances de Saint-Pétersburg;

- Université « Pierre et Marie Curie » (Paris VI);

- AUF - partener transversal

 

Proiectul RePartI-ECO a fost iniţiat în vederea optimizării activităţilor de orientare în cadrul tuturor universităţilor partenere, de gestiune a stagiilor de practică, de monitorizare a inserţiei profesionale, având ca punct central transferul de experienţă prin diseminarea rezultatelor, atât la nivelul partenerilor din proiect, cât şi la nivelul mediului socio-economic, vizând creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor francofoni în Europa Centrală şi Orientală.  

Afiş Seminar «Le partenariat Entreprises - Universités: la clef de l'insertion professionnelle des diplômés francophone » (jpg).

 

 

  • Întâlnire cu reprezentanţi ai mediului de afaceri

01 iunie 2012

Locul de desfăşurare: Clubul Universitarilor

Participanţi:

- Prof.univ.dr. Dan Claudiu Dănişor, Rectorul Universităţii din Craiova;

- Prof.dr.ing. Dan Popescu, prorector Cercetare şi relaţii cu mediul economic;

- Prof.univ.dr. Cristiana Teodorescu, prorector Relaţii internaţionale;

- Prof.univ.dr. Nicu Marcu, prorector Management economic şi financiar şi probleme sociale ale studenţilor ;

- Prof.univ.dr.ing. Daniela Roşca, Director DR-MESC;

- Cadre didactice de la Universitatea din Craiova ;

- Reprezentanţi ai mediului economic: Popeci Utilaj Greu, Cummins Generator  S.A., Pirelli Tyres România, Parcul Industrial Craiova, OMV Petrom, Renault Technologie Roumanie, Kautex Textron, Camera de Comerţ şi Industrie Craiova, Vodafone România.

Tema întâlnirii: Dezvoltarea parteneriatelor.