CercetareOrganizareDepartament Relaţii cu Mediul Socio-Economic şi CulturalKautex Craiova