CercetareOrganizareDepartament Relaţii cu Mediul Socio-Economic şi CulturalS.C. ADREM INVEST SRL